Toiminnot

Suurena maanantaina aamupalveluksessa - typikon

Kohteesta Ortodoksi.net

67. Pappi Kiitetty olkoon Jumalamme, esimies Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle, Taivaallinen Kuningas, lukija trishagion, pappi Sillä Sinun, lukija Herra, armahda 12, Tulkaa, kumartukaamme 3 ja hitaasti psalmit Kuulkoon Herra sinua hädän päivänä (tänä aikana pappi suitsuttaa katzilla, ketjuttomalla suitsutusastialla), trishagion, Pelasta, Herra jne ja esimies heksapsalmin. Ektenian jälkeen lauletaan Suuri Halleluja kahdesti ja pieni kahdesti lauselmineen Yöstä lähtien, tropari Katso, Ylkä tulee puoliyössä kolmesti, kaksi kertaan hitaasti ja kerran nopeasti. Ensimmäisen lopuksi ruumiittomien puollon tähden (38, toisen lopuksi pyhän tai pyhien tähden ja kolmannen lopuksi Jumalansynnyttäjän tähden armahda meitä. Sitten psalmikatismat (39 ja sitten lauletaan hitaasti 3 vuorossa olevaa katismatropari, kaksi ensimmäistä kerran, kolmas kahdesti, ja sitten pappi lausuu Rukoilkaamme Herraa Jumalaa ja lukee evankeliumin. Sen jälkeen psalmi 50(51) ja triodionit, tropareita 6. Sitten taas irmossi hitaasti, ektenia, kontakki ja iikossi, päivän ja triodionin synaksario. Sitten 8. veisu irmoksineen, Kunnian sijasta Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja irmossin edellä Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme. Sitten Jumalansynnyttäjää, Valkeuden Äitiä ja lauletaan 9. veisu irmosseineen. Lopuksi pieni ektenia ja eksapostilarion kolmesti. Laulamme kiitosstikiiroitten kaksi troparia kahteen kertaan, Kunnia, nyt, Herra, kulkiessasi kärsimyksillesi. Kiitosstikiiroihin (40 otamme 4 liitelauselmaa. Luetaan Sinulle, Herra, meidän Jumalamme ja suuri ylistysveisu, anomusektenian jälkeen 1. kuoro alkaa virrelmästikiirat, sitten Hyvä on Herraa kiittää, trishagion, kontakki Jaakob vaikeroi Joosefin kadottamista, Herra, armahda 12 (41, Kiitetty on aina oleva Kristus, Taivaallinen Kuningas, ohjaa, kolme suurta kumarrusta, päätös Herra, joka meidän pelastuksemme tähden omasta tahdostansa meni kärsimyksiin, ja Pyhien isiemme (42.

68. Aamulla luetaan viisi psalmikatismaa, sitten hetket yksinkertaisina, troparina Katso, Ylkä tulee puoliyössä ja kontakki Jaakob vaikeroi Joosefin kadottamista. 9:nteen hetkeen liitetään autuudenlauseet, rukouksen Kaikkein pyhin Kolminaisuus, yksiolennollinen Voima jälkeen päätös, ja alkaa ehtoopalvelus.

69. Ehtoopalveluksessa alkupsalmin ja psalmikatisman jälkeen avuksihuutostikiiroina 6 stikiiraa kiitos ja virrelmästikiiroista, Kunnia, nyt, Lohikäärme saatuaan toiseksi Eevaksi. Saatto evankeliumikirjan kanssa, Oi Jeesus Kristus ja päivän parimiat. Nouskoon minun rukoukseni, sitten Se on viisautta. Olkaamme vakaat ja luetaan evankeliumi, ja edelleen Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.

70. Illalla luetaan Suuren ehtoonjälkeinen palvelus, tavan mukaisesti, suuren ylistysveisun jälkeen 2. kuoro alkaa triodionin, 9:nnen veisun jälkeen irmossi Lainantajalle vuorella, trishagion, Herra Sebaot, ole kanssamme jne, Suuren ehtoonjälkeisen palveluksen mukaan. Anteeksiannon aikana lauletaan Oi Kristus, kun Neitsyt näki epäoikeudenmukaisen surmaamisesi.


38) Suurena tiistaina Edelläkävijän rukouksien tähden, Suurena keskiviikkona ristisi voimalla.

39) Tavallisesti psalmikatismat jätetään useimmissa kirkoissa pois näistä aamupalveluksista, joko lyhyyden tähden ja senkin tähden, että Suuren viikon kolmelle ensimmäiselle päivälle on kullekin määrätty viisi katismaa, ja pappi lukee ne erikseen aamulla. On kuitenkin suotavaa, että edes osa viidestä katismasta luettaisiin kansankin kuullen, onhan psalmien kirjaa aina pidetty kirkkorukoustemme perustana ja jokaisen kristityn hengellisenä ravintona.

40) Laulettaessa Ylistäkää Häntä, kaikki Hänen enkelinsä patriarkka tai piispa suutelee kärsimysten pyhiä ikoneita ja siunattuaan kansan nousee taas istuimelleen kuoron laulaessa Is polla eti.

41) Ks viite 31.

42) Tätä järjestystä noudatetaan molempina seuraavinakin päivinä, eli Suurena tiistaina ja Suurena keskiviikkona, lauletaanpa Yljän aamupalvelus aamulla tai illalla. Viimemainitussa tapauksessa on kuitenkin tapana lukea psalmikatismat jo aamulla.

-> Triodionin aloitussivulle