Toiminnot

Ohjeistus koskien sakramentteihin ja toimituksiin osallistumista

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouksen päätös 29.3.2012 (2/2012)

Piispainkokous antoi toimituksia koskevan koskevan seuraavan sisältöisen paimenkirjeen:

Ohjeistus koskien sakramentteihin ja toimituksiin osallistumista

Suomen ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) 3§:n mukaan kirkon jäseniä ovat ne, jotka on otettu kasteen ja mirhalla voitelun kautta kirkon yhteyteen. Samalla määrätään, ettei kirkon jäsen voi samanaikaisesti kuulua muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Suomen ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa (985/2006) ja laissa uskontokuntien jäsenrekisteristä (614/1998) säädetään jäsenrekisteristä, johon kirjataan tiedot Suomen ortodoksisen kirkon jäsenistä.

Kirkkokäsitykseltään ortodoksinen kirkko on yksi kirkko, eikä Suomen alueella papiston pastoraalista palvelutehtävää ole rajattu vain Suomen ortodoksisen kirkon jäseniin.

Piispainkokous ohjeistaa papistoa noudattamaan harkintaa koskien toimituksia ja sakramentteihin osallistumista niiden ortodoksien osalta, jotka eivät ole Suomen ortodoksisen kirkon jäsenrekisterissä. Epävarmoissa tilanteissa konsultoidaan hiippakunnan piispaa.

Piispainkokous ohjaa käymään keskustelun kirkon jäsenyydestä niiden ortodoksien kanssa, jotka säännöllisesti osallistuvat jumalanpalveluselämään ja toimituksiin, mutta eivät ole Suomen ortodoksisen kirkon jäsenrekisterissä.

Piispainkokous toivoo, että Suomessa pysyvästi asuvat ortodoksit liittyvät Suomen ortodoksisen kirkon jäseneksi.

Hautauksen osalta noudatetaan Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen määräystä (2007/174, §8), jonka mukaan kirkollinen hautaan siunaaminen toimitetaan ortodoksista uskoa tunnustaneelle vainajalle.