Toiminnot

Taulukot

Kohteesta Ortodoksi.net

Wikissä voi tehdä tauluja myös html-merkintätapaa käyttäen, mutta helpointa ja selkeintä on käyttää wikin omaa merkintätapaa, putkimuotoa.


Erilaisia tapoja taulukoiden muodostamiseen

{| {{Perustaulukko}} 
|+ Koko taulukon otsikko
|-
! Ensimmäisen sarakkeen otsikko
! Toisen sarakkeen otsikko
|-
| Solu 1, rivi 1 
| Solu 2, rivi 1 
|- 
| Solu 1, rivi 2 
| Solu 2, rivi 2 
|}
{| style="border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: center;"
|+ Koko taulukon otsikko
|-
! Ensimmäisen sarakkeen otsikko
! Toisen sarakkeen otsikko
|-
| Solu 1, rivi 1 || Solu 2, rivi 1 
|- 
| Solu 1, rivi 2 || Solu 2, rivi 2 
|}

Nämä molemmat tavat tuottavat seuraavanlaisen taulukon johtuen siitä että mallineelle Perustaulukko on annettu arvoiksi alemmassa esimerkissä esitetyt määreet.


Koko taulukon otsikko
Ensimmäisen sarakkeen otsikko Toisen sarakkeen otsikko
Solu 1, rivi 1 Solu 2, rivi 1
Solu 1, rivi 2 Solu 2, rivi 2


Taulukon ulkoasu

Taulukon ulkoasua voidaan muokata erilaisten määreiden avulla.

Määre Koodi ja käyttöesimerkki Tulos
Leveys width: 300px (tai 80%) 300px leveä taulu/rivi/solu
korkeus height: 100px 100px korkea taulu/rivi/solu
Reunaviiva border: 1px solid black 1 px:n levyinen musta yhtenäinen reunaviiva
Tausta background: white (tai #ffffff) valkoinen tausta
Fontin väri font color: black (tai #000000) musta fontti
 ??? padding: 4em
spacing: 4px
Sisällön sijoittaminen align="center" keskitys (esim. tekstille ja kuville)
Tekstin tasaaminen text-align:center Tekstin keskittäminen


Väreistä: päävärit voidaan ilmaista englanninkielisin nimin (silver, maroon, red, navy, blue, purple, fuchsia, green, lime, olive, yellow, teal, aqua, gray, white). Lisäksi kaikki värit voidaan ilmaista heksadesimaalein (esim. #000000). Heksadesimaaliarvon voi valita esim. kuvankäsittelyohjelmien avulla.


Wikissä määreet voidaan yleensä kohdistaa joko

  • koko tauluun, jolloin määre tulee taulukon alkuun
  • yksittäiseen riviin, jolloin määre merkitään rivin alkuun tai
  • yksittäiseen soluun, jolloin määre merkitään solutiedon yhteyteen.
{| style="border: 1px solid black"  <!-- Koko taulukkoon kohdistuva määre: musta reunaviiva -->
|+ style="text-align:left" | '''Koko taulukon otsikko''' <!-- Otsikkoon kohdistuvat määreet: tasaus vasemmalle -->
|-
! Ensimmäisen sarakkeen otsikko
! Toisen sarakkeen otsikko
|- style="background:#00ff00"          <!-- Koko riviin kohdistuva määre: vihreä tausta -->
| Solu 1, rivi 1 
| Solu 2, rivi 1 
|- 
| Solu 1, rivi 2 
| style="color:grey" | Solu 2, rivi 2  <!-- Yhteen soluun kohdistuva määre: harmaa teksti -->
|}


Koko taulukon otsikko
Ensimmäisen sarakkeen otsikko Toisen sarakkeen otsikko
Solu 1, rivi 1 Solu 2, rivi 1
Solu 1, rivi 2 Solu 2, rivi 2


Solujen yhdistäminen taulukossa

Soluja voi myös yhdistää viereisiin. Esim. colspan = 2 leventää taulukon solua kahden solun alueelle, ja rowspan = 3 pidentää solua kahden rivin alueelle. Merkintä laitetaan sen solun kohdalle, josta laajennus alkaa taulukon vasemmasta yläkulmasta lähtien. Laajennuksen muita soluja ei huomioida myöhemmässä vaiheessa.


{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Sarake 1 || Sarake 2 || Sarake 3
|-
| rowspan=2 | A
| colspan=2 | B
|-
| C
| D
|-
| E
| colspan=2 | F
|- 
| rowspan=3 | G
| H
| I
|- 
| J
| K
|-
| colspan=2 | L
|}


Sarake 1 Sarake 2 Sarake 3
A B
C D
E F
G H I
J K
L