Toiminnot

Olympas, Herodion, Sosipatros, Tertius, Erastos ja Quartus

Kohteesta Ortodoksi.net

Seitsemänkymmentä apostolia, ikoni
Kuva Wikipedia

10.11. muistellaan ortodoksisessa kirkossa kuutta apostolia, jotka kuuluivat seitsemänkymmenen apostolin joukkoon, jotka Kristus lähetti lähetystyöhön. Nämä kuusi muisteltavaa ovat pyhät apostolit Olympas, Herodion, Sosipatros, Tertius, Erastos ja Quartus.

Mainintoja Raamatussa

Heistä on joitain mainintoja Raamatussa. Apostoli Paavali mainitsee heistä lähetyskirjeissään muun muassa roomalaisille.

Näiden kuuden apostolin tienä oli mennä eri puolille sen aikaista maailmaa saarnaamaan ja tekemään lähetystyötä, joka ei aina ollut ollenkaan helppoa.

Apostolien erilaiset tiet

Apostoli Olympas mainitaan apostoli Paavalin kirjeessä. (Room.16:15):

Terveisiä Filologokselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen sekä Olympakselle ja kaikille muillekin pyhille.

Hän oli apostoli Pietarin kumppani ja mestattiin Herodionin kanssa samaan aikaan kun Pietari ristiinnaulittiin keisari Neron (54-68) vainoissa.

Apostoli Herodion (joskus myös Rodion) mainitaan myös Paavalin kirjeessa (Room.16:11):

Terveisiä heimolaiselleni Herodionille. Terveisiä Narkissoksen talonväkeen kuuluville, jotka ovat Herran omia.

Herodion jätti Patraksen piispanistuimen mennäkseen Roomaan apostoli Pietarin luo ja hänet mestattiin Olympoksen kanssa samaan aikaan kun Pietari ristiinnaulittiin.

Apostoli Sosipatros oli (28.4.) kotoisin Akhaiasta (kreikaksi: Αχαΐα), joka oli on Kreikan prefektuuri Peloponnesoksen pohjoisosassa. Hän kuoli Vähässä-Aasiassa Iconiumissa, missä hän toimi myös piispana. Paavali kirjoitta hänestä (Room.16.21):

Työtoverini Timoteus lähettää teille terveisiä, samoin lähettävät maanmieheni Lukios, Jason ja Sosipatros.

Apostoli Sosipatroksella on oma muistopäivänsä myös huhtikuun 28. päivänä, jolloin häntä muistellaan yhdessä apostoli Jasonin ja marttyyri Kerkyran kanssa.

Apostoli Teriuksesta tuli myöhemmin apostoli Sosipatroksen jälkeen piispa Ikoniumiin ja hän julisti Jumalan Sanaa Syrakusassa kastaen ja tehden ihmeitä. Hän kirjoitti apostoli Paavalin sanelusta hänen roomalaiskirjeensä, jonka loppuun hän lisäsi omat terveisensä (Room.16:22):

Terveisiä myös minulta, uskonveljeltänne Tertiukselta, joka olen sanelun mukaan kirjoittanut tämän kirjeen.

Apostoli Tertiusta muistelaan suolalaisessa ortodoksisessa kalenterissä yhdessä apostolien Olympas, Herodion, Sosipatros, Erastoa ja Quartus kanssa marraskuun 10. päivänä.

Apostoli Erastos oli kuten Sosipatros, Tertiius ja Quartuskin apostoli Paavalin opetuslapsia. Paavali kirjoittaa hänestä (Room.16:23):

Teille lähettää terveisiä Gaius, joka on avannut kotinsa minulle ja koko seurakunnalle. Terveisiä myös kaupungin varainhoitajalta Erastokselta ja veli Quartukselta.

Erastos oli Korintin kaupungin varainhoitaja ja hoiti myöhemmin vastaavaa tehtävää Jerusalemin kirkon diakonina. Myöhemmin hän oli Paneadoksen (kreikaksi: Πανειάς, tunnetaan myös nimillä Paneas, Banias ja Neados) seurakunnan paimen Filippin Kesareassa ja hän kuoli rauhassa.

Apostoli Quartus mainittiin myös edellä olevassa roomalaiskirjeessä. Hän kärsi paljon uskonsa ja hurskautensa vuoksi, mutta käännytti myös paljon pakanoita kristityiksi. Hän kuoli rauhassa Beirutin piispana.

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee kaikkia näitä kuutta pyhää apostolia Olympasta, Herodionia, Sosipatrosta, Tertiusta, Erastosta ja Quartusta aina vuosittain marraskuun 10. päivänä sekä tietysti seitsemänkymmenen apostolin yhteisenä muistopäivänä tammikuun 4. päivänä. Joillakin heillä on myös muita muistelupäiviä.

HAP

Katso myös