Toiminnot

Pyhän Nikolaoksen kanoni

Kohteesta Ortodoksi.net

1. veisu

2. sävelmä

Irmossi

Meren syvyyteen kukisti muinoin faraon koko sotajoukon kaikkiväkevä voima, kun taas kaikkipahan synnin hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, joka on suuresti kunnioitettu.

Troparit

Liitelauselma

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Oi ylen autuas ja viisas Nikolaos, joka seisot Kristuksen istuimen edessä enkelten sotajoukkojen kanssa, anna minulle valistus, joka kirkastaa sieluni synkeyden, niin että iloiten ylistäisin muistoasi.

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Herra, joka antaa kunnian kaikille, jotka Häntä kunnioittavat, on antanut Sinut turvaksi uskovaisille, ja Sinä, oi autuas Nikolaos, ja uskossa ja halajamisessa kutsuvat Sinua avuksensa.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Ylen kavala käärme sai minut vangikseen, kun pani minuun halun tulla Luojani vertaisesksi. Mutta Sinun kauttasi, oi ylen viaton Jumalan Äiti, on minut uudelleen kutsuttu ja totisesti jumaloitettu, sillä Sinä synnytit jumaloittajani.

3. veisu

Irmossi

Erämaa, hedelmätön pakanallinen seurakunta, puhkesi niin kuin lilja kukoistukseen Sinun tulemisesi kautta, joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra.

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Oi autuas Nikolaos, tultuasi Valtiaan oikeaksi opetuslapseksi Sinä pelastat luoksesi kiiruhtavat hirveistä vaaroista ja karvaasta kuolemasta.

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Oi armollinen, armahda palvelijoitasi ja anna hyvänä meille rikkomusten päästö palvelijasi Nikolaoksen välityksellä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi ylen pyhä Valtiatar, tyynnytä himojeni kuohut ja ohjaa elämääni, sillä Sinä synnytit Jumalan, joka on minun sydämeni vahvistanut.

4. veisu

Irmossi

Herra, Sinä et tullut meidän tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, vaan itse ilmestyit meille Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana ja pelastit koko minun ihmisluontoni. Sen tähden minä huudan Sinulle: Kunnia olkoon Sinun voimallesi.

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Sinä puhuit selvästi Hengen sätein ja tulit valon kantajaksi, Sinä valistat maailman ääret. Sinä puolustat kaikkia ja pelastat kaikki, jotka uskossa Sinua kunnioittavat.

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Oi ylen autuas, pyhä nuorukainen, niin kuin kerran ilmestyit kuolemasta pelastaen, pelasta nyt minutkin kaikista vaaroista, kiusauksista ja uhasta.

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Oi ylen autuas, hyveitä säteillen Sinä tulit Valtiaasi erinomaiseksi seuraajaksi, ja avuksi kutsuttuna pelastat ne, jotka hurskaasti ja innokkaasti Sinua kunnioittavat.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Luomakunnan Herra tuli Sinuun ruumiillistuaksensa ja pelastaakseen laupiaana minut, koko ihmisen. Sen tähden me uskovaiset kunnioitamme Sinua, oi Jumalansynnyttäjä.

5. veisu

Irmossi

Kristus Vapahtajani, rauhan Kuningas, Sinä pimeydessä olevien valo, olet epätoivoon joutuneitten pelastus. Sinun puoleesi minä käännyn aamuvarhaisesta, valista minut kirkkaudellasi, sillä muuta Jumalaa kuin Sinut en minä tunne.

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Oi ylen autuas, jumalallisen vaelluksesi kirkastamana Sinä tuellasi pelastit väärin kuolemaan tuomitut, jotka huusivat Valtiaalle Kristukselle: Muuta Jumalaa kuin Sinut emme me tunne.

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Oi Kristuksen pyhä ja ylen kunniallinen palvelija, joka nyt katselet taivaissa iankaikkista kunniaa ja nautit sanomattoman jumalallisen kirkkauden loistavaa säteilyä, varjele minut suojeluksellasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti.

Oi Vapahtaja, etsiäksesi himoihin sekaantuneen kuvasi Sinä otit taivaalliset voimat, ja tulit Neitseestä lihaksi ja ilmestyit niille, jotka Sinulle huutavat: Muuta Jumalaa kuin Sinut emme me tunne.

6. veisu

Irmossi

Syntien syvässä pyörteessä ollen minä avuksihuudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: Jumala, johdata minut pois turmeluksesta.

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Ansiosi mukaisesti on päähäsi pantu voiton seppele, oi Nikolaos. Pelasta siis erinomaisena voittajana ne, jotka Sinuun turvaavat!

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Tule, oi autuas, ja pelasta jumalallisen tahdon satamaan minut, joka olen rikkomusten kuolettama ja himojen aaltojen armoilla.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi ainainen Neitsyt ja Äiti, Sinuun olen pannut pelastukseni toivon ja Sinut otan elämäni varmaksi ja järkkymättömäksi suojelijaksi.

7. veisu

Irmossi

Kolme nuorukaista tallasi jalkoihinsa jumalattoman määräyksen, kun Duuran laaksossa palveltiin kultaista kuvaa ja heitettynä liekkien keskelle kasteen virvoittamina lauloi: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala.

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Kiusausten miekkaan olen kaatunut ja haavoittunut hirveästi, ja välinpitämättömyys on heittänyt minut tuonelan porteille. Oi autuas, pelasta minut esirukouksillasi ja nosta minut veisaamaan Sinulle: Oi Kristuksen pyhä palvelija, Sinua aina autuaaksi ylistän!

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Kun Sinä loistat laskemattoman valkeuden aineettomin sätein, tempaa ahdistusten pimeyden vankeudesta meidät ja ohjaa jumalisuuden valkeuteen, että veisaisimme: Oi Kristuksen totinen palvelija, Sinua aina autuaaksi ylistämme!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi Jumalansynnyttäjä, rukoile Kristusta, Poikaasi ja Jumalaa, että Hän kalliilla verellään pelastaisi meidät, jotka olemme hirveitten rikkomusten ja käärmeen petosten myymät, että veisaisimme: Kiitetty olet Sinä, isiemme Jumala.

8. veisu

Irmossi

Herran teot, veisuin ylistäkää tuliseen pätsiin heprealaisnuorukaisten kanssa laskeutunutta ja liekit viileydeksi muuttanutta Jumalaa, ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina.

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Oi autuas, pyhien salaisuuksien palvelija, suopeana ja sääliväisenä vapauta meidät, jotka olemme joutuneet kiusausten syvyyteen, ja anna esirukouksillasi Vapahtajan, Kristuksen, edessä meille pääsy meitä vallitsevista hirveyksistä!

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Oi mieleltäsi jumalallinen, ylimmäinen pappi ja salaisuuksien palvelija, Sinä joka olet ymmärryksen ylittävien, aineettomien ja taivaallisten salaisuuksien tuntija ja palvelija, rukoile Vapahtajalta meille rikkomuksiamme anteeksi!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Mieleni on heikkona, langettuaan kunniattomuuden syvyyksiin, jossa sitä ympäröivät moninaiset pahuudet. Mutta paranna minut, oi Neitsyt, ja ympäröi minut himottomuuden valolla.

9. veisu

Irmossi

Aluttoman Isän Poika, Hän, Jumala ja Herra, tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille valistaaksensa pimeyden vallassa olevat ja kootaksensa hajotetut. Sen tähden me korkeasti ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme.

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Oi ylen autuas, mieleltäsi jumalallinen, joka olet armon valkeuden valistama ja olet selvästi tullut jumalisuuden valistajaksi, Sinä pelastat kiusatut, autat meren syvyyteen joutuneet ja ravitset nälkäiset!

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalaa meidän puolestamme.

Oi ylen kunnioitettava Jumalankantaja, nyt Sinä asustat nautinnon paratiisissa ja näet sanomattoman kunnian. Taivaan korkeuksista Sinä katsot ylistystäsi veisaavien puoleen ja päästät meidät kärsimyksistä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi viaton Jumalan Äiti, Sinussa sikisi Isän persoonallinen viisaus, Voima ja Sana, kun Hän otti puhtaista veristäsi itselleen temppelin, johon yhdistyi erottamattomasti.

Katso myös