Toiminnot

Filantropia ry

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Ortaid)

Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu Ortaid ry on muuttanut nimensä Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry:ksi. Filantropia ry jatkaa vuoden 2013 alusta Ortaidin ja Ortodoksisen Lähetyksen työtä kansainvälisen diakonian, lähetystyön ja kehitysyhteistyön saralla.


OrtAid - Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu ry. oli Suomen ortodoksisen kirkon oma ulkomaille suuntautuvaan humanitaariseen ja hengelliseen avustustyöhön erikoistunut järjestö.

OrtAidin tehtävänä oli auttaa ja yhdistää, toimia siltana idän ja lännen välillä. Sen lisäksi se loi kontakteja ja edisti kulttuuriyhteistyötä kohdealueiden sekä Suomen ortodoksisen väestön kesken. Samalla se pyrki vahvistamaan ortodoksisten paikalliskulttuurien tarpeita ja resursseja.

Tavoitteittensa toteuttamiseksi OrtAid jakoi humanitaarista apua seurakuntien ja muiden järjestöjen avulla ja kautta. Se toteutti erilaisia yhteistyöhankkeita avustettavissa kohteissa pääasiassa paikallisten ortodoksisten toimijoitten kanssa. Järjestö järjesti myös koulutusta yhteistyössä seurakuntien ja muiden järjestöjen kanssa tavoitteenaan saada kansainvälinen avustustyö ja ortodoksinen yhteisvastuu osaksi normaalia ja jokapäiväistä seurakuntatyötä.

Toimintaa johti hallitus puheenjohtajansa (v. 2009 arkkipiispa Leo) johdolla. Lisäksi Helsingissä sijaitsevaan toimistoon oli palkattu erilaisia tehtäviä tekemään omia työntekijöitä (koordinaattoreita), joiden työtä johti (v. 2009) projektipäällikkö Riina Nguyen (siooin virkavapaa, sijaisena Vuokka Sajaniemi).


Ortodoksinen Lähetys ry. oli Suomen ortodoksisen kirkon lähetystyötä tekevä ja sitä koordinoiva järjestö. Järjestö perustettiin vuonna 1977.

Ortodoksisen lähetyksen toiminnan keskeisenä alueena on ollut alusta saakka Kenian ortodoksisen kirkon tukeminen sen osoittamissa kohteissa mm. papiston, nuorison ja naisten koulutuksessa, diakoniatyössä, kirkkojen rakentamisessa ja kunnostamisessa. Lisäksi Ortodoksinen lähetys on toteuttanut useita valtionapuhankkeita Keniassa vuosina 1978-2005. Järjestö tuki myös lapsia ja nuoria koulumaksujen muodossa. Viime vuosina Ortodoksinen lähetys ei ole lähettänyt suomalaisia lähettejä työhön kentälle, vaan työ kohdemaassa tapahtuu paikallisia toimijoita tukemalla.

Ortodoksisen lähetyksen tehtävänä oli toimia aktiivisena osapuolena ortodoksisessa lähetystyössä. Kotimaassa järjestön tehtävänä oli välittää tietoa lähetystyöstä ja syventää lähetysvastuuta seurakuntien ja kirkkokunnan jäsenten keskuudessa.

Järjestöä johti hallitus puheenjohtajansa (vuonna 2007 arkkipiispa Leon) johdolla. Järjestön lähetyssihteerinä toimi Aino Nenola.


Nyt nämä tehtävät ovat siirtyneet uudelle yhdistykselle Filantropialle, jonka toiminnan johtajana toimii (2013) Riina Nguyen, projektipäällikkönä Aino Nenola ja toisen projektipäällikkönä Minna Rasku. (kts. tarkemmin yhdityksen kotisivuilta)

Katso myös

Linkit