Toiminnot

Monoteismi

Kohteesta Ortodoksi.net

Monoteismi eli yksijumalisuus on käsitys, jonka mukaan on olemassa vain yksi jumala.

Monoteismiä esiintyy muun muassa seuraavissa muodoissa:

 • Teismi - jumalisuus, viittaa yleensä uskomukseen henkilöityneestä jumalasta, jolla on oma havaittava persoonallisuutensa.
 • Deismi - on yksijumalisuuden muoto, joka uskoo yhden jumalan olemassaoloon ja päätyy tähän tulokseen järjen kautta, mutta hylkää kaikki uskonnolliset ilmestykset kuten Raamattu tai Koraani.
 • Panteismi - kaikkijumalisuus, pitää kaikkeutta jumalana. Ymmärrystavasta riippuen tämä voi tarkoittaa ateismia, deismiä tai teismiä.
 • Panenteismi - on teismin muoto, joka uskoo kaikkeuden olevan osa jumalaa, mutta ei kuitenkaan koko jumala.

Monoteismi on vastakkainen ilmaisu polyteismille, jonka perusta on käsitys monista jumalista. Dualismi tarkoittaa teismin yhteydessä käsitystä, että on kaksi itsenäistä jumalista olentoa tai ikuista periaatetta, joista toinen on hyvä ja toinen paha. Dualismia edustaa esimerkiksi zarathustralaisuus ja manikealaisuus.

Seuraavia uskontoja on pidetty yksijumalisina:

 • Eräät hindulaisuuden muodot
 • Islam
 • Jehovan todistajat
 • Juutalaisuus
 • Krishna-tietoisuus (harekrishnalaisuus)
 • Kristinusko
 • Manikealaisuus
 • Myöhempien aikojen pyhien liike eli mormonismi

(lähde: wikipedia)

Tekstin julkaisulisenssi: GDFL