Toiminnot

Muistelukirjoista (osa 2.)

Kohteesta Ortodoksi.net


Tämä on Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran, isä Andrei Verikovin kirjoittaman sarjan "Liturgia selitettynä" toinen osa. Muut osat löytyvät ohessa olevasta listasta.


Muistelukirjoista

Muistelukirjoja.
(Kuva © Andrei Verikov)

Henkilökohtaisissa rukouksissamme on hyvä rukoilla myös muiden puolesta. Näissä rukouksissa oleellista on mainita ne ihmiset nimeltä, joita me haluamme muistella. Jumalan puoleen kääntyminen ei ole koskaan turhaa, vaan se on pelastuksen kannalta hyvin oleellinen asia. Löydämme evankeliumista hyvin vaikuttavan kohdan, jossa viisas ryöväri kääntyy Kristuksen puoleen sanoen: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi." (Luuk. 23:42) Tuon ryövärin tavoin mekin käännymme Jumalan puoleen ja pyydämme Häntä muistamaan läheisiämme ja itseämme.

Apukeinoksi tässä lähimmäisten muistamisessa meille on annettu muistelukirja, johon voidaan kirjoittaa elävien ja kuolleiden läheistemme etunimet. Moniin muistelukirjoihin on painettu rukouksia, joiden jälkeen on johdantosanat ”Pelasta Herra palvelijasi:” Tämän jälkeen on useampi sivu tilaa kirjoittaa niiden elossa olevien ihmisten nimet, joiden puolesta haluamme rukoilla. Sama koskee poisnukkuneiden puolesta rukoilemista, tätä edeltävät johdantosanat ”Saata Herra lepoon nukkuneet palvelijasi:”

Muistelukirja on siis tarkoitettu meille apukeinoksi siinä, että muistamme rukoilla mahdollisimman monen ihmisen puolesta. Muistelukirja on siis eräänlainen muistikirja.

Muistelukirja toimii siis henkilökohtaisen rukouksen apuvälineenä. Tämän lisäksi muistelukirja voidaan tuoda kirkkoon, jossa se luetaan liturgian valmistavassa osassa, eli proskomidissa. Kirjaa voidaan käyttää myös vainajienmuistelupäivinä, jolloin pappi lukee siitä nimet muistopalveluksen rukousten yhteydessä. Monissa paikoissa kirjaa voidaan säilyttää myös kirkossa, tuohustenmyyntipöydän yhteydessä, josta isännöitsijä toimittaa sen pyydettäessä alttariin muisteltavaksi. Muistelukirjan tarkoituksena ei ole siirtää rukousvastuuta pois itseltämme niin, että joku toinen lukee sitä jatkuvasti puolestamme. Tämän vuoksi muistelukirjaa ei ole tarkoitus säilyttää alttarissa ”kestoluettavana” ellei tästä ole erikseen papin kanssa sovittu. Me itse tulemme kirkkoon kantamaan omia rukouksiamme Jumalan eteen. Siinä yhteydessä voimme myös toimittaa tuon kirjan proskomidissa muisteltavaksi.

Ohjeita muistelukirjan käyttöä varten:

  • Kirjoita muisteltavien etunimet kirjaan selkeällä käsialalla.
  • Tuo kirja ajoissa (esim. jo edellisenä iltana) liturgiaan muisteltavaksi.
  • Muistelukirjaa säilytetään alttarissa ja luetaan useampana pyhänä peräkkäin ainoastaan silloin, kun siitä on erikseen papin kanssa sovittu.
  • Äsken poisnukkuneiden, sairastavien ja matkoilla olevien puolesta voidaan toimittaa alttariin erillinen muistelulappu, joka voidaan lukea myös ääneen opetuspuheen jälkeen luettavassa hartauden ekteniassa.

Isä Andrei Verikov