Toiminnot

Parimia

Kohteesta Ortodoksi.net

Parimia on joko Vanhan tai Uuden Testamentin tekstejä, joihin sisältyy juhlan aiheeseen tai ko. päivänä muisteltavaan henkilöön liittyviä ennustuksia.

Tavallisesti palveluksessa luettavia parimioita on kolme, mutta lukumäärä saattaa vaihdella eri juhlissa 2-15.

Parimiat lukee yleensä lukija ja ne voidaan kuunnella istuen. Lukemisen aikan kirkon valaistusta vähennetään.