Toiminnot

Nomokanoni

Kohteesta Ortodoksi.net

Nomokanoni (kreikaksi: Νομοκανών / Nomokanōn, kreikan sanoista 'nomos', laki ja 'kanon', sääntö) on eräänlainen sääntö- ja kanonikokoelma. Niissä on esimerkiksi ohjeita papeille katumuksen sakramenttia varten, kuinka heidän tulee kuunnella salaisten syntien tunnustamista, olivatpa synnit jo tehtyjä tai vasta aiottuja. Nomokanonissa on lainauksia sekä maallisesta laista että kirkollisesta (kanonisista) säädöksistä. Tällaisia kokoelmia löytyy vain itäisen kirkon säädöksistä, esimerkiksi Kreikan kirkolla on kaksi tämän kaltaista säädöskokoelmaa.

Ensimmäisen nomokanonikokoelman lienee kirjoittanut Konstantinopolin patriarkka, pyhä Johannes Skolastikos (patriarkkana 565-577) joskus kuudennella vuosisadalla.

Myös pyhä Johannes Paastoaja on kirjoittanut katumuksen naomikanonin, jonka nimi on Pyhän Johannes Paastoajan Kanonikon ohjeeksi rippi-isille. Kanonien määräämän pitkäaikaisen, usein monta vuotta kestävän ehtoolliselle osallistumiskiellon sijasta pyhä Johannes Paastoaja hyväksyi katumuskilvoitteluksi askeesin ja kyynelrukouksen, jotka hänen mielestään olivat todellisen katumuksen tuntomerkkejä.

HAP

Katso myös