Toiminnot

Pedon luku

Kohteesta Ortodoksi.net

χξς [khii ksii sigma] viittaa Raamatun pedon lukuun, joka löytyy Uuden testamentin Johanneksen ilmestyskirjasta. Numero esiintyy useimmissa käsikirjoituksissa ja uusissa kreikankielisissä käännöksissä lukuna 666, vaikka eräät uudet tutkimukset osoittavat, että luvun pitäisikin ehkä olla 616. Se perustuu 300-luvulta, mahdollisesti vuosilta 225 – 275 peräisin olevaan ja vasta aivan äskettäin julkaistuun ns. papyrus 115:een ja siinä olleeseen vanhaan versioon Ilmestyskirjasta. Alkuperäinen muinaiskreikkalainen teksti siis ei puhu suoraan luvusta 6-6-6 vaan se on kuusisataa ja kuusikymmentä kuusi (heksakosioi heksêkonta heks) ja numeroiden paikalla on käytetty kreikkalaisia kirjaimia χξς.

Pedon luku Ilmestyskirjassa

Ilmestyskirjan mukaan on olemassa kolme eri ominaisuutta, jotka osoittavat pedon:

  • sen merkki
  • sen nimi ja
  • nimen luku (666)

(Ilm.13:16-18)

”Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi. ”

Jotkut väittävät, että luku 666 pitää kytkeä jonkun yhden ihmisen nimeen ja tämä tulee auttamaan hänen tunnistamisessaan antikristukseksi. Eräät toiset sitä vastoin väittävät, että seuraava Ilmestyskirjan jae osoittaa, että lukua 666 ei tarvitse kytkeä pelkästään yhteen ihmiseen:

(Ilm.19:16)

”Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra.”

Samaa kreikkalaista sanaa, joka on käännetty nimeksi (onoma) ja joka näkyy Ilmestyskirjan luvun 13 jakeissa 17 - 18, on myös käytetty luvun 19 jakeessa 16. Silloin sanaa voitaisiin mahdollisesti soveltaa paremminkin nimen arvoon eikä vain yhden ihmisen nimeen.

Tulkintoja pedon luvusta

Numerologiassa, okkulttisessa näennäistieteessä, on mitä erilaisimpia tulkintoja tuosta luvusta. Myös muualla lukua on yritetty tulkita. Yksi tulkinta on, että 666 tarkoittaa ihmistä tai ihmiskuntaa itseään, joka asettaa itsensä Jumalan sijaan. Johannes puhui hepreaa, mutta kirjoitti kreikaksi. Niinpä on oletettavaa, että Johannes käytti heprealaista gematriaa, lukumystiikkaa. Kun ihmistä tarkoittava kreikan sana "anthropos" (ανθρωπος) translitteroidaan vastaaviksi heprean kielen kirjaimiksi ja lasketaan numeroiksi, tuloksena on 666. Tällöin "pedon luku on ihmisen luku" saa luonnollisemmalta kuulostavan selityksen. Jumalan lukuna pidetään numeroa 7, ja 777 symbolisoi Pyhää kolminaisuutta. Ihmisen luku on tällöin 666 - ruumis, sielu ja henki. Numero 6 (pienin täydellinen luku, siis positiivinen kokonaisluku, joka on itseään pienempien tekijöidensä summa ja yhtä vähemmän kuin 7) symboloi juutalaisessa mystisessä traditiossa, Kabbalassa, yleisesti ihmistä. Myös jehovantodistajien mukaan 666 symbolisoi koko ihmiskuntaa, ei jotakuta tiettyä ihmisyksilöä.

Kreikka ja pedon luku

Vuonna 2000 Kreikassa järjestettiin Kreikan ortodoksisen kirkon ja etenkin sen edellisen arkkipiispa Kristoduloksen toimesta laajoja mielenosoituksia sekä Ateenassa että Tessalonikissa. Mielenosoitukset liittyivät kreikkalaiseen henkilökorttiin, henkilöllisyystodistukseen, jossa jotkut kirkollisetkin tahot näkivät pedon luvun merkkejä. Henkilökortin sirun, viivakoodin ja Kreikan maatunnuksen katsottiin viittaavan pedon lukuun ja ne haluttiin pois ja koko kortti haluttiin uusia erilaiseksi, kuin muualla EU:ssa. Samalla kreikkalaisten ortodoksien keskuudessa aiheutti närää se, että henkilökortista poistettiin merkintä henkilön uskonnosta.

HAP