Toiminnot

Solea

Kohteesta Ortodoksi.net

Tämä artikkeli käittelee ortodoksisen kirkkosalin osaa. Katso myös Solea-lehti.

Solea (kreikaksi: σολέας, venäjäksi: солея, latinaksi: solium – valtaistuin, alttripöytä, hepreaksi: sollia – kasa, kumpu) ortodoksisessa kirkossa ikonostaasin ja kirkkosalin välissä oleva yleensä ikonostaasin levyinen koroke. Kuninkaan ovien kohdalta solea on usein hieman leveämpi. Joissakin kirkoissa solea on erotettu muusta kirkkosalista matalalla aidalla.

Solean tarkoitus on alkuaan ollut nostaa jumalanpalvelusta toimittava papisto hieman korkeammalle kirkkokansan nähtäville.

Mikäli kirkossakävijä haluaa sytyttää tuohuksen jonkin solealla olevan ikonin eteen, hän voi mennä solealla. Sinne meneminen ei siis ole kielletty, kunhan tuohuksen sytyttäjä tai rukoilija ei toimillaan häiritse jumalanpalveluksen suorittajia ja sen kulkua.

Ehtoollinen jaetaan yleisimmin juuri solealta, jolloin ehtoolliseen osallistujan on noustava pari kolme rappusta solealle mennäkseen ehtoollista jakavan piispan tai papin luo. Mikäli hän ei vanhuuden, vamman tai sairauden vuoksi sinne pääse, ehtoollinen tuodaan hänelle alemmaksi kirkkosaliin.

Solean molemmilla laidoilla olevista osista käytetään nimitystä kliiros.

HAP