Toiminnot

Nikolai Kasanskij

Kohteesta Ortodoksi.net

Notaari Nikolai Kasanskij
Aamun Koiton 46/1939 kuvassa
(kuva © AK-ON)
Notaari Nikolai Kasanskij, s. 6/18.11.1879, k. ---

(Aamun Koitto 17.11.1939 / nr. 46)

Notaari N. Kasanskij

60 vuotias.

Marraskuun 18 päivänä täyttää Sortavalassa 60 vuotta kirkollishallituksen notaari Nikolai Kasanskij. Notaari Kasanskij on syntynyt Salmin pappilassa. Käytyään Pietarin pappisseminaarin hän jatkoi opintojaan Tarton yliopiston lainopillisessa tiedekunnassa. Vuonna 1906 hän tuli Viipurissa sijaitsevan Suomen hengellisen konsistorion reistraattoriksi ja arkistonhoitajaksi ja nimitettiin vuonna 1916 sanotun konsistorion osastopäällikön virkaan. Konsistorion muututtua kirkollishallitukseksi vuonna 1918 määrättiin notari Kasanskij sen notaariksi, missä virassa hän edelleenkin toimii. Varsinaisen virkansa ohella hän on ajoittain hoitanut kirkollishallituksen sihteerin tehtäviä sekä toimi vuoteen 1925 Viipurin seurakunnan sihteerinä. Vuodesta 1927 on hän ollut p. Sergein ja Hermanin Veljeskunnan julkaiseman aikakauslehden »Utrennaja Zarjan» toimittajana. Tunnustukseksi notaari Kasanskijn pitkäaikaisesta palveluksesta kirkkokunnan hyväksi on hänelle suotu vuonna 1929 siunauskirja ja vuonna 1931 p. kuva. »Aamun Koitto» yhtyy puolestaan niihin onnitteluihin, jotka notari Kasanskij tulee merkkipäivänään saamaan.