Toiminnot

Paaston ensimmäisen viikon maanantai - typikon

Kohteesta Ortodoksi.net

Ohje aamu- ja ehtoopalveluksesta yhdistettynä ennenpyhitettyjen lahjain liturgiaan

1:sen viikon maanantaina aamupalveluksessa pappi menee alttariin, pukeutuu epitrakiliin ja ottaen suitsutusastian seisoo pyhän Pöydän edessä suitsuttaen ristinmuotoisesti ja lausuen Kiitetty olkoon Jumalamme. Lukija trishagion, pappi Sillä Sinun, lukija Herra, armahda 12, pappi suoraan Kunnia olkoon pyhälle ja esimies lukee heksapsalmin (kansan kuunnellessa täysin hiljaa ja hartaasti), ja aamupalveluksen loppu, kuten seuraavassa esitetään.

19. Tiistaina ja Suuren paaston muina päivinä (paitsi lauantaisin ja sunnuntaisin) aamupalvelus alkaa näin: pappi Kiitetty olkoon Jumalamme. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle, Taivaallinen Kuningas, trishagion, Sillä Sinun, Herra, armahda 12, Kunnia, nyt, Tulkaa, kumartukaamme 3, psalmi 50(51), ja luetaan puoliyönpalvelus, niin kuin Horologionissa neuvotaan. Sen jälkeen heti katumustroparit Armahda meitä, Herra, armahda meitä ja kaksi muuta, sitten Armahda meitä Jumala... Vielä rukoilemme hurskaitten ja oikeauskoisten kristittyjen puolesta. Vietä rukoilemme arkkipiispamme... että Jumala varjelisi... Kuule meitä... Sillä armollinen, ja pieni päätössiunaus rukouslauselmineen, lopuksi Pyhien isiemme. Sitten pappi menee alttariin, lausuu alkusiunauksen, lukija trishagion, pappi Sillä Sinun, lukija 3 troparia Pelasta, Herra, Sinun kansasi, Oi Kristus Jumala, Peljättävä, luotettava, pappi Armahda meitä Jumala... Vielä rukoilemme hurskaitten ja oikeauskoisten kristittyjen puolesta. Vietä rukoilemme arkkipiispamme, lukija Herran nimeen, pappi Kunnia olkoon pyhälle, ja luetaan heksapsalmi (seuraava koskee myös maanantaita). Heksapsalmin jälkeen suuri ektenia ja lauletaan Halleluja vuorosävelmän mukaan neljästi, kolmen viimeisen edellä liitelauselmat Yöstä lähtien henkeni etsii Sinua jne, vuorosävelmän mukaiset kolminaisuustroparit . Sitten määrätyt psalmikatismat ja ektenian jälkeen 1:sessä jaksossa vuorosävelmän mukaiset katumustroparit (6 ja 2:sessa ja 3:nnessa jaksossa päivän katismatroparit, sitten psalmi 50(51), Pelasta, Jumala, Sinun kansasi, ja luetaan 9 oodia. 9 oodia luetaan koko-naisina, jos niitä varten on triodion, muuten vain alku ja viimeiset jakeet, mutta 8. ja 9. (Sakariaan, sillä Jumalansynnyttäjän 9. veisuhan lauletaan aina Me ylistämme Sinua kanssa) luetaan joka päivä kokonaan. Siis maanantaina luetaan kokonaan 1. oodi, sitten alku ja kaksi viimeistä jaetta Kunnia, Nyt, kanssa, oodeista 3., 4., 5., 6. ja 7., sitten 8. oodi kokonaan ja Sakariaan 9. oodi. Tiistaina 1. oodin alku ja kaksi viimeistä jaetta Kunnia, Nyt, kanssa, 2. oodi kokonaan, 3., 4., 5., 6. ja 7. oodin alku ja kaksi viimeistä jaetta Kunnia, Nyt, kanssa, ja 8. ja 9. veisu, niin kuin jo sanottiin. Keskiviikkona 1. oodin alku ja kaksi viimeistä jaetta Kunnia, Nyt, kanssa, 3. oodi kokonaan, 4., 5., 6. ja 7. oodin alku ja kaksi viimeistä jaetta Kunnia, Nyt, kanssa, ja kokonaan 8. ja 9. oodi. Torstaina 1. ja 3. oodin alku ja kaksi viimeistä jaetta Kunnia, Nyt, kanssa, 4. oodi kokonaan, 5., 6. ja 7. oodin alku ja kaksi viimeistä jaetta Kunnia, Nyt, kanssa ja 8. ja 9. oodi kokonaan. Perjantaina 1., 3. ja 4. oodin alku ja kaksi viimeistä jaetta Kunnia, Nyt, kanssa, 5. oodi kokonaan, samoin 6. ja 7. oodi kokonaan (näin vain ensimmäisenä perjantaina), muina perjantaipäivinä 6. ja 7. oodi alku ja kaksi viimeistä jaetta Kunnia, Nyt, kanssa, mutta myös kaikkina perjantaipäivinä 8. ja 9. oodi kokonaan.

Huomattakoon, että oodin alulla tarkoitamme jokaisen oodin otsikoksi kirjoitettua jaetta, esim. 1. oodille Veisatkaamme Herralle, sillä Hän on ylen korkea, 3. oodille Pyhä olet Sinä, Herra, ja Sinulle minun henkeni ylistystä veisaa, 4. oodille Kunnia olkoon Sinun voimallesi, Herra!, jne.

Kanoneista huomattakoon, että ensimmäisellä viikolla (kun triodionit alkavat) luetaan niiden edellä myös oktoekhoksen (7 ja minean kanonit. Suuren paaston viikkoina jätetään tavallisesti oktoekhoksen kanonit pois ja luetaan seuraavasti: Maanantaina, minean kanonin 1:sen veisun jälkeen triodionin 1. veisu, liitelauselmana Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle (8. Sitten minean 3. veisu, triodionin 1:sen veisun irmossi, ektenia, minean katismatropari ja tropari Jumalansynnyttäjälle, sitten minean 4., 5. ja 6. veisu, ja irmossin jälkeen ektenia, pyhän kontakki (jos on) tai vuorosävelmän mukainen marttyyrikatisma (9, päivän synaksario, sitten minean 7. ja 8. veisu ja triodionin 8. veisu, sekä minean ja triodion 9. veisut. Sitten triodionin 8. veisun irmossi, jonka edellä lausumme Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme ja Me ylistämme Sinua lauselmineen. Tiistaina minean 1. veisu, sitten triodionnin 2. veisu, minean 3. veisu, 2. veisun irmossi, ektenia, minean katismatroparit, minean 4., 5. ja 6. veisu, minean irmossi, ektenia, marttyyritropari, synaksario, sitten minean 7. ja 8. veisu, ja triodionin 8. veisu, minean ja triodionin 9. veisut. Samaan tapaan luetaan minean ja triodionin kanonit viikon muinakin päivinä perjantaihin asti, koko suuren paaston ajan, paitsi lauantaita ja sunnuntaita. Huomautamme kuitenkin, että sovintosunnuntaita seuraavan viikon keskiviikkona ja perjantaina, koska triodionilla on kanonin kaikki veisut, noudatetaan triodionissa merkittyä järjestystä, ja että 6:nnen veisun irmossina laulamme triodionin irmossin emmekä minean. 9:nnen veisun jälkeen Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme ja laulamme triodionin toisen kanonin 8:nnen veisun irmossin, sitten Me ylistämme Sinua lauselmineen ja triodionin toisen kanoni 9:nnen veisun irmossi, sen jälkeen Totisesti on kohtuullista, ektenia ja vuorosävelmän mukainen valovirrelmä kolmesti (10. Sitten Sinulle, Herra meidän Jumalamme ja luetaan suuri ylistysveisu. Ektenia, aamupalveluksen virrelmästikiira kahdesti, liitelauselmina 1. Ravitse aamulla meitä armollasi ja 2. Ja tulkoon osaksemme Herran, ja marttyyristikiira kerran, Kunnia, nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira (tai keskiviikkona ja perjantaina kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle), Hyvä on Herraa kiittää, trishagion, aamupalveluksen lopun tropari Jumalansynnyttäjälle, Herra, armahda 40, Kunnia, nyt, Me ylistämme Sinua, Herran nimeen, Taivaallinen Kuningas, ohjaa. 3 suurta kumarrusta, sitten heti Tulkaa, kumartukaamme ja hetket, niin kuin triodionissa ja Horologionissa neuvotaan. 9:nnessä hetkessä, kontakin jälkeen Herra, armahda 40, Kunnia, nyt, Me ylistämme Sinua, Herran nimeen, pappi Pyhien isiemme ja 3 suurta kumarrusta, sitten heti autuudenlauseet, molempien kuorojen laulamina, troparit, uskontunnustus, Jumala, anna huojennus, Isä meidän ja kontakki Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit vuorella ja päivän kontakki (11, temppelin pyhän kontakki, vuorosävelmän mukainen marttyyritropari, Kunnia, Saata, oi Kristus, Nyt, Kristittyjen varma puolustaja, Herra, armahda 40, Oi Kristus Jumala, Herra, armahda 3, Kunnia, nyt, Me ylistämme Sinua, Herran nimeen, Jumala, ole meille armollinen, 3 suurta kumarrusta, esimies alkaa heti alkupsalmin ja niin alkaa


6) Jokaisen kolminaisuustroparin lopussa mainitaan ensin päivän pyhän muisto, toisen lopussa temppelin pyhän muisto, ja kolmannen lopussa Jumalansynnyttäjän muisto, niin kuin muualla sanotaan myös valovirrelmästä (ks alaviite 10). 7) Oktoekhoksesta luetaan molemmat kanonit, niistä veisuista, joilla ei ole triodionia, mutta jos triodion on, jätetään 2. kanoni pois. Mutta jos triodionilla on kaksi irmossia, kuten keskiviikkona ja perjantaina, jätetään Oktoekhoksen molemmat kanonit, niin kuin mineankin kanoni. 8) Oikeastaan triodioneihin ei pitäisi lausua liitelauselmaa, koska niitä edeltää oodi, johon asianomaiset lauselmat kuuluvat, ja niin kuin Horologionkin huomauttaa, vain 2. veisussa lausutaan Kunnia olkoon Sinulle, koska 2. oodi ei jakaudu lauselmiin, mutta papit, jotka ilman selvää syytä ovat tottuneet käyttämään liitelauselmia triodioneissakin, lisäävät aina Kunnia olkoon Sinulle. 9) Jos päivän pyhällä on kontakki, se luetaan 6:nnen veisun ektenian jälkeen, ja marttyyrikatisma liitetään muihin katismatropareihin, kuten triodionkin huomauttaa. 10) Huomattakoon, että jokainen valovirrelmä täydennetään näin: Maanantaina ensiksi ruumiittomien puollon tähden, ja pelasta minut, toiseksi joka päivä (temppelin pyhän rukouksien tähden ja kolmanneksi joka päivä Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden. Tiistaina Edelläkävijän esirukouksien tähden, keskiviikkona ja perjantaina ristisi voimalla, torstaina apostolien esirukouksien tähden. Lauantaina on valovirrelmän sijasta vainajien eksapostilariot Vapahtaja, Sinä ollen Jumala ja Herra, saata palvelijasi lepoon, mutta tarkasti ottaen lausutaan lauantainakin vuorosävelmän mukainen valovirrelmä kahdesti, ensimmäisellä kerralla pyhiesi esirukouksien tähden, toisella Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden ja viimeiseksi Vapahtaja, Sinä ollen Jumala. 11) Maanantaina Taivaallisten voimien johtajat, tiistaina Jumalan profeetta ja armon edelläkävijä, keskiviikkona ja perjantaina Oi Kristus Jumala, torstaina Horjumattomat saarnaajat ja pyhän Nikolaoksen Oi pyhä, Sinä olit Myrrassa.

-> Triodionin aloitussivulle