Toiminnot

Pekka Attisen liturgia (levy)

Kohteesta Ortodoksi.net

Levy, sen kotelo ja tietovihkonen

Johannes Teologin Laulajat on julkaissut jälleen äänitteen ”Pekka Attinen: Liturgia”.

Suomalainen säveltäjä Pjotr Vasiljevitš Akimov syntyi 19.11.1885 Viipurissa karjalaiseen kauppiasperheeseen. Pjotr suuntauatui jo varhain musiikkiin ja hän opiskeli sävellystä mm. Armas Järnefelltin ja monen muun aikansa taitajan ohjauksessa. Varsinainen ammatti tuli kuitenkin ihan muulta alalta. Hän opiskeli Pietarin metsätieteellisessä korkeakoulussa ja myöhemmin vielä sähkötekniikkaa Saksassa ja työskenteli sitten insinöörinä Westfalenissa, mistä palasi takaisin Suomeen ja Viipuriin 1908 ja jatkoi sähköteknillisiä opintojaan Pietarissa.

Samoihin aikoihin hän aloitti myös musiikin teorian ja sävellyksen opinot venäläisten ja muiden Pietarissa vaikuttaneiden musiikin opettajien johdolla. Musiikista tulikin sitten hänelle toinen ammatti ja hän toimi teorian, sävellyksen ja harmoniaopin opetustehtävissä eri konservatorioissa Venäjällä ja sai sitten myös professorin arvon 1917.

Pietarissa, silloisessa Petrogradissa, hän opetti konservatorion lisäksi myös akateemisessa kapellassa, joka tunnettiin aiemmin Pietarin hovikapellan nimellä. Hovikapella oli sen ajan venäläisen kirkkolaulun merkittävimpiä tekijöitä,

Pietarin jälkeen seurasi muutto Suomeen pois venäläisen vallankumouksen jaloista ja opetustehtäviä ja säveltämistä Suomessa: Viipurissa ja myöhemmin Helsingissä. Musiikki ei varsinaisesti tuohon aikaan elättänyt Akimovia ja hän joutui tekemään töitä monissa oman ammattinsa kannalta toisarvoisissa ja omaan osaamiseen liittymättömissä töissä, kuten pesulan pyykinkantajana ja ravintolamuusikkona. Jonkin verran hän myös opetti - mm. tuohon aikaan Helsingissä sijainneessa ortodoksisessa pappisseminaarissa - mutta näistä töistä ei ollut kokopäiväiseksi palkkatyöksi.

Nimi Pekka Attinen on Pjotr Akimovin eräänlainen taiteilijanimi. Pekka tulee tietysti venäläisestä vastaavasta nimestä Pjotr ja Attinen on hänen sukunsa vanha nimi, jota mm. hänen isänsä kantoi ennenkuin hänet rekisteröitiin venäläisellä Akimov-nimellä.

Attisen tuotannossa on paljon ortodoksista kirkkomusiikkia ja hänen pääteoksensa on tämä vuonna 1936 sävelletty Liturgia, joka oli ensimmäinen alun perin suomenkieliseen tekstiin sävelletty kokonaisuus.

Pjotr Akimov kuoli sairauden heikentämänä sairauskohtaukseen Helsingissä 4.8.1956, joten tämän levyn julkistaminen syksyllä 2016 tapahtuu 60 vuotta hänen kuolemansa jälkeen.

(tekstin lähde: Petri Nykäsen artikkeli levyn yhteydessä olleessa vihkosessa)

Levykannen tekstejä:

Äänitteen kannessa oleva ikoni kuvaa ehtoollisen asettamista, joka on ortodoksisen ikonostaasin keskeisimpiä teemoja sekä liturgian ydin. Teoksen maalasi taiteilija Veikko Marttinen (1918-2003) Nurmeksen ortodoksisen kirkon "alttaritauluksi" vuonna 1959 ja se edustaa nk. jälleenrakennuskauden ikonimaalaustyyliä. Taiteilija oli modernisti, joka toimi itsenäisesti kirkon antamien ohjeiden puitteissa ja toi samalla kirkon ulkopuolisen taiteilijan näkemyksen sen kuvaperinteestä. Pekka Attisen liturgia edustaa samalla tavoin itsenäisen taiteilijan ja säveltäjän mutta myös kirkossakävijän näkemystä kirkon säveltaiteesta. Molempia teoksia yhdistää myös se, että ne edistivät nuoren paikalliskirkon hengellisen identiteetin kasvua uuden kansankielisen musiikin kautta ja toisaalta sotien jälkeen kirkon toipumisen näkyvänä merkkinä.

Pekka Attisen omaa kirjoitusta sävellyksen synnystä ja teosta:

Suomen Ortodoksisen Kirkon ylimmän Esipaimenen, korkeasti siunatun Hermanin kirje ortodoksiselle suomalaisille säveltäjille oli minulle ensimmäisenä vaikuttimena suomenkielisen liturgian musiikin säveltämiseen.

Pyysin korkeasti siunattua Arkkipiispa Hermania ottamaan vastaan vaatimattoman työni lahjana omalle kirkkokunnalleni, ja tulen olemaan onnellinen, jos tämä työ, vaikkapa pienessäkin määrin, täydentäisi kirkkomusiikissamme ilmenevät, slaavinkielisten sävelmien sovittamisesta suomalaiseen tekstiin johtuvat puutteellisuudet. Tulen sitäkin onnellisemmaksi, jos työni tulisi olemaan (korkeasti siunatun Esipaimenen lausunnan mukaan) kevättä ennustavana pääskysenä ja alkuna toisten säveltäjien hedelmälliselle työlle meidän oman kirkkomme hyväksi.

Viipurissa 31. 8. 1936.

P. Attinen

Tietoja levystä ja laulajista:

Äänitteellä laulavat kuorolaiset:
Sopraano: Maria Mentu, Kaisa Nykänen, Larissa Qvintus, Valeria Ratilainen, Anne-Mari Rautamäki, Pia Skibdahl
Altto: Krista Berglund, Ella Kinnunen, Mildred Lau, Annamari Muikku, Alina Saarento
Tenori: Markus Hänninen, Samuli Saarela, Karl-Henrik Wahlfors
Basso: Kari Kimanen, Reijo Kinnunen, Jyri Roihuvuo, Andreas Johannes Salminen, Petri Vanninen, Mikko Wennström
Papiston osuudet
isä Mikko Sidoroff, diakoni Petri Nykänen
Lukija
Reijo Kinnunen
Kuoron johtaja
Petri Nykänen
johtaja raidoilla 1, 3, 6, 15, 16, 18 ja 29
Markus Hänninen
Äänitetty Uuden Valamon luostarissa tammikuussa 2016.
Äänitys, editointi ja masterointi
Pro Audile Oy / Matti Heinonen
Tuottaja
Itä-Suomen yliopiston ortodoksinen kuoro ry
Taiteellinen tuottaja
Rita Varonen
Tekstit
Petri Nykänen
Graafinen suunnittelu
Leea Wasenius
Kiitämme lämpimästi tuesta
Karjalan hiippakunnan säätiö, Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan maakuntarahasto, Valamon luostari.

Levyn sisältö

1. Suuri ektenia
2. I antifoni (Ps. 103: 1-4, 8, 22)
3. Pieni ektenia
4. II antifoni (Ps. 146)
5. Jumalan ainokainen Poika
6. Pieni ektenia
7. III antifoni: Autuuden lauseet (Matt. 5: 3-12)
8. Pieni saatto
9. Tropari ja kontakki
10. Pyhä Jumala
11. Sunnuntain prokimeni, 8. sävelmä (Ps. 76: 12, 2)
12. Epistolan lukeminen (Ef. 6: 10-17)
13. Halleluja (liitelauselmat: Ps. 95: 1, 2)
14. Evankeliumin lukeminen (Luuk 17:12-19)
15. Hartauden ektenia
16. Uskovaisten ektenia
17. Kerubiveisu N:o 2
18. Anomusektenia
19. Uskontunnustus
20. Eukaristia
21. Veisu Jumalan Äidille: Totisesti on kohtuullista
22. Ennen Herran rukousta
23. Herran rukous
24. Ainoa on pyhä
24. Ehtoollislauselma N:o 2: Ylistäkää Herraa taivaista
25. Siunattu on hän, joka tulee Herran nimeen. Ottakaa vastaan Kristuksen ruumis
26. Me näimme todellisen Valkeuden
27. Täyttyköön suumme sinun kiittämisestäsi, Herra
28. Pieni ektenia
29. Ambonin takainen rukous. Liturgian päätös
31. Anna, Herra pitkää ikää
32. Saata, oi Kristus