Toiminnot

Simeon Thessalonikan arkkipiispa

Kohteesta Ortodoksi.net

Pyhä Simeon, Thessalonikan arkkipiispa syntyi 1300-luvun loulla Konstantinopolissa. Hänet vihittiin jo varhain munkiksi Ksanthopoluloksen luostariin, pieneen hesykastiveljestöön, jossa hän huonon terveytensä vuoksi vietti melko vapaata kuuliaisuusveljen elämää ollen kuitenkin nöyrä ja hyveellinen kilvoittelija.

Arkkipiispaksi Thessalonikaan

Noin vuonna 1416 Thessalonikan arkkipiispa Gebriel kuoli ja Simeon tuli valituksi uudeksi arkkipiispaksi Itä-Rooman keisari Manuel II Paleologogsen toimesta. Simeon itse ei oikein halunnut tätä tehtävää, mutta painostuksen alaisena hyväksyi valinnan.

Thessalonikan tilanne juuri ennen osmanien invaasiota oli melko kurja. Asukkaiden moraali oli löystynyt, köyhiä oli paljon. Huolimatta huonosta terveydestään arkkipiispa Simeon ryhtyi saarnaamaan, kirjoittamaan ja kaikin tavoin kohentamaan alueen oloja.

Liturgisen elämän kohentaja

Erityisesti hän kantoi huolta liturgisen elämän paranemisesta. Siksi hän kirjoitti ja ja sävelsi lukuisan määrän veisuja ja rukouksia ja antoi useita täydentäviä ohjeita hiippakunnassa noudatettavaan jumalanpalvelusjärjestykseen. Hänen merkityksensä jälkipolville näkyy myös hänen kirjoittamassaan kommentaarissa, missä hän selostaa kirkon symboleja, typikoneja ja sakramentteja varsin perusteellisesti.

Osmaniturkkilaisten hyökkäyksen valmistelu oli alkanut sulttaani Muratin toimesta vuosina 1421-1423 ja Thessalonikan ihmiset jakaantuivat kahtia: niihin jotka kannattivat antautumista osmaneille ja niihin, jotka uskoivat kaupungin pelastumiseen, jos se antautuisi venetsialaisille. Simeon kannatti uskollisuutta omalle keisarille ja luotti kaupungin oman suojeluspyhän, Demetrioksen turvaan.

Turkkilaiset valtaavat kaupungin

Hän yritti vuonna 1422 paeta Thessalonikan piirityksestä hakemaan apua Konstantinopolista, mutta joutui palaamaan, koska Konstantinopolikin oli piirityksen alaisena. Monenlaisten vaikeuksien kautta Thessalonika luovutettiin vuonna 1423 Venetsian alaisuuteen ja alueen asukkaat saivat kaikesta huolimatta säilyttää ortodoksisen uskonsa.

Venetsian valtaa kesti vain muutaman vuoden (1423-1430)ja se oli melko raakaa aikaa asukkaille, jotka kokivat jatkuvaa mielivaltaa ja nälänhätääkin. Puolivuotta ennen kuin sulttaani Murat valtasi Thessalonikan - syyskuun puolessa välin 1429 - hän äkillisesti kuoli ja Murat valtasi koko kaupungin. Näin Simeonin ai tarvinnut nähdä rakastamansa kaupungin joutumista toisuskoisten käsiin.

Vuonna 1981 Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka kanonisoi Thessalonikan arkkipiispa Simeonin pyhien joukkoon kuuluvaksi.

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee pyhää Simeonia, Thessalonikan arkkipiispaa aina vuosittain hänen kuolinpäivänään syyskuun 15. päivänä.

HAP