Toiminnot

Ruokarukous

Kohteesta Ortodoksi.net

Ennen ruokailua:

Isä Meidän, joka olet taivaissa!|
Pyhitetty olkoon Sinun nimesi.|
Tulkoon Sinun valtakuntasi.|
Tapahtukoon Sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.|
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. |
Ja anna meille anteeksi velkamme,|
niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.|
Äläkä saata meitä kiusaukseen,|
vaan päästä meidät pahasta.

tai

Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, Herra,|
ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan.|
Sinä avaat auliisti kätesi |
ja ravitset suosiollasi kaikki,
jotka elävät.


Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Amen.

Herra armahda. Kolmesti

Herra siunaa.

Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra
Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda
meitä. Aamen.

Ruokailun jälkeen:

Kiitämme Sinua, Kristus, meidän Jumalamme,
että olet ravinnut meidät maallisilla lahjoillasi.
Tee meidät myös taivallisesta valtakunnastasi osalliseksi.
Ja niinkuin Sinä tulit opetuslastesi keskelle tuoden heille rauhan,
niin tule meidänkin luoksemme
ja pelasta meidät.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja
Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen

Herra armahda. Kolmesti

Herra siunaa.

Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra
Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda
meitä. Aamen.