Toiminnot

Patriarkka Bartholomeoksen haastattelu

Kohteesta Ortodoksi.net

Patriarkka Bartholomeos painottaa ortodoksisia arvoja muuttuvassa maailmassa

(Ortodoksi.net, Fanar) – Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartholomeos elää ympärivuorokautisten kiireiden keskellä. Kiireistään huolimatta hänellä riittää aikaa suomalaisten ortodoksien hengelliseen ohjaukseen. Patriarkka Bartholomeos vastasi Ortodoksi.netin haastatteluun pyhän suurmarttyyri Demetrioksen juhlapäivän aattona Konstantinopolissa.

Fanari 26.10.2008 / Patriarkka Bartholomeksen työhuoneessa Fanarissa. Vas. Petja ja Sonja Pyykkönen, patriarkka Bartholomeos, Hannu Pyykkönen.
(kuva © Ortodoksi.net)

Haastattelussa patriarkka Bartholomeos painotti, että Kirkon tulee tehdä lähetystyötä myös muuttuvassa maailmassa. Kun patriarkalta kysyttiin hänen suhtautumistaan uuteen mediaan, esimerkiksi Internetiin lähetystyössä, hän huomautti, että ”Kirkon tulee puhua Jumalan sanaa aikamme ihmisten kielellä”. Vaikka lähetystyön muodot muuttuvat, sen perusta ja tarkoitus eivät muutu.

Patriarkka Bartholomeoksen mukaan nykyisen arvomaailman muuttuminen Euroopassa ei ole vain liberalismin ja konservatismin vastakkain asettelua. Jumalan sana koskettaa meitä laajemmin kuin mitä nämä maalliset termit. Patriarkan mukaan Kirkon tulee kuitenkin löytää oikeita tapoja evankeliumin hyvän sanoman levittämiseen koko maailmalle. Kirkko ei hänen mielestään saa sulkea ketään tai mitään Jumalan rakkauden ulkopuolelle.

Patriarkka Bartholomeos kertoi, että ortodoksinen kirkko muuttaa maailmaa ympärillään, vaikka se ei aina yhdy ympäröivän maailman arvomaailmaan. Patriarkka painotti, että epäilmättä ainakaan niissä Kirkoissa, jotka seuraavat Ekumeenisen Patriarkaatin perinnettä, kysymys vanhasta kalenterista tulee säilymään tärkeänä joissakin piireissä. Näin on erityisesti luostareissa, joissa luostarihyveiden muuttumaton luonne tulee kysymykseen. Patriarkan mukaan emme voi puhua slaavilaisen maailman Kirkkojen puolesta, missä vanha kalenteri on säilynyt erityisesti kulttuurisista syistä. Viitaten uuden kalenterin käyttöön Suomen kirkossa, patriarkka totesi, että niin kutsutussa diasporassa eli Kirkon jakaantuneisuuden tilassa Kirkollamme on hyvä syy olla synkronisoituna siihen yhteiskuntaan, johon meidät on kutsuttu julistamaan Jumalan sanaa.

Patriarkka Bartholomeos juhlajumalanpalveluksessa Agios Dimitrioksen kirkossa Konstantinopolissa
(kuva © Ortodoksi.net)

Patriarkka Bartholomeos on ajanut vahvasti ajatusta, että ekologiset kysymykset kuuluvat myös Kirkolle ja häntä on usein tämän vuoksi kutsuttu Vihreäksi Patriarkaksi. Patriarkka Bartholomeoksen mukaan ekologiset kysymykset ovat tärkeitä meille, koska ne ovat tärkeitä Jumalalle. Patriarkan mielestä ekologinen kriisi ei ole poliittinen tai taloudellinen vaan hengellinen. Hän sanoo, että palvomme Jumalaa kunnioittamalla Hänen luomakuntaansa, samalla tavoin kuin palvomme Jumalaa kunnioittamalla ikoneita.

Patriarkka Bartholomeos kehui Suomen ortodoksista kirkkoa haasteille avoimena. Erityisen tyytyväinen hän on ollut Suomen kirkon dialogiin muiden kristillisten tunnustuskuntien kanssa. Patriarkka Bartholomeos arvostaa Suomen kirkkoa, koska se on pysynyt uskollisena kulttuurillisille juurilleen ja Konstantinopolin Äitikirkolle. Nämä luonnehtivat hänen mielestään hyvin Suomen kirkkoa. Patriarkka näkee Suomen kirkon tulevaisuuden haasteena tasapainon säilyttämisen näissä haasteissa.

www.ortodoksi.net / Petja ja Hannu Pyykkönen