Toiminnot

Pyhä synodi

Kohteesta Ortodoksi.net

Pyhä Synodi on jokaisen ortodoksisen patriarkaatin ja autokefaalisen kirkon korkein päättävä kirkollinen hallintoelin, joka käyttää myös kanonista valtaa.

Pyhä Synodi kokoontuu alueensa korkeimman piispan (patriarkan tai arkkipiispan) puheenjohtajuudessa ja siihen kuuluvat normaalisti kaikki piispat, jotka ovat vastuullisia puheenjohtajalle. Joissakin paikalliskirkoissa kaikki metropoliitat muodostavat Pyhän Synodin, joissakin kaikki aktiivipiispat (hiippakuntapiispat tai muissa tehtävissä olevat), joissakin paikallisissa synodeissa kaikki piispat.

Sanalla synodi tarkoitetaan myös piispainkokousta, joka kokoontuu kirkon päämiehen johdolla säännöllisesti päättämään toimeenpantavista asioista.

Ekumeenisen patriarkaatin Pyhään Synodiin voi kuulua piispoja ympäri maailman. Mm. Suomen ortodoksisen kirkon entinen arkkipiispa, KP Nikean metropoliitta Johannes osallistui tämän synodin työskentelyyn. Jäsenet vaihtuva tiuhaan eli noin puolen vuoden välein.

Ekumeenisen patriarkaatin Pyhään synodiin kuuluivat helmikuussa 2021 seuraavat henkilöt:

 • Pergamoksen Ioannis
 • Meksikon Athinagoras
 • Karpatoksen ja Kasoksen Ambrosios
 • Militoksen Apostolos
 • Ikoniumin Theoliptos
 • Arkalochorin, Kastellin ja Viannoksen Andreas
 • Leroksen, Kalymnoksen ja Astypalaian Paisios
 • Ruotsin ja koko Skandinavian Cleopas
 • Selyvrian Maximos
 • Australian Makarios
 • Imvroksen ja Tenedoksen Kyrillos
 • Sveitsin Maximos

Hannu Pyykkönen