Toiminnot

Palmusunnuntain teksti

Kohteesta Ortodoksi.net

Vigilian ehtoopalveluksessa

Avuksihuutostikiiroista, 6. säv.

Liitelauselma

Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään nimeäsi! (Ps.142:8).

Tänään Pyhän Hengen armo kokosi meidät yhteen, / ja me kaikki ottaen kannettavaksemme Sinun ristisi lausumme: / Siunattu on hän, joka tulee Herran nimeen: / Hoosianna korkeuksissa!

Liitelauselma

Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun Sinä minulle hyvin teet. (Ps.142:8).

Jumalan Isän Sana / ja iankaikkinen Poika, / jonka valtaistuimena on taivas / ja jalka-alustana maa, / nyt Betanian tiellä nöyrästi istui järjettömän varsan selässä. / Sen tähden heprealaisten lapset / otettuaan käsiinsä oksia / ylistivät Sinua huutaen: / Hoosianna korkeuksissa! / Siunattu on hän, joka tulee, Israelin Kuningas!

Liitelauselma

Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra, Herra kuule minun ääneni! (Ps.130:1-2).

Kuusi päivää ennen pääsiäistä / Jeesus tuli Betaniaan, / ja Hänen täällä ollessaan / ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä / Hänen luokseen tulivat Hänen opetuslapsensa / ja sanoivat Hänelle: / "Mihin tahdot, että valmistaisimme pääsiäislampaan Sinun syödäksesi?" / Hän käski heitä: / "Menkää kylään, joka on edessänne, / niin teitä vastaan tulee mies kantaen vesiastiaa; / seuratkaa häntä ja sanokaa talon isännälle: / "Opettaja sanoo: / sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa."

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Tänään Pyhän Hengen armo kokosi meidät...

Parimiat

1.Moos.49:1-2, 8-12:

Jaakob kutsui luokseen poikansa...

Sefan.3:14-19:

Näin sanoo Herra: Riemuitse, sinä Siionin tytär...

Sakar.9:9-15:

Näin sanoo Herra: Iloitse suuresti, sinä Siionin tytär... Herra Sebaot suojelee heitä.

Litanian stikiiroista, 1. sävelmä.

Kaikkein Pyhin Henki, / joka opetti apostolejakin puhumaan vierailla, oudoilla kielillä, / käskee heprealaisten lapsien, / jotka eivät olleet vielä pahuutta kokeneet, huutamaan: / Hoosianna korkeuksissa, / siunattu on hän, joka tulee, Israelin Kuningas!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Kuusi päivää ennen pääsiäistä / Jeesus saapui Betaniaan, / jossa hän edeltäpäin oli julistanut ylösnousemistaan / herättämällä jo neljä päivää kuolleena olleen Lasaruksen. / Silloin Häntä vastaan olivat tulleet Martta ja Maria, Lasaruksen sisaret, / valittaen Hänelle: / Herra, jos Sinä olisit ollut täällä, / niin ei veljemme olisi kuollut. / Mutta Hän oli sanonut heille: / Enkö ole jo ennen sanonut teille: / Joka uskoo minuun, / hän elää, vaikka olisikin kuollut. / Osoittakaa minulle, / mihin te olette hänet panneet. / Sitten kaikkien Luoja huusi Lasarukselle: / Lasarus, tule ulos!

Virrelmästikiiroista, 8. sävelmä.

Iloitse ja riemuitse, Siionin kaupunki! / Ihastu ja riemastu Jumalan seurakunta! / Sillä katso, Kuninkaasi on tullut sisään vanhurskaudessa, istuen aasin varsan selässä. / Hänelle lapset ylistystä veisaavat: / "Hoosianna korkeuksissa!" / Siunattu olet Sinä, jonka laupeus on suuri! / Armahda meitä!

Liitelauselma

Lasten ja imeväisten suusta olet Sinä valmistanut itsellesi kiitoksen. (Matt.21:16. Ps.8:3):

Nyt Vapahtaja saapui Jerusalemin kaupunkiin täyttääkseen kirjoituksen, / ja kaikki ottivat palmunoksia käteensä ja levittivät vaatteitaan tielle Hänen eteensä / tietäen, että Hän on meidän Jumalamme, / jota kerubit herkeämättä huutaen ylistävät: / "Hoosianna korkeuksissa!" / Siunattu olet Sinä, jonka laupeus on suuri! / Armahda meitä!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Tänään Pyhän Hengen armo kokosi meidät yhteen, / ja me kaikki ottaen kannettavaksemme Sinun ristisi lausumme: / Siunattu on hän, joka tulee Herran nimeen: / Hoosianna korkeuksissa!

Iloitse Jumalanäiti -veisua ei lauleta, vaan sen sijaan seuraavat troparit, ensimmäinen 2 kertaa ja toinen 1. kerran.

1. tropari, 1. sävelmä.

Vahvistaaksesi uskoa yleiseen ylösnousemukseen / Sinä, oi Kristus Jumala, kärsimyksiesi edellä herätit kuolleista Lasaruksen. / Sen tähden mekin lapsukaisten tavoin kantaen voiton merkkejä / huudamme Sinulle, kuoleman voittajalle: / Hoosianna korkeuksissa, / siunattu olet Sinä, joka tulet Herran nimeen.

2. tropari, 4. sävelmä

Oi Kristus, meidän Jumalamme, ollen kasteessa haudatut Sinun kanssasi / me olemme Sinun ylösnousemuksessasi saaneet iankaikkisen elämän. / Sen tähden me ylistystä veisaten Sinulle huudamme: / Hoosianna korkeuksissa, / siunattu olet Sinä, joka tulet Herran nimeen.

Aamupalveluksessa

Jumala on Herra... 1. sävelmä.

Tropari: Vahvistaaksesi uskoa yleiseen ylösnousemukseen... (kahdesti)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikisesta iankaikkiseen. Amen.

Tropari: Oi Kristus, meidän Jumalamme, ollen kasteessa...

Ylistyslaulu

Ylistämme Sinua, / elämänantaja Kristus; / "Hoosianna korkeuksissa" huudamme mekin Sinulle. / Siunattu olet Sinä, / joka tulet Herran nimeen!

Liitelauselmia

Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan Sinun nimesi kaikessa maassa! (Ps.8:2).
Valtasuuruutesi ulottuu taivasten yli. (Ps.8:2).
Lasten ja imeväisten suusta Sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. (Matt.21:16. Ps.8:3).

Antifoni: Monet himot...

Prokimeni, 4. sävelmä

Lasten ja imeväisten suusta / olet Sinä valmistanut itsellesi kiitoksen.

Evankeliumi, Matteus 21: 1-11, 15-17:

Siihen aikaan, kun Jeesus ja ne kaksitoista lähestyivät Jerusalemia...

Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen -veisua ei lauleta.

Psalmi 51.

Psalmia luettaessa pappi suitsuttaa ristinmuotoisesti pyhää savua virpovitsoille.

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa!

Laulajat: Herra, armahda!

Pappi: Herra, meidän Jumalamme! Sinä istut kerubien päällä ja olet ainokaiselle Pojallesi, meidän Herrallemme Jeesukselle Kristukselle, antanut voiman ja lähettänyt Hänet pelastamaan ristillään, haudassa olemisellaan ja ylösnousemisellaan maailman; ja kun Hän tuli vapaaehtoisille kärsimyksilleen Jerusalemiin, niin pimeässä ja kuolon varjossa istuva kansa otti käteensä puitten lehviä ja palmunoksia, noita voitonmerkkejä, edeltä kuvaten sillä ylösnousemusta. Sinä itse Herra, varjele ja suojele myös meitäkin, kun me nyt, noudattaen näiden esimerkkiä, olemme tänä esijuhlan päivänä ottaneet käteemme palmunoksia ja puitten lehviä, jotta niin kuin ne kansanjoukot ja lapset huusivat Sinulle "Hoosianna!" , niin mekin veisaisimme kiitosvirsiä ja hengellisiä lauluja ja tulisimme otollisiksi saavuttamaan juhlan eläväksi tekevän kolmantena päivänä tapahtuneen ylösnousemisen kunniaksi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jonka kanssa, kuin myös kaikkein pyhimmän, hyvän ja eläväksi tekevän Henkesi kanssa Sinä olet kiitetty nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Kun uskovaiset suutelevat pyhää evankeliumikirjaa, jakaa pappi tai diakoni tai joku muu heille siunattuja virpovitsoja.

Stikiirat, 2. sävelmä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Kristus tulee nyt pyhään kaupunkiin / istuen aasin varsan selässä / ja hävittää mitä pahimman, ikivanhoista ajoista paatuneen kansain järjettömyyden.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Sama stikiira.

Armahda minua, Jumala, / Sinun suuresta armostasi, / pyyhi pois minun syntini / Sinun suuresta laupeudestasi!

Tänään Pyhän Hengen armo kokosi meidät yhteen, / ja me kaikki ottaen kannettavaksemme Sinun ristisi lausumme: / Siunattu on hän, joka tulee Herran nimeen: / Hoosianna korkeuksissa!

Diakoni: Pelasta, Jumala, kansasi...

Kanonista, 4. sävelmä

1.irmossi

Syvyyden lähteet tulivat kuiviksi / ja myrskyisen meren pohja tuli näkyviin, / sillä meri totteli Sinun kätesi viittausta, / ja Sinä pelastit valitun kansan, / joka veisasi Sinulle, oi Herra, voittovirren. (Tiit.2:14).

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Herra, Sinä olet viattomien lasten ja imeväisten suusta itsellesi palvelijaisi kiitoksen valmistanut kukistaaksesi vastustajan ja kostaaksesi ristinkärsimyksilläsi muinoisen Aadamin lankeemuksen sekä herättääksesi ristinpuun kautta hänet kuolleista hänen laulaessaan Sinulle voittovirttä.

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Kristus! Pyhäin seurakunta kantaa Sinulle, Siionissa asuvalle, kiitosta. Israel iloitsee Sinusta, omasta Luojastaan, ja nuoret, nuo kovasydämisten kansain vertauskuvat, hyppelivät ilosta, laulaen Sinulle, oi Kristus, voittovirttä.

3. irmossi

Israelin kansa joi kovasta kalliosta, / jonka kylkeen lyötiin, / ja joka Sinun käskystäsi vuodatti veden, / mutta kallio ja elämä olet Sinä, Kristus, / ja sen päälle on vahvistettu Seurakunta, joka huutaa: / Hoosianna, siunattu olet Sinä, tuleva! (1.Kor.10:4).

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Kristus! Tuonela Sinun käskystäsi kauhulla päästi vapaaksi neljä päivää kuolleena olleen Lasaruksen, sillä Sinä olet ylösnousemus ja elämä. Siitä vakuuttuneena Seurakunta huutaa: Hoosianna, siunattu olet Sinä, tuleva!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Veisatkaa ihmiset, Siionissa Jumalalle sopiva ylevä laulu ja kantakaa Kristukselle rukous Jerusalemissa! Hän tulee kunniassa, valtiaana. Siitä vakuuttuneena Seurakunta huutaa: Hoosianna, siunattu olet Sinä, tuleva!

4. irmossi

Kristus, julkisesti tuleva Jumalamme, / tulee viipymättä metsän varjostamalta vuorelta, / - miehentuntemattomana synnyttäneestä Neitseestä, / - niin puhui muinoin profeetta. / Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra! (Habakuk LXX:n mukaan 2:3; 3:3 ja Jes.14:1).

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Remahtakoot armon tähden suureen iloon vuoret ja kaikki kukkulat, riemuitkoot metsän puut! Kansat, ylistäkää Kristusta ja kaikki ihmiset kiittäen huutakaa hänelle: Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Maailmoja hallitseva Herra tulee voimaan puettuna. Hänen kauneutensa ja kunniansa loisto on Siionissa vertaamaton. Me kaikki sen tähden huudamme: Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Herra, joka on vaaksallaan mitannut taivaan ja kourallaan maan, on tullut. Hän on valinnut itselleen Siionin asuakseen ja hallitakseen siinä kansoja näiden uskolla huutaessa: Kunnia olkoon voimallesi, oi Herra!

5. irmossi

Nouse ylös Siionin vuorelle, hyvän sanoman tuoja! / Korota voimakkaasti äänesi, saarnaaja! / Kunniakkaita asioita on puhuttu sinusta, Jumalan kaupunki: / Rauha Israelille ja pelastus pakanoille!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Jumala, jonka istuinta korkeuksissa kerubit kannattavat, ja joka kääntää katseensa nöyrien puoleen, tulee itse kunniassa, voimallisena, ja kaikki antavat Hänelle jumalallisen kunnian. Rauha Israelille ja pelastus pakanoille!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Siion, Jumalan pyhä vuori, ja Jerusalem, nosta silmäsi ja katso ympärillesi, näe sinuun kokoontuneet lapsesi! Katso, he ovat tulleet kaukaa palvoakseen sinun Kuningastasi. Rauha Israelille ja pelastus pakanoille! (Jes.60:4-14; 49:18).

6. irmossi

Vanhurskaitten henget huusivat ilosta: / nyt on maailmalle uusi liitto säädetty, / ja ihmiset uudistettakoon jumalallisen veren vihmomisella. (Jer.31:31; Matt.26:28; 1.Piet.1:2; Hebr.12:24).

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Ota, Israel, vastaan Jumalan valtakunta, ja pimeydessä oleva nähköön suuren valon, ja ihmiset uudistettakoon jumalallisen veren vihmomisella. (Luuk.19:27; Jes.9:1-2; Joh.1:9).

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Laske, Siion, vapaiksi irti päästettyinä vankisi ja vedä heidät ylös tietämättömyyden vedettömästä kaivosta! Ja ihmiset uusistettakoon jumalallisen veren vihmomisella!

Kontakki, 6. sävelmä.

Oi Kristus Jumala, / Sinä istuen taivaissa valtaistuimella / ja aasin varsan selässä maan päällä, / otit vastaan kiitoksen enkeleiltä / ja ylistyksen lapsukaisilta, / jotka huusivat Sinulle: / Siunattu olet Sinä, joka tulet Aadamin pelastamaan.

7. irmossi

Suuresti ylistetty Herra, / joka pelastit tulesta omat Aabrahamin lapsesi / ja surmasit kaldealaiset, joita kohtasi oikea tuomio, / siunattu olet Sinä, meidän isäimme Jumala!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Ihmiset polvistuen ja palmunoksat kädessä iloiten opetuslasten kanssa huusivat: Hoosianna Daavidin Pojalle! Siunattu olet Sinä, suuresti ylistetty Herra, meidän isäimme Jumala!

Pahuutta kokematon joukko, ollen vielä lapsuuden iässä, kantoi Sinulle, Israelin ja enkelien Kuninkaalle, Jumalalle sopivan kiitosvirren: Siunattu olet Sinä, suuresti ylistetty Herra, meidän isäimme Jumala!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Kansanjoukot palmunoksat kädessä riemuitsivat Sinusta, oi Kristus, ja huusivat: Siunattu on hän, joka tulee, maailmojen Kuningas! Siunattu olet Sinä, suuresti ylistetty Herra, meidän isäimme Jumala!

8. irmossi

Riemuitse Jerusalem! / Viettäkää juhlaa te, jotka Siionia rakastatte, / sillä sinne tuli voimien Herra, joka iankaikkisesti hallitsee; / tulkoon koko maa Hänen kasvojensa edessä hartautta täyteen ja huutakoon: / Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Siion, sinun Kuninkaasi Kristus, tuli istuuduttuaan nuoren varsan päälle. Hän tuli hävittämään epäjumalanpalveluksen mielettömän eksytyksen ja pysäyttämään kaikkien pakanain hillittömän kiivailun, jotta he laulaisivat: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Iloitse suuresti Siion! Sinun Jumalasi Kristus on tullut kuninkaaksi iankaikkisesti. Hän, niin kuin on kirjoitettu, ollen nöyrä ja pelastavainen, meidän vanhurskas Lunastajamme, tuli istuen aasin varsan päällä hävittääkseen vihollisten, niin kuin järjettömien hevosten, hurjuuden, - vihollisten, jotka eivät osaa huutaa: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Tottelemattomien, lakia rikkovien joukko ajetaan pois Jumalan huoneen seinien sisältä, koska se oli Jumalan rukoushuoneesta tehnyt rosvojen luolan ja oli sydämestään poistanut Lunastajan, jolle me huudamme: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa! (Matt.21:13).

Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, / veisaten ja korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.

Katabasi

Riemuitse Jerusalem! / Viettäkää juhlaa te, jotka Siionia rakastatte, / sillä sinne tuli voimien Herra, joka iankaikkisesti hallitsee; / tulkoon koko maa Hänen kasvojensa edessä hartautta täyteen ja huutakoon: Kaikki Herran teot, kiittäkää Herraa!

9. irmossi

Herra on Jumala ja Hän ilmestyi meille, / pankamme toimeen juhla ja iloiten tulkaamme, ylistäkäämme Kristusta, / sekä palmunoksat kädessä veisatkaamme ja huutakaamme: / Siunattu on se, joka tulee Herran, meidän Vapahtajamme, nimeen!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Miksi pakanat pauhaatte? Miksi kirjanoppineet ja papit turhia mietitte ja kysytte: "Kuka on tämä", jolle lapset, pitäen kädessään palmunoksia ja puiden lehviä, ylistystä huutavat: Siunattu on hän, joka tulee Herran, meidän Vapahtajamme nimeen! (Ps.2:1).

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Tämä on meidän Jumalamme, eikä ketään ole Hänen vertaistaan. Hän on etsinyt aivan oikean tien ja antanut sen rakkaallensa Israelille. Sitten ilmestyttyään on Hän asunut ihmisten kanssa. Siunattu on hän, joka tulee Herran, meidän Vapahtajamme nimeen! (Bar.3:36-38).

[uudempi käännös: Hän on meidän Jumalamme, kukaan toinen ei ole hänen vertaisensa. Hän tuntee viisauden tien ja avasi sen palvelijalleen Jaakobille, Israelille, jota hän rakasti.Tämän jälkeen viisaus ilmaantui maan päälle ja eli ihmisten keskuudessa.](Bar.3:36-38)

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Miksi te, tottelemattomat, viritätte paulojanne tien varteen? Jalkanne ovat nopeita vuodattamaan Herran verta. Mutta Hän totisesti nousee ylös pelastaaksensa ne, jotka huutavat: Siunattu on hän, joka tulee Herran, meidän Vapahtajamme nimeen!

Pyhä on Herra, meidän Jumalamme! (Kolmesti).

Kiitosstikiiroista, 4. sävelmä

Oi Herra, suuri kansanjoukko levitti vaatteensa tielle; / toiset leikkasivat oksia puista ja kantoivat niitä käsissään; / ja ne, jotka kulkivat edelläsi tai jälestäsi, huusivat: / Hoosianna Daavidin pojalle! / Siunattu olet Sinä, joka tulet ja olet taas tuleva Herran nimeen!

Liitelauselma

Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia. (Ps.149:9).

Saattaaksesi kaikki uskomaan / Sinä, oi Kristus Jumala, vapaaehtoisien kärsimyksiesi edellä kuvasit yleistä ylösnousemusta, / kun valtiaalla voimallasi herätit Betaniassa jo neljä päivää kuolleena olleen Lasaruksen. / Valonantajana Sinä myös, oi Vapahtaja, lahjoitit sokeille näön / ja profeettain julistuksien täyttäjänä tulit opetuslapsiesi kanssa / ikään kuin kerubien kantamana pyhään kaupunkiin istuen aasin varsan selässä; / ja heprealaisten lapset kantaen puitten lehviä ja palmunoksia kädessään ottivat Sinut vastaan. / Niin myös mekin pitäen kädessämme oksia kiitollisin mielin huudamme Sinulle: / Hoosianna korkeuksissa! / Siunattu olet Sinä, joka tulet Herran nimeen!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

6. sävelmä.

Kuusi päivää ennen pääsiäistä / Jeesus saapui Betaniaan, / jossa Hän edeltäpäin oli julistanut ylösnousemistaan / herättämällä jo neljä päivää kuolleena olleen Lasaruksen. / Silloin Häntä vastaan olivat tulleet Martta ja Maria, Lasaruksen sisaret, / valittaen Hänelle: / "Herra, jos Sinä olisit ollut täällä, / niin ei veljemme olisi kuollut." / Mutta Hän oli sanonut heille: / Enkö ole jo ennen sanonut teille: / Joka uskoo minuun, / hän elää, vaikka olisikin kuollut. / Osoittakaa minulle, / mihin te olette hänet panneet./ Sitten kaikkien Luoja huusi Lasarukselle: / Lasarus, tule ulos!

Suuri ylistysveisu.

Tropari

Vahvistaaksesi uskoa yleiseen ylösnousemukseen / Sinä, oi Kristus Jumala, kärsimyksiesi edellä herätit kuolleista Lasaruksen. / Sen tähden mekin lapsukaisten tavoin kantaen voiton merkkejä / huudamme Sinulle, kuoleman voittajalle: / Hoosianna korkeuksissa, / siunattu olet Sinä, joka tulet Herran nimeen!

Kaikissa hetkissä troparit: Vahvistaaksesi uskoa yleiseen...

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Oi Kristus, meidän Jumalamme, ollen kasteessa haudatut Sinun kanssasi / me olemme Sinun ylösnousemisessasi saaneet iankaikkisen elämän. / Sen tähden me ylistystä veisaten Sinulle huudamme: / Hoosianna korkeuksissa, / siunattu olet Sinä, joka tulet Herran nimeen!

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Rukous Jumalansynnyttäjälle.

Kontakki

Oi Kristus Jumala, / Sinä istuen taivaissa valtaistuimella / ja aasin varsan selässä maan päällä, / otit vastaan kiitoksen enkeleiltä / ja ylistyksen lapsukaisilta, / jotka huusivat Sinulle: / Siunattu olet Sinä, joka tulet Aadamin pelastamaan.

Aamu- sekä liturgiapalveluksen loppusiunaus

Kristus, totinen Jumalamme, joka meidän pelastuksemme tähden kävi aasin varsan selkään istumaan, puhtahimman Äitinsä, pyhien kunniallisten ja korkeasti kiitettyjen apostolein, pyhän (jonka nimelle on Herran huone pyhitetty), ja pyhän (jonka muistopäivää vietetään), pyhien vanhurskaiden Herran esivanhempien Joakimin ja Annan ja kaikkien pyhien ihmisten esirukouksien tähden armahtakoon ja pelastakoon meidät hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.

Liturgiassa

Juhlapäivän antifonit, katso Nuottiliturgiasta.

Juhlapäivän troparit ja kontakki.

Prokimeni

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. / Jumala on Herra, joka valisti meidät. (Ps.118:26, 27).

Liitelauselma

Kiittäkää Herraa, sillä Hän on hyvä, ja Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. (Ps.106:1).

Epistola:

Filipp. 4: 4-9.

Evankeliumi:

Joh. 12: 1-18.

Totisesti on kohtuullista -veisun sijaan lauletaan:

Kanonin 9. irmossi, 4. sävelmä

Herra on Jumala, ja Hän ilmestyi meille, / pankaamme toimeen juhla ja iloiten tulkaamme, ylistäkäämme Kristusta, / sekä palmun oksat kädessä veisatkaamme ja huutakaamme: / siunattu on hän, joka tulee Herran, meidän Vapahtajamme nimeen!

Ehtoollislauselma:

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Jumala on Herra, joka valisti meidät. (Ps.118:26, 27).

Sieluni suuresti ylistää Herraa -veisua ei lauleta.

Katso myös