Toiminnot

Synkretismi

Kohteesta Ortodoksi.net

Synkretismi on uskontojen sekoittumista ja yhteen nivoutumista. Uskonnot, jotka ovat ottaneet aineksia useista eri uskonnoista, ovat synkretistisiä.

Nykyisen uskontotieteellisen käsityksen mukaan on mahdotonta luokitella uskontoja pelkästään synkretismin perusteella synkretistisiin ja ei-synkretistisiin. Samoin nykyään ajatellaan, ettei mikään uskonto ole ole välttynyt synkretistisiltä vaikutteilta, sillä mikään uskonto ei ole syntynyt kulttuurisessa tyhjiössä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö uskonnoista voisi erottaa niitä, joilla on omintakeisia piirteitä niistä, jotka ovat omaksuneet erilaisia elementtejä uskontoonsa muista uskonnoista. Yleistä on, että synkretismiä nähdään usein toisessa uskonnossa, mutta ei omassa. Tästä johtuu, että käsitteen tieteellinen arvo on häilyvä ja osin ongelmallinen. Erilaiset omaan uskontoon liittyvät arvokannanotot saattavat usein kertoa enemmän niiden esittäjästä kuin itse ilmiöstä.

HAP

Kirjallisuutta

  • Hartman, Sven: Syncretism, 1969, Stockholm, Almqvist & Wiksell
  • Steward, Charles & Shaw, Rosalind (toim.): Syncretism / Anti-syncetism: The Politics of Religious Synthesis, 1994, London, Routledge