Toiminnot

Pyhien apostolien kanoni

Kohteesta Ortodoksi.net

1. veisu

4. sävelmä

Irmossi

Kuivin jaloin kuljettuaan Punaisen meren syvyyden halki muinainen Israel erämaassa Mooseksen ristinmuotoisesti kohotettujen kätten voimalla karkotti pakosalle Amalekin sotajoukon.

Troparit

Liitelauselma

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Kristuksen kunniakkaat apostolit, Lohduttajan jumalalliset soittimet, Hänen jumalallisten henkäystensä alati ohjaamina ovat säveltäneet meille totisesti pelastavaisen veisun.

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi Kristuksen kunniakkaat silminnäkijät, huolehtikaa minusta, joka makaan vuoteellani, sieluni synnin kuolettavan taudin hirveästi näännyttämänä.

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Te pakanain apostolit, jotka sanalla hajotitte järjettömyyden, valistakaa Lohduttajan armolla sydämeni, jonka järjettömät teot ovat hirveästi pimentäneet.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Synnytyksesi jälkeenkin Sinä pysyit turmeluksettomana Neitseenä, kun olit synnyttänyt yli ymmärryksen Hänet, joka meidän tähtemme ilmestyi maan päälle. Rukoile alati Häntä valistamaan meidän sielumme!

3. veisu

Irmossi

Seurakuntasi iloitsee Sinusta, oi Kristus, ja huutaa: Sinä, Herra, olet minun väkevyyteni, turvani ja tukeni.

Troparit

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi Valtias Jumala, Sinun opetuslastesi sanojen virran vedet pyhittävät ja ilahduttavat kaupunkisi.

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Taivasten asukkaat, henkijoukkojen palveluskumppanit, ylen kunniakkaat apostolit, päästäkää meidät kaikesta ahdistuksesta.

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Kristus, joka vahvistit sanalliset taivaasi, vahvista laupiaana heidän rukoustensa kautta minutkin käskyjesi kalliolle!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi Herra, Sinut puhtaasti synnyttänyt rukoilee äitinäsi Sinua opetuslastesi kuoron kanssa: Anna meille armosi!

4. veisu

Irmossi

Nähtyään Sinut, vanhurskauden Auringon, ristille ylennettynä seurakunta hämmästyksen valtaamana seisahtui ja oikeutetusti korotti äänensä: Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi.

Troparit

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi ihmisiä rakastava, Sinä ratsastit mereen valitut hevosesi, jotka samentavat vääräuskoisuuden vedet ja julistavat kaikille totisen tuntemisesi.

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi kunniakkaat apostolit, te tähdet, jotka hurskaudella kirkastatte Kirkon taivaan, päästäkää minut tietämättömyyden ja rikkomusten yöstä!

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi Apostolit, te osoittauduitte teräviksi nuoliksi; sammuttakaa nyt vihollisen pahuuden palavat nuolet ja vahvistakaa aivoitukseni!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi Kristus, paranna synnyttäjäsi ja pyhien apostoliesi esirukousten vahvalla lääkkeellä sieluni, jonka vihollisten myrkylliset puremat ovat turmelleet.

5. veisu

Irmossi

Sinä, oi minun Herrani, tulit valkeutena maailmaan, pyhänä valkeutena, käännyttäen pois tietämättömyyden synkästä pimeydestä ne, jotka Sinulle uskolla ylistystä veisaavat.

Troparit

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Kunniakkaat apostolit, elämän viinipuun kukkeat rypäleet, ovat juottaneet kaikille hengellisen ilon viiniä.

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi apostolit, ohjatkaa Jumalan käskyjen valoon meitä, jotka järjettömästi olemme sielun kevytmielisyyden pimeydessä.

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi autuaat apostolit, päästäkää meidät sielun rikkomuksista sekä tulevasta tuomiosta, tuhosta ja vaarasta!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Pelasta minut, Jumala, pelasta minut ihmisiä rakastavana, Sinut sanomattomasti synnyttäneen ja kaikkien jumalallisten apostoliesi rukousten kautta.

6. veisu

Irmossi

Herra, minä kiitosta veisaten uhraan Sinulle, huutaa Sinulle seurakunta, joka armon kautta puhdistui pahoille hengille uhratusta saastaisesta verestä Sinun kyljestäsi vuotaneella puhtaalla verellä.

Troparit

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Hyvän Paimenen maailmaan hajotetut, Jumalan valitsemat lampaat muuttivat susien kaiken petomaisuuden lammasten rauhaksi uskossa.

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi apostolit, jumalallisen paratiisin hedelmälliset puut, muuttakaa kurjan sieluni kaikkinainen hedelmättömyys hyveellisen mielen hedelmällisyydeksi!

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Hekuman miekka haavoitti minua ja olen kuollut. Te kunniakkaat, jotka olette saaneet Kristukselta armon herättää kuolleita, tehkää eläväksi kuoleutunut kurja sieluni.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi kaikkien armollinen Jumala, tyynnytä sieluni aallokko synnyttäjäsi, apostoliesi ja kunniakkaitten jumalallisten marttyyriesi rukousten kautta.

7. veisu

Irmossi

Persian pätsissä Aabrahamin sukukunnan lapset enemmän jumalisuuden innon kuin liekkien polttamina huusivat: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra.

Troparit

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi Kristuksen eksymättömät apostolit, pyhän ja jumalallisen saarnan voimalla te hajotitte eksytyksen talven ja valistitte Jumalan tuntemisella uskovaisten aivoitukset.

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi jumalalliset opetuslapset, jotka aina vuodatatte hyväntuoksuista mirhaa, täyttäkää hengellisen mirhan hyvällä tuoksulla meidät, jotka kiiruhdamme turvaanne, ja poistakaa pahanhajuiset himot!

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi turmeltumattoman Sanan kunniakkaat opetuslapset, pelastakaa minut, joka olen turmeltunut sopimattomassa lihallisuudessa, kun minä veisaan: Kiitetty olet Sinä kunniasi temppelissä, oi Herra!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi ihmisiä rakastava Sana, enkelten kuorot ja marttyyriesi ja apostoliesi kuoro rukoilevat alati suurta laupeuttasi: Armahda kaikkia Jumalansynnyttäjän kautta, oi laupias!

8. veisu

Irmossi

Kätensä ojentaen Daniel luolassa tukki jalopeurojen ammottavat kidat, kun taas hurskautta rakastavat nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.

Troparit

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Kristuksen tulihenkiset suut, jotka olette tukkineet ammottavat kidat ja nyt levitätte kaikkialle pelastuksen saarnaa, päästäkää hengellisen suden suusta meidät, jotka huudamme: Kaikki luodut, veisuin ylistäkää Herraa!

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi Kristuksen kunniakkaat apostolit, kaikuvat pasuunat, soittakaa kuoleutuneen sieluni ympärillä ja nostakaa se epätoivon ja hirveän välinpitämättömyyden haudasta veisaamaan: Kaikki luodut, veisuin ylistäkää Herraa!

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi Valtias Kristus, opetuslastesi rukousten tähden älä ylenkatso minua, joka olen vääristyneellä mielelläni polkenut maahan lakisi, minua rietasta, joka olen vaipunut syvyyteen ja olen alati pahan tavan orjana!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi Maria, kaiken Valtiatar, vapauta esirukouksillasi minut, jonka käärme on ottanut valtaansa ja joka alati teen syntiä, ja tee minut Kristuksen palvelijaksi, että puhtaasti eläisin ja veisaisin: Kaikki luodut, veisuin ylistäkää Herraa!

9. veisu

Irmossi

Sinusta, koskemattomasta vuoresta, erkani kulmakivi, Kristus, joka yhdisti erillään olleet luonnot. Sen tähden me Sinua, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, riemuiten ylistämme.

Troparit

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi apostolit, te kulmakiveksi tulleen kiven valitut kivet, rakentakaa kaikkien uskovaisten sydämet uskon kalliolle ja hajottakaa vihollisen rakennukset.

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi apostolit, jotka saitte Kristukselta vallan päästää ja sitoa, päästäkää minut pahan siteestä ja kiinnittäkää minut Kristuksen rakkauteen ja tehkää minut osalliseksi Jumalan valtakunnasta!

Herran pyhät apostolit, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Oi Jumalan autuuttamat apostolit, Valtiaan jumalalliset pilvet, kastelkaa nyt jumalallisella sateella ja tehkää hedelmälliseksi sydämeni, joka on kuivettunut kaikkinaisissa pahuudenteoissa!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Oi ylen viaton Jumalansynnyttäjä, rukoile Poikaasi ja Herraa, pyhien enkelten, jumalallisten apostolien ja kunniakkaitten marttyyrien kanssa, että Hän pelastaisi sielumme vaaroista.

Katso myös