Toiminnot

Sekularismi

Kohteesta Ortodoksi.net

Sekularismi voidaan katsoa tarkoittavan kahta asiaa:

  1. suuntausta, jossa yhteiskunta on irroittautunut uskonnollisista instituutioista.
  2. historiallista prosessia, maallistumista, jossa modernisoitumisen myötä uskonto menettää merkitystä auktoriteettina yhteiskunnassa.

Usein sanaa sekulaari pidetään synonyymina sanalle maallinen.

Konkreettisesti käsite edellä mainitussa 1-kohdassa mainutssa yhteydessä ilmenee valtion ja kirkon erottamista toisistaan, ja voidaan nähdä vastakohtana teokratialle.

Sanaa käytetään myös yleisnimityksenä ei-uskonnollisista todellisuuskäsityksistä sekä sekularisoimista ajavista aatteista ja liikkeistä.

Sekularismi ei välttämättä tarkoita kristinuskosta, tai yleensä uskonnosta luopumista tai aktiivista toimintaa sitä vastaan.

Esimerkkinä sekularistisesta valtiosta mainitaan usein Turkki, jossa sekularismi otettiin käyttöön Kemal Atatürkin aikana vuonna 1923, jolloin Turkista oli tarkoitus tulla demokraattinen, sekulaarinen ja perustuslaillinen tasavalta.

Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen sanan eri merkitykset.