Toiminnot

Pluralismi

Kohteesta Ortodoksi.net

Uskonnollinen pluralismi eli moniarvoisuus tarkoittaa erään määritelmän mukaan ajattelutapaa, jossa yhdistellään aineksia monista uskonnollisista suuntauksista tai monista uskonnoista.

Erään määritelmän mukaan uskonnollinen pluralismi on teologinen suuntaus, jossa on hahmoteltu uutta kristologiaa. Tämän suuntauksen mukaisista teologisista ajattelijoista lienee kuuluisin englanti­lainen John Hick (1922–), jonka mukaan kristinuskon piirissä on ajateltu tähän saakka, että kristinusko on uskontojen maailman keskus ja muut uskonnot ikään kuin kiertävät sitä planeettojen tavoin ja niitä arvostellaan kristinuskon mittapuun mukaan. Tämän "ptolemaiolaisen" käsityksen sijaan on nyt pantava uusi "kopernikaaninen" näkemys, jossa Jumala on uskontojen universumin keskus ja kaikki uskonnot kiertävät sitä samalla tavalla. Hick kutsuu tätä "täydentäväksi pluralismiksi".