Toiminnot

ORTAID - Alustava suunnitelma 2010

Kohteesta Ortodoksi.net

Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid ry

Alustava suunnitelma Suomen ortodoksisen kirkon tuen käytöstä vuonna 2010

Ortaid ry on Ortodoksisen Lähetyksen ohella toinen kirkon ulkomaantyötä tekevistä järjestöistä. Ortaid välittää humanitaarista apua ja toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita sekä kansainvälistä diakoniaa ortodoksisten ja ekumeenisten yhteistyökumppaneiden kautta tai suoraan kotimaassa. Järjestö pyrkii edistämään kulttuuriyhteistyötä kohdealueiden väestön ja Suomen ortodoksisen väestön kesken. Suomessa ja kansainvälisissä verkostoissa toiminta keskittyy asiantuntijuuden kasvattamiseen ja jakamiseen kysymyksissä, jotka liittyvät kristilliseen lähimmäisenvastuuseen ja globaaleihin ilmiöihin. Ortaidin toiminnan tavoitteet tukevat YK:n vuosituhattavoitteita.

Humanitaarinen apu

Humanitaarinen apu on kriisiapua aseellisten konfliktien ja luonnonkatastrofien uhreille. Ortaidin katastrofiapu keskittyy kansainvälisen humanitaarisen oikeuden linjausten mukaisesti ihmishenkien pelastamiseen ja ihmisten hädän lievittämiseen. Vuonna 2010 Ortaid toimittaa humanitaarista apua useimmille ajankohtaisten katastrofien uhreille resurssiensa rajoissa.

Ortaidin lähialueiden humanitaarinen avustustoiminta suuntautuu Venäjän Karjalaan ja Baltiaan. Lähialueille toimitetaan tavara-apua yhteistyössä paikallisten ortodoksisten seurakuntien kanssa. Keskeistä lähialuetyössä on tavara-avun lisäksi kulttuurisen tuen antaminen ja valtavirtakulttuurista syrjään jääneiden kieli- ja kulttuurivähemmistöjen tukeminen. Vuonna 2010 lähialuetyötä jatketaan ja systematisoidaan.

Kehitysyhteistyö

Ortaid on hakenut Ulkoasiainministeriön hanketukea tammikuussa 2010 alkaville kolmivuotiselle maaseudun kehittämishankkeelle Etiopiaan ja kaksivuotiselle ihmiskauppahankkeelle Moldovaan. Lisäksi kehitysyhteistyötä Venäjällä jatketaan ja vahvistetaan.

Etiopian hanke on jatkoa vuosina 2006-2009 toteutetulle hankkeen ensimmäiselle vaiheelle. Paikallinen yhteistyökumppani on Etiopian ortodoksisen kirkon kehitysapukomissio EOC-DICAC. Hankkeen toiminnoilla parannetaan köyhän Haikin alueen väestön ruokaturvaa ja elintasoa kehittämällä maataloutta, terveyspalveluita ja tulonhankintamahdollisuuksia sekä kouluttamalla ja voimaannuttamalla kyläyhteisöjä. Välittömien hyödynsaajien määrä on noin 20 000 henkeä.

Moldovan ihmiskauppahanke toteutetaan yhteistyössä moldovalaisen Soarta-järjestön kanssa. Hanke keskittyy ihmiskaupan vastaiseen ennaltaehkäisevään työhön tiedotuskampanjoin ja kouluttamalla riskiryhmiä sekä luomalla hankealueen ortodoksisten seurakuntien alueelle ihmiskaupan vastaista työtä tekevän tukiverkoston. Ensisijaisena kohderyhmänä on hankealueen noin 18 000 tyttöä ja nuorta naista.

Ortaid on vuodesta 2005 saakka tukenut petroskoilaista Uteshenie-säätiötä yhteistyössä Kirkon ulkomaanavun, Petroskoin ortodoksisen hiippakunnan diakoniaosaston ja Tanskan kirkon ulkomaanavun kanssa. Uteshenie keskittyy heitteille jätettyjen lasten ja nuorten tilanteen parantamiseen sekä sosiaalipalvelujen ja diakoniatyön kehittämiseen Karjalan tasavallassa. Vuonna 2010 yhteistyöhanketta Uteshenien toiminnan tukemiseksi jatketaan.

Alustava talousarvio vuodelle 2010

Tulot Menot Kirkon tuen käyttö €
Kirkon avustus 35 000 Humanitäärinen apu 25 000 10 000
Srk:en avustukset 15 000 Etiopian hanke 95 000 7 000
UM:n hanketuki 108 000 Moldovan hanke 37 000 3 000
Muut lahjoitukset 29 000 Muut hankkeet 30 000 15 000
Yhteensä 187 000 Yhteensä 187 000 35 000

Katso myös