Toiminnot

Rukoushetki lasta adoptoitaessa

Kohteesta Ortodoksi.net

Adoptoitava lapsi seisoo adoptiovanhempien välissä, tai jos on kysymyksessä sylilapsi niin äidin sylissä. Molemmat vanhemmat pitävät käsissään sytytettyjä kynttilöitä. Pappi pukeutuu päällysviittaan, epitrakiiliin ja feloniin.

Pappi:
Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Lukija (kansa):
Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, Jumala, kunnia Sinulle!

Taivaallinen Kuningas, Lohduttaja, totuuden Henki, joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden lähde ja elämän antaja, tule ja asu meissä ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta sekä pelasta, oi Hyvä, meidän sielumme(1.

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme Sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

Pappi:
Sillä Sinun, Isä, Poika ja pyhä Henki on valtakunta, voima ja kunnia alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kansa:
Aamen.

Tämän jälkeen lauletaan kirkon temppelitropari.

Pappi:
Rukoilkaamme Herraa.

Kansa:
Herra, armahda.

Pappi:
Oi Herra, meidän Jumalamme, joka rakastetun Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta kutsuit meidät Jumalan lapsiksi otettuamme vastaan Sinun kaikkivoimallisen ja Pyhän Henkesi armon. Sinä myös sanoit: Minä olen Isänä hänelle ja hän on minun poikani. Sinä itse, ihmisiä rakastava Kuningas, katso alas pyhästä asunnostasi palvelijaisi (nimeää adoptiovanhemmat) ja tämän lapsen (nimeää lapsen) puoleen, jonka luonnollinen lihaksi syntyminen tapahtui toisista henkilöistä. Yhdistä heidät perheeksi Sinun Pyhällä Hengelläsi, vahvista heitä rakkaudessasi, sido heidät yhteen Sinun siunauksellasi, siunaa heitä Sinun kunniallasi, vahvista heitä uskossa Sinuun, anna heidän aina luopumatta noudattaa huulillaan lausumaansa lupausta tutkiskellen sitä aina, jotta he voisivat pitää rikkomattomana sitä sidettä elämänsä loppuun saakka, jonka he ovat solmineet Sinun edessäsi, oi ainoa elävä ja todellinen Jumala. Tee heidät myös otollisiksi tulemaan Sinun valtakuntasi perillisiksi.

Sillä Sinulle kuuluu kaikki kunnia ja palvonta yhdessä ainosyntyisen Poikasi ja Pyhän Henkesi kanssa nyt, aina ja iankaikkisesti.

Kansa:
Aamen.

Pappi:
Rauha olkoon teille kaikille.

Kansa:
Niin myös sinun henkesi kanssa.

Pappi:
Kumartukaamme Herran edessä.

Kansa:
Sinun edessäsi, Herra.

Pappi:
Oi Valtias Herra, meidän Jumalamme, kaikkien luotujen Luoja, joka ensiksi Aadamissa vahvistit sukulaisuuden lihassa, ja sitten Jeesuksen Kristuksen, Sinun rakastamasi Pojan ja meidän Jumalamme, kautta teit armosta meidät sukulaisiksesi. Yksin Sinun edessäsi, joka tiedät kaiken jo ennen kuin se tapahtuu, nämä palvelijasi kumartuvat Sinun edessäsi pyytäen siunaustasi ja tämän adoption vahvistamista Sinun edessäsi tämän vanhempien ja lapsen välisen suhteen perustamiseksi. Suo heille kaikkea heidän toivomaansa hyvää eläen yhdessä toistensa kanssa heidän pannessaan toivonsa Sinuun. Suo, että kaikessa ylenpyhä nimesi tulisi kunnioitetuksi yhdessä ainosyntyisen Poikasi ja Pyhän Henkesi kanssa nyt, aina ja iankaikkisesti.

Kansa:
Aamen.

Vanhemmat:
Tästä päivästä lähtien sinä olet lapsemme. Tänä päivänä me saimme sinut.

Ja he syleilevät ja suutelevat lasta.

Pappi:(2
Kunnia olkoon Sinulle Kristus, meidän Jumalamme, meidän toivomme, kunnia Sinulle.

Kansa:
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda. Siunaa.

Pappi lausuu päivän loppusiunauksen.

Slaavilaisen tavan mukaan lopussa voisi laulaa monien vuosien toivotuksen.


Mikron euxologion i agiasmatarion
The priest’ service book
Thessaloniki 1997 ( 3.painos)
26.9.2003 / Mrk
(Tätä rukousta [suomennosta] ei ole hyväksytty viralliseen käyttöönsä Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouksessa)


1) Kreikkalaisessa ja englantilaisessa versiossa Kunnia olkoon Sinulle… ja Taivaallinen Kuningas puuttuvat.
2) Kreikkalaisessa ja englantilaisessa versiossa loppusiunaus on seuraava: Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda ja pelasta meidät.