Toiminnot

Rukous lasten puolesta

Kohteesta Ortodoksi.net

Pyhittäjäisä Amvrosi Optinalaisen opettama rukous lasten puolesta:

Herra, Sinä yksin tiedät kaiken, voit kaiken
ja tahdot kaikkien pelastuvan ja tulevan Totuuden tuntemiseen.
Valaise lapseni (nimet) Sinun totuutesi ja pyhän tahtosi tuntemisella
ja vahvista heidät kulkemaan käskyjesi tietä, ja minua syntistä armahda.

Aamen.

Молитва о детях, преп. Амвросия Оптинского:

Господи, Ты Един вся веси, все можеши и всем хощешь спастись и в разум Истины прийти. Вразуми детей моих (имена) познанием истины Твоея и воли Твоея Святыя и укрепи их ходити по заповедям Твоим и меня, грешную, помилуй

Аминь.


Lähde: http://www.molitvoslov.com/
Käännös: Liisu / 2011

Rukousta ei ole käsitelty eikä hyväksytty virallisesti missään suomalaisessa kirkollisessa päätöksentekoelimessä, mutta sitä voi jokainen yksityinen henkilö käyttää omassa rukouselämässään oman harkintansa mukaan.