Toiminnot

Thyrsos, Leukios ja Kallinikos Vähäaasialaiset

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Thyrsos, Leukios ja Kallinikos Vähäaasialaiset sekä Apollonios, Filemon ja Arrianos Aleksandrialaiset)

Thyrsos, Leukios ja Kallinikos

Pyhä Thyrsos oli kristitty Bithynian Kesareassa, kaupungissa, jota nimitettiin myös nimellä Smyraleia. Hän oli keisari Deciuksen (249-251) aikana hallinneen Bitynian maaherran Cumbricuksen vainojen uhri, kun hän meni puolustamaan maaherran pidättämää humaania kaupunginjohtajaa Leukiosta. Leukios pidätettiin ja myöhemmin ruoskittiin ja mestattiin, kun hän puolusti maaherran edessä kidutettuja kristittyjä ja ihmetteli maaherran intoa saada kristityt kumartamaan puunpalaa jumalanaan.

Myös Thyrsos pidätettiin ,kidutettiin ja yritettiin käännyttää epäjumalanpalvojaksi. Maaherran avuksi saapui keisarin viranomainen Silvanus ja he yhdessä yrittivät saada Thyrsoksen nujerrettua, mutta turhaan. Hän kesti Jumalan avulla kaikki kidutukset. Kun Cumbricus ja Silvanus siirtyivät virkatehtäviin Apamean kaupunkiin, Thyrsos ennusti heidän kuolemansa, jotka seurasivatkin melko pian. Silvanus halvaantui ja kuoli ja Cumbricus kuoli kuumeeseen.

Myös uusi maaherra Baudus jatkoi Thyrsoksen kiduttamista ja tämän kidutus ja etenkin Thyrsoksen kestäminen kaiken sen edessä vaikuttivat paikalla olleeseen epäjumalan pappiin Kallinikokseen niin, että hänkin kääntyi kristityksi ja tuli sen vuoksi surmatuksi yhdssä Thyrsoksen kanssa.

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee marttyyreja Thyrsosta, Leukiosta ja Kallinikosta joulukuun 14. päivänä.

HAP

Tropari ja kontakki

Tropari, 3 säv.

Seppelein ja veisuin kaunistakaamme kuusi marttyyria, | Tyroksen ja Filemonin, järkkymättömät Apollonioksen, Arrianoksen ja Kallinikoksen sekä kunniakkaan Lausioksen, | sillä he tuhosivat vihollisen, | ja ovat jumalisuuden pylväitä. | He loistavat koko maailmalle taivaallisen armon säteitä.

Kontakki, 4. säv.

Kerääntykäämme tänään yhteen, | ja ylistäkäämme Kirkon tähtiä, || kutsuen heitä Kristus Jumalan voitonmerkkien kantajiksi.

Minea