Toiminnot

Suuri perjantai - hetket - typikon

Kohteesta Ortodoksi.net

81. Päivän ensimmäisen aamuhetken vaiheilla, papin lausuttua alkusiunauksen, esimies Taivaallinen Kuningas, lukija trishagion, pappi Sillä Sinun, lukija Herra, armahda 12, Kunnia, nyt, Tulkaa, kumartukaamme 3 ja 1:sen hetken kolme psalmia, sitten Kunnia, Sinun tultuasi ristiinnaulituksi, Nyt, Miksi nimittäisimme Sinua, ja 1. kuoro alkaa laulaa ensimmäistä stikiiraa Tänään temppelin esirippu, 2. kuoro liitelauselman Miksi pakanat pauhaavat jälkeen toisen stikiiran, sitten 1. kuoro Kunnia, nyt, Kärsiessäsi jumalattomain käsissä. Sitten profetia, epistola ja evankeliumi, ja heti Tee minun askeleeni vakaviksi, trishagion, kontakki Tulkaa kaikki, veisatkaamme ylistystä, Herra, armahda 40, Oi Kristus Jumala, ja esimies rukouksen Kristus, totinen Valkeus, ja alkaa 3. hetki (45.

3:nnessa hetkessä 2. kuoro alkaa stikiirat, liitelauselman Ota korviisi minun sanani jälkeen toinen stikiira, ja taas 2. kuoro Kunnia, nyt, Kun Sinua, oi Herra. Profetia, epistola ja evankeliumi jne, kuten yllä, rukous Herra Jumala, Isä kaikkivaltias, ja alkaa 6. hetki.

82. 6:nnessa hetkessä 1. kuoro laulaa ensimmäisen stikiiran, 2. kuoro liitelauselman Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni jälkeen toisen stikiiran, Kunnia, nyt, Tulkaa, kristilliset ihmiset, profetia, epistola, evankeliumi jne, kuten yllä, rukous Jumala, voimien Herra, ja alkaa 9. hetki.

83. 9:nnessä hetkessä 2 kuoro aloittaa stikiirat, 1. kuoro liitelauselman He jakavat keskenänsä jälkeen toisen, jonka lopun ja he ylistävät minua Isän ja Pyhän Hengen kanssa laulaa 2. kuoro, 1. kuoro Kunnia, 2. kuoro Nyt, ja kanonarkki tullen kirkon keskelle lukee epistolan tapaan stikiiran Tänään riippuu ristinpuussa Hän, joka on maan ripustanut vesien päälle kolmesti, myös loppu Kumarramme kärsimyksillesi, oi Kristus kolmesti, sitten molemmat kuorot laulavat säkeittäin saman stikiiran. Profetia, epistola, evankeliumi, trishagion jne, rukous Valtias Herra Jeesus Kristus, päätös, ja alkaa ehtoopalvelus.


45) Sen, kuten kahden seuraavankin hetken aikana, yksi diakoneista, keskinäisen järjestyksensä mukaisesti, suitsuttaa katzilla pukeutuneena tavalliseen mantiaan.

-> Triodionin aloitussivulle