Toiminnot

Rukoukset pyhän kasteen edellä

Kohteesta Ortodoksi.net

-> Tulostettava pdf-versio/ 12.10.07


Kun kaikki valmistavat toimenpiteet on suoritettu, kastettava lapsi riisutaan ja kummi tuo lapsen sopivasti suojattuna papin eteen.

Pappi tehtyään kolmesti ristinmerkin lapsen otsaan ja rintaan lausuu ensin nimenantamisrukouksen, jos se on toimittamatta:

Herra meidän Jumalamme, me rukoilemme ja avuksi huudamme Sinua. Kuvautukoon Sinun kasvojesi valkeus tähän palvelijaasi (nimi) ja ainosyntyisen Poikasi risti hänen sydämeensä ja ajatuksiinsa, niin että hän maailman turhuutta ja vihollisen kaikkia pahoja viettelyksiä paeten seuraisi Sinun käskyjäsi. Herra, suo pyhän nimesi säilyä koko voimassaan hänessä, joka soveliaalla ajalla on liitetty pyhään Kirkkoosi ja tehty täydelliseksi Kristuksesi peljättävien mysteerioitten kautta, jotta hän käskyjesi mukaan vaellettuaan ja varjellen annetun sinetin murtumattomana saavuttaisi valittujen autuuden Sinun valtakunnassasi ainosyntyisen Poikasi armosta ja ihmisrakkaudesta. Hänen ja kaikki pyhän, hyvän ja eläväksi tekevän Henkesi kanssa Sinä kiitetty olet nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Ja sitten laskien kätensä hänen päänsä päälle seuraavan rukouksen:

Herra, totuuden Jumala, Sinun ja Sinun ainosyntyisen Poikasi ja Pyhän Henkesi nimeen minä lasken käteni palvelijasi (nimi) päälle, joka on katsottu arvolliseksi turvautumaan pyhään nimeesi ja suojautumaan siipiesi alle. Ota pois hänestä vanha eksytys, täytä hänet uskolla Sinuun, sekä toivolla ja rakkaudella, jotta hän tulisi tuntemaan, että totinen Jumala olet yksin Sinä ja ainosyntyinen Poikasi, Herramme Jeesus Kristus, ja Pyhä Henkesi. Suo hänen vaeltaa kaikissa käskyissäsi ja noudattaa kaikkea Sinulle otollista, sillä jos ihminen niin tekee, on hän elävä. Kirjoita hänet elämänkirjaan ja yhdistä perintölaumaasi. tulkoon hänessä kirkastetuksi Sinun ja rakkaan Poikasi, herramme Jeesuksen Kristuksen, ja eläväksi tekevän Henkesi nimi. Valvokoon aina silmäsi laupeudella häntä ja kuulkoon korvasi hänen rukousäänensä. Suo hänen iloita kättensä teoista ja kaikesta suvustaan ja ylen korkeata nimeäsi tunnustaisi ja alati kiittäisi Sinua elämänsä kaikkina päivinä. Sillä Sinulle veisaa koko taivasten mahtavuus ja Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Käsikirjan alkuselitys täysikasvuista tarkoittavana kuuluu:

Pappi irrottaa vyön kastettavalta, riisuu hänet ja irrottaa hänen jalkineensa ja asettaa hänet itään päin, ihokkaaseen puettuna, vyöttömänä, avopäin, paljain jaloin ja kädet laskettuina. Sitten hän puhaltaa kolmasti kastettavan kasvoihin, tekee kolmesti hänen otsaansa ja rintaansa ristinmerkin ja laskee kätensä hänen päänsä päälle lausuen:

Herra, totuuden Jumala, Sinun ja Sinun ainosyntyisen Poikasi ja Pyhän Henkesi nimeen minä lasken käteni palvelijasi (nimi) päälle, joka on katsottu arvolliseksi turvautumaan pyhään nimeesi ja suojautumaan siipiesi alle. Ota pois hänestä vanha eksytys, täytä hänet uskolla Sinuun, sekä toivolla ja rakkaudella, jotta hän tulisi tuntemaan, että totinen Jumala olet yksin Sinä ja ainosyntyinen Poikasi, Herramme Jeesus Kristus, ja Pyhä Henkesi. Suo hänen vaeltaa kaikissa käskyissäsi ja noudattaa kaikkea Sinulle otollista, sillä jos ihminen niin tekee, on hän elävä. Kirjoita hänet elämänkirjaan ja yhdistä perintölaumaasi. tulkoon hänessä kirkastetuksi Sinun ja rakkaan Poikasi, herramme Jeesuksen Kristuksen, ja eläväksi tekevän Henkesi nimi. Valvokoon aina silmäsi laupeudella häntä ja kuulkoon korvasi hänen rukousäänensä. Suo hänen iloita kättensä teoista ja kaikesta suvustaan ja ylen korkeata nimeäsi tunnustaisi ja alati kiittäisi Sinua elämänsä kaikkina päivinä. Sillä Sinulle veisaa koko taivasten mahtavuus ja Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

I eksorkismi

Tehdäkseen mitättömäksi sinun herrautesi, paha henki, ja vapauttaakseen ihmiset nuhtelee maailmaan tullut ja ihmisten keskellä asunut Herra sinua: puulla riippuen Hän saavutti riemuvoiton vastustavista voimista, kun aurinko pimeni, maa järisi, haudat aukenivat ja pyhäin ruumiit nousivat ylös. Kuolemalla Hän teki tyhjäksi kuoleman ja kukisti sinut, kuolemaa vallassaan pitäneen pahan hengen. Vannotan sinua Jumalan nimeen, Hänen joka asetti elämän puuta vartioimaan kerubit ja liekehtivän kaksiteräisen miekan. Ole nuhdeltu ja poistu. Vannotan sinua Hänen nimeensä, joka kulki aalloilla niin kuin maalla ja joka nuhteli myrskytuulia, jonka katse kuivaa syvyydet ja jonka uhkaus sulattaa vuoret. Hän nytkin käskee sinua kauttamme: pelkää, poistu ja luovu tästä luodusta, älä palaja, äläkä kätkeydy häneen, älä tule hänen tielleen, jätä hänet rauhaan yöllä ja päivällä, aamulla ja keskipäivällä ja poistu syvyyteesi hamaan odotettavaan suureen tuomiopäivään asti. Pelkää Jumalaa, joka istuu kerubien kannattamana valvoen syvyyksiä ja jota vapisevat enkelit, ylienkelit, valtaistuimet, herraudet, vallat, hallitukset ja voimat, monisilmäkerubit ja kuusisiipiserafit, maa ja taivas, meri ja kaikki mitä niissä on. Mene pois, erkane sinetillä merkitystä Kristuksen Jumalamme vastavalitusta sotilaasta, sillä minä vannotan sinua Hänen nimensä kautta, joka kulkee tuulten siivillä ja tekee enkelinsä tulen liekeiksi. Mene pois ja erkane tästä luodusta sanansaattajinesi ja kaikessa voimassasi. Sillä ylistetty on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

II eksorkismi

Pyhä, peljättävä, kunniassa suuri, kaikissa töissään ja voimassaan käsittämätön ja tutkimaton Jumala on edeltä määrännyt sinulle, paha henki, iankaikkisen vaivan rangaistuksen ja käskee meidän, heikkojen palvelijainsa, kautta sinua ja kanssasi vaikuttavaa kaikkea voimaa poistumaan tästä totisen Jumalamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen vasta sinetöidystä. Vannotan siis sinua, kaikki paha, epäpuhdas, irstas ja kauhistuttava vieras henki, Jeesuksen Kristuksen voimalla, Hänen, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja joka sanoi kuurolle ja mykälle hengelle: Lähde ulos ihmisestä äläkä palaja häneen. Väisty ja tunne voimasi mitättömyys, sinä, jolla ei ollut valtaa sikoihinkaan. Muista Häntä, joka pyynnöstäsi käski sinun mennä sikolaumaan. Pelkää Jumalaa, jonka käskyllä maa on vetten päälle vahvistettu, joka on luonut taivaan ja vaa´alla punninnut vuoret ja kukkulat, joka on asettanut hiekan merelle rajaksi ja varman tien myrskyiseen veteen, joka koskettaa vuoria ja ne suitsuavat, joka verhoutuu valoon niin kuin viittaan ja joka levittää taivaan niin kuin teltan; pelkää häntä, joka on rakentanut ylhäisen asuntonsa vetten päälle ja perustanut maan vankkuuteen jotta se pysyisi horjumattomana ajasta aikaan, joka kutsuu luokseen meren vedet vuodattaen ne koko maan ylle. Mene pois ja erkane tästä pyhään valistukseen valmistautuvasta. vannotan sinua meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen pelastavan kärsimyksen, Hänen kalliin ruumiinsa, verensä ja peljättävän tulemisensa kautta, sillä Hän ei viivyttele vaan tulee tuomitsemaan koko maan ja rankaisee sinut ja kanssasi vaikuttavan voiman kadotuksen tulella ja luovuttaa alhaisimpaan pimeyteen, jossa mato ei kuole eikä tuli sammu. Sillä valta on Kristuksen, meidän Jumalamme, Isän ja Pyhän Hengen kanssa, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

III eksorkismi

Rukoilkaamme Herraa.
Herra Sebaot, Israelin Jumala, joka parannat kaikki taudit ja raihnaudet, katso palvelijasi puoleen, etsi ja tutki häntä poistaaksesi hänestä kaikki pahan hengen vaikutukset. Nuhtele saastaisia henkiä ja karkota ne ja puhdista kättesi teko. Muserran pian voimasi terällä kiusaaja hänen jalkojensa alle ja suo hänelle voitto siitä ja sen saastaisista hengistä, että armostasi osallisen hän tulisi kelvolliseksi kuolemattomiin, taivaallisiin salaisuuksiisi ja kohottaisi ylistystä Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Rukoilkaamme Herraa.
Valtias Herra, elävä Jumala, joka loit ihmisen oman kuvasi ja kaltaisuutesi mukaan ja annoit hänelle iankaikkisen elämän oikeuden etkä hyljännyt häntä, hänen syntiin sitten langettuaan, vaan valmistit maailmalle pelastuksen Kristuksesi ihmiseksi tulemisen kautta, ota tämä luotusi taivaalliseen valtakuntaasi vihollisen orjuudesta vapautettuna. Avaa hänen ymmärryksensä silmät evankeliumisi valkeuden kirkastumiseksi hänessä. Liitä hänen elämäänsä valkeuden enkeli, joka pelastaa hänet jokaisesta vastustajan juonesta, pahoista tapahtumista, päiväsydännä vaikuttavasta pahasta hengestä ja pahoista mielikuvista.

Pappi puhaltaen kolmesti kastettavaa kohti siunaa ristinmerkillä hänen otsansa, suunsa ja rintansa lausuen:

Karkota hänestä jokainen paha ja saastainen henki, joka on kätkeytynyt ja pesiytynyt hänen sydämeensä (3), eksytyksen henki, pahuuden henki, epäjumalanpalveluksen ja kaiken ahneuden henki, valheen ja kaiken epäpuhtauden henki, joka kiusaajan opetuksen mukaan vaikuttaa. Ja tee hänet Kristuksesi pyhän lauman oikeaksi lampaaksi, Kirkkosi kalliiksi jäseneksi, valtakuntasi pojaksi (tyttäreksi) ja perilliseksi, niin että hän vaellettuaan käskyjesi mukaan kasteen sinettiä murtamatta ja kastepukua tahraamatta saavuttaisi pyhien autuuden Sinun valtakunnassasi ainosyntyisen Poikasi armosta, laupeudesta ja ihmisrakkaudesta. Hänen ja kaikki pyhän, hyvän ja eläväksi tekevän Henkesi kanssa Sinä kiitetty olet nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Pappi (kääntää lasta sylissään pitävän kummin länteen ja yleensä poispäin (1 ja lausuu:


1) Kreikkalaisen käsikirjan mukaan kastettava kohottaa kätensä.


Luovutko kiusaajasta ja kaikista hänen toimistaan ja sanansaattajistaan, kaikesta hänen palvelemisestaan ja korskeudestaan? (3)

Kastettava – tai kummi, kun on kysymyksessä pikkulapsi tai kieltä ymmärtämätön muukalainen – vastaa kullakin kerralla:

Luovun.

Sitten pappi taas kysyy kastettavalta:

Oletko luopunut kiusaajasta?

Kastettava tai kummi:

Olen luopunut.

Kun tämä on toistettu kolmesti, pappi sanoo kastettavalle:

Puhalla häntä kohti ja osoita halveksuntasi.

Kun tämä on suoritettu, pappi (kääntää kastettavan kohti itää (2 ja sanoo tälle kolmesti:


2) kädet alhaalla.


Oletko Kristuksen puolella?

Kastettava tai kummi:

Olen.

Kun tämäkin on toistettu kolmesti, pappi kysyy:

Oletko asettunut Kristuksen puolelle?

Kastettava tai kummi:

Olen.

Pappi kysyy edelleen:

Uskotko Häneen?

Kastettava tai kummi vastaa:

Uskon Häneen Kuninkaana ja Jumalana,

ja lausuu sitten uskontunnustuksen:

Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Amen.

Sitten pappi kysyy kastettavalta vielä kolmesti:

Oletko asettunut Kristuksen puolelle?

Kastettavan tai kummin vastattua kolmannen kerran:

”Olen”

pappi lausuu:

Kumarra Kristuksen edessä.

Kastettava kumartuu sanoen itse tai kummin välityksellä:

Minä kumarran Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, olennoltaan yhtä ja jakamatonta Kolminaisuutta.

Pappi:

Kiitetty on Jumala, joka tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan ja totuuden tuntoon tulevan, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Rukoilkaamme Herraa.
Valtias, Herra meidän Jumalamme, kutsu palvelijasi (nimi) pyhään kasteeseen ja tee hänet kelvolliseksi sen suureen armoon. Riisu hänestä se, mikä on vanhaa, ja uudista hänet iankaikkiseen elämään. Täytä hänet Pyhän Henkesi voimalla yhteyteen Kristuksesi kanssa, niin ettei hän enää olisi katoavaisuuden lapsi vaan valtakuntasi lapsi, ainosyntyisen Poikasi mielisuosion ja armon tähden. Hänen ja kaikki pyhän, hyvän ja eläväksi tekevän Henkesi kanssa Sinä kiitetty olet nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.