Toiminnot

Suuri ektenia (uusi sanamuoto)

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous käsitteli asiaa kokouksessaan Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksen yhteydessä Valamossa 22.11.2009 pitämässään kokouksessa ja hyväksyi seuraavan uudistetun sanamuodon (viimeisin tarkistettu sanamuoto):

Suuri ektenia (PDF-tiedostona) (pdf)

Diakoni: Rukoilkaamme rauhassa Herraa!
Kuoro: Herra, armahda!

Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudesta ja meidän pelastustamme.
Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa, Jumalan pyhille kirkoille kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä.
Rukoilkaamme Herraa tämän pyhäkön ja täällä uskossa, hartaudessa ja jumalanpelossa käyvien puolesta.
Rukoilkaamme Herraa arkkipiispamme (tai metropoliittamme [ja piispamme]) NN:n, arvoisien pappien, Kristuksessa diakonien, jokaisen kirkossa palvelevan ja kirkkokansan puolesta.
Rukoilkaamme Herraa tasavallan presidentin, julkisen vallan ja kaikkien maamme vastuunkantajien puolesta.
Rukoilkaamme Herraa tämän kaupungin (kunnan tai kylän tai pyhän luostarin), kaikkien kaupunkien ja maakuntien ja niiden uskovien asukkaiden puolesta.
Rukoilkaamme Herralta hyviä säitä, runsaita maan hedelmiä ja rauhallisia aikoja.
Rukoilkaamme Herraa kaikkien matkustavien, sairaiden, kärsivien, vangittujen ja heidän pelastumisensa puolesta.
Rukoilkaamme Herraa päästämään meidät kaikista vaikeuksista, vihasta, vaarasta ja hädästä.
Puolusta, varjele ja armahda meitä, Jumala, ja pelasta meidät armollasi!
Muistaen pyhintä, puhtainta, siunatuinta ja kunniakkainta valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Kuoro: Sinun haltuus’, Herra!
Pappi: Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kuuluu kaikessa kirkkaus ja kunnia, ja sinua me kumarramme, nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Kuoro: Aamen.


Katso myös