Toiminnot

Oikeauskoisuuden sunnuntai / Ortodoksisuuden sunnuntai - typikon

Kohteesta Ortodoksi.net

28. Lauantaina ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina laulamme 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 triodionin stikiiraa, Kunnia, Nyt on kirkastunut totuuden armo, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Virrelmästikiiroina ylösnousemusstikiirat, Kunnia, nyt, Vaihdettuamme jumalattomuuden jumalisuudeksi, ylösnousemustropari, Sinun puhtaalle kuvallesi, Jumalansynnyttäjän tropari Ymmärryksen ylittäviä, ja päätös (22.

29. Sunnuntaina aamupalveluksessa psalmin 50(51) jälkeen kolminaisuuskanoni, Kunnia, triodionin litanianstikiira, Nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira, kolminaisuustroparit Totisesti on kohtuullista, trishagion, Sinun puhtaalle kuvallesi ja heksapsalmi. Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa. Psalmikatismat ja 17. katisma. Oktoekhoksen katismatroparit, Kiitetty olet Sinä Herra, vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. Ylösnousemuskanoni ja triodionin kanonin, liitelauseena Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle. 3:nnen veisun jälkeen ylösnousemuskontakki ja iikossi, sitten triodionin katismatropari ja Jumalansynnyttäjän tropari. 6:nnen veisun jälkeen triodionin kontakki ja iikossi, sekä päivän ja sunnuntain synaksariot. Katabasioina Kuivin jaloin kuljettuaan ja triodionin sunnuntaitten ylösnousemusevankeliumi. Me ylistämme Sinua jälkeen ylösnousemuseksapostilario, triodionin eksapostilario ja Jumalansynnyttäjän eksapostilario. Kiitosstikiiroina 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 triodionin stikiiraa, Kunnia, Pidättyväisyyden aikana Mooses, Nyt, Korkeasti siunattu. Suuri ylistysveisu ja Tänä päivänä.

30. Liturgiassa antifonit.

1. antifoni

Herra on kuningas! Mahti on Hänen viittanaan, Hän on vyöttäytynyt, kietonut vyötäisilleen voiman! Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden...

Kuka voi sanoiksi pukea Herran voimateot, kuka voi Häntä kyllin ylistää? Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden... Näin sanokoot ne, jotka Herra on pelastanut, jotka Hän on tuonut ahdingosta vapauteen Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden...

2. antifoni

Kiittäkööt he Herraa Hänen hyvyydestään, ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka Hän on ihmisille tehnyt! Pelasta, kuolleista ylösnoussut... Kuuluttakoot Hänen kunniaansa kansan keskellä, Hänen kiitostaan vanhinten kokouksissa! Pelasta, kuolleista ylösnoussut... Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat Häntä ja luottavat Hänen uskollisuuteensa. Pelasta, kuolleista ylösnoussut... Hän kuulee vankien vaikerruksen, Hän vapauttaa kuoleman omat. Pelasta, kuolleista ylösnoussut...

3. antifoni

Taivas ja maa ylistäkööt Häntä. Sinun puhtaalle kuvallesi... Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä! Sinun puhtaalle kuvallesi... Herra, minun Jumalani, Sinua minä ylistän nyt ja aina. Sinun puhtaalle kuvallesi...

Saaton jälkeen ylösnousemustropari, Sinun puhtaalle kuvallesi, temppelin pyhän tropari ja kontakki Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä. Sunnuntain epistola ja evankeliumi ja edelleen Basileios Suuren liturgia, ehtoollislauselma Ylistäkää Herraa, Me näimme, ambonintakainen rukous (23 ja päätös. Päätössiunauksen jälkeen patriarkka tulee alttarista ja nousee istuimelleen. Samoin muutkin piispat tulevat ja asettuvat paikoilleen, kuten kaikkia liturgiaan osallistuneet papitkin. Sitten Suuri arkkidiakoni lausuu Esipaimen, siunaa ja patriarkka lausuu alkusiunauksen, arkkidiakoni trishagion, patriarkka Sillä Sinun ja sitten hän laulaa piispojen kanssa Saata, oi Vapahtaja jne sekä muistelee kaikkia aikojen alusta asti nukkuneita oikeauskoisia kristittyjä kuten myös hänen kanssaan palvelusta toimittaneita piispoja ja pappejakin. Kuoro Ton despotin, ja päätös.

31. Sunnuntai iltana avuksihuutostikiiroina 4 vuorosävelmän mukaista katumusstikiiraa, 3 vuorossa olevaa triodionin stikiiraa ja 3 minean stikiiraa, Kunnia, nyt, minean stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, Oi Jeesus Kristus, Suuri prokimeni Sinä annat perinnön lauselmineen. Virrelmästikiiroina Tulkaa, puhdistautukaamme kahdesti ja marttyyristikiira, Kunnia, nyt, Oi armoitettu, avioon käymätön Äiti, trishagion. Sillä Sinun jälkeen opetus ambonilta ja sitten lauletaan Iloitse, Jumalanäiti, Neitsyt jne kohdan 17 mukaisesti, ja päätös.

32. 2:sen viikon keskiviikkona, ehtoopalveluksessa, avuksihuutostikiiroina Veljet, ryhtyessänne hengelliseen paastoon kahdesti, marttyyristikiira kerran, 3 vuorossa olevaa stikiiraa ja 4 minean stikiira, Kunnia, nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira, päivän parimiat, Nouskoon minun rukoukseni ja edelleen Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.

33. Perjantaina ehtoopalveluksessa avuksihuutostikiiroina Nyt on otollinen aika kahdesti, 4 vuorosävelmän mukaista marttyyristikiiraa ja 4 minean stikiiraa, Kunnia, vainajien stikiira, nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Päivän parimiat, Nouskoon minun rukoukseni ja Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.

Illalla pieni ehtoonjälkeinen palvelus ja luetaan akatiston 2. jakso tavan mukaisesti (kts. 26).

34. Lauantaina aamupalveluksessa, puoliyönpalveluksen ja heksapsalmin jälkeen, Jumala on Herra jälkeen tropari Apostolit, marttyyrit ja profeetat, Kunnia, Muista, Herra, hyvyydessäsi, Nyt, Sinä sanomattoman valkeuden pyhä Äiti. Psalmikatismat, marttyyrien katismatroparit, joihin liitetään viikon vuorosävelmän mukaiset vainajien ja Jumalansynnyttäjän troparit. 17. katisma kahdessa jaksossa (kts. muistelulauantaita 7), ylistysveisut Kiitetty olet Sinä, Herra... Pyhien joukko löysi elämän lähteen ja pappi muistelee nukkuneita hurskaita ja oikeauskoisia kristittyjä, sitten troparit Saata, oi Vapahtaja, Nyt, Oi Kristus Jumala. Psalmi 50(51). Päivän pyhän kanoni 5:nteen veisuun asti. 6:nnesta veisusta alkavat triodionin 9:nteen veisuun asti, ja ne lauletaan ennen päivän pyhän kanonia. 8:nnen veisun irmossi Veisuin ylistäkää aluttomasta Isästä ja Me ylistämme Sinua lauselmineen. Irmossi Oi puhdas, Sinua kuolematonta lähdettä. Vainajien eksapostilario Vapahtaja, Sinä ollen Jumala sekä Sinussa, oi Jumalansynnyttäjä. Kiitosstikiiroina viikon vuorosävelmän mukaiset marttyyristikiirat, Kunnia, vainajien stikiira, Nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira, Sinulle, Herra, meidän Jumalamme, vuorosävelmän mukaiset virrelmästikiirat ja Kunnia, nyt, Hyvä on Herraa kiittää, trishagion, tropari Apostolit, marttyyrit ja profeetat. temppelin pyhän tropari ja kontakki Luonnon esikoisina. Totisesti on kohtuullista, Ehtoollislauselma Hänen muistonsa pysyy iankaikkisesti. Me näimme, ja muistellaan nukkuneitten hurskaitten ja oikeauskoisten kristittyjen nimiä, ja päätös.

Tätä järjestystä tulee noudattaa jokaisena lauantaina 4:nteen viikkoon asti.


22) Tänä iltana Suuressa kirkossa tuodaan esille kollyba ja lauletaan troparien jälkeen Saata, oi Vapahtaja jne, ja patriarkka muistelee kaikkia aikojen alusta asti nukkuneita kuninkaita, patriarkkoja, piispoja jne, ja kaikkia, kaikissa maan äärissä nukkuneita hurskaita ja oikeauskoisia kristityitä.

23) Jokaisena suuren paaston sunnuntaina, kun toimitetaan Basileios Suuren liturgia, luetaan tavallinen Krysostomoksen ambonintakainen rukous, sillä käsikirjoissa ei ole niin sanottua Basileios Suuren rukousta, mutta, ikäänkuin poikkeuksena, luetaan Athoksella tammikuun 1:senä rukous, joka kantaa taivaallisen julistajan nimeä.


-> Triodionin aloitussivulle