Toiminnot

Pyhällä mirhalla voitelun mysteerio

Kohteesta Ortodoksi.net

Tulostettava pdf-versio / 12.10.07


Lapsen pukemisen jälkeen lausuu pappi tämän rukouksen puoliääneen:

Siunattu olet Sinä, Herra, kaikkivaltias Jumala, hyvin lahjain lähde, vanhurskauden aurinko, joka olet säteillyt pelastuksen valoa pimeydessä oleville ainosyntyisen Poikasi ja Jumalamme ilmestymisen kautta ja lahjoittanut meille kelvottomille autuuttavan puhdistuksen pyhässä kasteessa ja jumalallisen pyhityksen eläväksi tekevässä voitelussa. Sinä olet nytkin katsonut hyväksi uudesti synnyttää veden ja hengen kautta äsken valistukseen tulleen palvelijasi ja olet suonut hänelle anteeksiannon tahallisista ja tahattomista synneistä. Oi, Valtias, laupias kaiken Kuningas, lahjoita hänelle myös pyhän, kaikki voimallisen ja kumarrettavan Henkesi lahjan sinetti ja Kristuksesi pyhän Ruumiin ja kalliin Veren osallisuus. Varjele hänet pyhityksessäsi, vahvista oikeassa uskossa, päästä pahasta ja sen kaikista toimista ja säilytä hänen sielunsa pelastavassa pelvossa, puhtaudessa ja vanhurskaudessa, että hän jokaisessa työssään ja sanassaan otollisen Sinulle tulisi taivaallisen valtakuntasi pojaksi (tyttäreksi) ja perilliseksi.

Sitten ääneen:

Sillä Sinä olet meidän Jumalamme, armahduksen ja pelastuksen Jumala, ja Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Rukouksen jälkeen pappi voitelee kastetun pyhällä mirhavoiteella tehden ristinmerkin otsalle, silmille, sieraimille, suulle, molemmille korville, rinnalle, käsille ja jaloille lausuen:

Pyhän Hengen lahjan sinetti. Amen.

Sitten pappi kummin ja pienokaisen kanssa käy kolmesti kasteastian ympäri suitsuttaen meidän laulaessamme:

Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet (Gal. 3: 27). Halleluja. (3).

Prokimeni, 3. säv.:

Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! (Ps. 27: 1).

Liitelauselma:

Herra on minun elämäni turva. Ketä minä vapisen! (Ps. 27: 1).
Se on viisautta.
Pyhän apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille (Room. 6: 3-11):
Kuulkaamme.
Veljet, tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. Mutta jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa.

Pappi:

Rauha olkoon sinulle.

Diakoni:

Se on viisautta.

Lukija:

Halleluja (3)

Diakoni:

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme pyhää evankeliumia.

Pappi:

Rauha olkoon teille kaikille.

Kuoro:

Niin myös sinun hengellesi.

Pappi:

Lukekaamme Matteuksen pyhää evankeliumia. (Mt. 28: 16-20).

Kuoro:

Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.

Diakoni:

Kuulkaamme.

Pappi:

Siihen aikaan kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Kuoro:

Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.

Ektenia:

Armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta armostasi, me rukoilemme Sinua, kuule ja armahda.
Vielä rukoilemme hurskaitten, oikeauskoisten kristittyjen puolesta.
Vielä rukoilemme patriarkkamme ….. (ja) arkkipiispamme …… (ja metropoliittamme …..) puolesta.
Vielä rukoilemme armoa, elämää, rauhaa, terveyttä ja pelastusta palvelijoillesi, nyt valistukseen tulleelle (nimi) ja kummille (nimi), sekä kaikille tähän pyhään mysteerioon kokoontuneille.

Pappi:

Sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Päätössiunaus.

Kahdeksantena päivänä tuodaan pienokainen kirkkoon ns. pesua varten. Pappi irrottaa hänen kääreensä ja vyönsä lukien seuraavat rukoukset.


Kreikkalaisen käsikirjan mukaan nämä rukoukset voidaan lukea jo kasteen jälkeen ja ennen sanoja: ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettu”.


Rukoilkaamme Herraa.
Valtias, Herra, joka olet pyhän kasteen kautta lahjoittanut palvelijallesi lunastuksen synneistä ja antanut hänelle uudestisyntymisen elämän, salli kasvojesi kirkkauden aina loistaa hänen sydämessään. Varjele hänen uskonsa kilpi vihollisten juonilta. Suojele hänessä tahrattomana ja saastattomana se katoamattomuuden vaate, johon hän on pukeutunut. Armossasi säilytä hänessä ehjänä hengellinen sinetti ja ole armollinen hänelle ja meille suuressa laupeudessasi. Sillä siunattu ja ylistettävä on kunnioitettu ja jalo nimesi, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Rukoilkaamme Herraa.
Valtias, Herra meidän Jumalamme, joka kastemaljan kautta annat kastettaville taivaassa kirkkauden ja joka olet uudesti synnyttänyt veden ja Hengen kautta äsken valistukseen tulleen palvelijasi lahjoittaen hänelle anteeksiannon tahallisista ja tahattomista synneistä, laske väkevä kätesi hänen päällensä ja varjele hänet hyvyytesi voimassa, suojele armon pantti loukkaamattomana ja tee hänet kelvolliseksi iankaikkiseen elämään ja Sinulle otolliseksi.
Sillä Sinä olet meidän pyhityksemme ja me ylistystä kohotamme Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Pappi:

Rauha olkoon teille kaikille.

Diakoni:

Kumartukaamme Herran edessä.

Pappi:

Kristus meidän Jumalamme, Sinuun pukeutunut on nyt kumartunut Sinun eteesi. Varjele hänet aina voittamattomana kilvoittelijana niitä vastaan, jotka aiheettomasti häntä tai meitä vihaavat, ja osoita katoamattomalla seppeleelläsi kaikki lopullisesti voittajiksi. Sillä Sinun on armahdus ja pelastus ja me ylistystä kohotamme Sinulle, iankaikkiselle Isällesi ja kaikki pyhälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengellesi nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Pappi ottaa lapsen kastepuvun liepeet sekä liittäen ne yhteen kastelee veteen ja vihmoo vettä lapsen päälle.

Ottaen sienen pappi kastelee sen vedessä ja pyyhkii sillä lapsen kasvot ja pään, rinnan jne lausuen:

Vanhurskautettu olet, kastettu olet, valistettu olet, mirhalla voideltu, pyhitetty olet Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.