Toiminnot

Tuomiosunnuntain teksti

Kohteesta Ortodoksi.net

Tuomiosunnuntai

Vigiliassa

Avuksihuutostikiiroja

Vuorosävelmän stikiirain lisäksi triodionista, 6. sävelmä

Liitelauselma: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua. Pane toivosi Herraan, Israel! (Ps. 130: 6-7).

Kun Sinä, vanhurskain Tuomari, tulet tuomitsemaan istuen kunnian valtaistuimellasi, / kun kauhistuttava tulivirta istuimesi edessä tulee vetämään kaikki kuohuihinsa, / kun taivaalliset voimat tulevat olemaan edessäsi, / ja ihmiset, jokainen peloissaan tekojensa tähden, ovat tuomittavina, / niin me hartaasti uskoen rukoilemme Sinua, / armollinen Kristus, armahda silloin meitä / ja lue meidät arvollisiksi tulemaan yhteen pelastettujen kanssa! (Dan. 7: 9-10).

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 8. sävelmä.

Kun valtaistuimet asetetaan ja kirjat avataan, / kun Jumala istuutuu tuomitsemaan, / niin mikä pelko silloin syntyy! / Kun enkelit seisovat peloissaan Hänen edessään / ja tulivirta vyöryy, / niin me, ihmiset, mitä silloin teemme, kun olemme moniin synteihin syyllisiä? / Ja kun kuulemme Herran kutsuvan Isänsä siunattuja valtakuntaan / ja käskevän syntisiä menemään rangaistukseen, / niin kuka silloin kestää Hänen äänensä? / Mutta Sinä, ainoa ihmisiä rakastava Vapahtaja, / iankaikkisuuksien Kuningas, / käännä minut katumuksen kautta parannukseen / ja armahda minut, ennen kuin loppu tulee!

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Vuorosävelmän stikiira Jumalansynnyttäjälle.

Litaniassa, 7. sävelmä

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Tultuamme tietämään Herran käskyt menetelkäämme niiden mukaan: / Antakaamme nälkäisille syödä ja janoaville juoda, / vaatettakaamme alastomia, ottakaamme huoneeseemme kodittomia, / käykäämme lohduttamassa sairaita ja vankeudessa olevia, / jotta Hän, joka tulee tuomitsemaan koko maata, sanoisi meille: / Tulkaa, Isäni siunatut, omistakaa se valtakunta, / joka on teille valmistettu!

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Sinun turviisi juosten me, maasta syntyneet, huudamme Sinulle, oi Valtiatar: / päästä meidät, oi Jumalansynnyttäjä, Sinä meidän toivomme, lukemattomista synneistämme / ja pelasta sielumme!

Virrelmästikiiroja

Vuorosävelmän stikiirain lisäksi triodionista, 8. sävelmä

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Voi sieluni pimeyttä! / Kuinka kauan olet, sieluni paheistasi luopumatta? Kuinka kauan suruttomana pysyt? / Miksi et ajattele kuoleman peljättävää hetkeä? / Miksi et vapise ajatellessasi Vapapahtajan kauhistuttavaa tuomioistuinta? / Mitä vastaat silloin? / Millä itseäsi puolustat? / Käytöksesi on todistajana sinusta. / Tekosi ovat syyttäjinä sinua vastaan. / Voi sielu! / Aika on läsnä. / Kiiruhda uskoen huutamaan: / Herra, minä olen syntiä tehnyt, / olen syntiä tehnyt Sinua vastaan. / Mutta, oi ihmisiä rakastava! / Minä tunnen Sinun armosi. / Hyvä Paimen! / Suuren laupeutesi tähden älä aja minua pois oikealta puoleltasi!

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Avioton Neitsyt, joka käsittämättömästi synnytit Jumalan, / Sinä korkeimman Jumalan Äiti! / Sinä kaikkein puhtahin, joka annat kaikille puhdistuksen synneistä, / ota palvelijoidesi anomukset vastaan! / ja nyt, kuultuasi meidän hartaat huutomme, / rukoile pelastusta meille kaikille!

Iloitse, Jumalan Äiti, Neitsyt, armoitettu Maria, / Herra on sinun kanssasi. / Siunattu olet sinä naisten joukossa, / ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä, / sillä sinä olet synnyttänyt sielujemme pelastajan.

Aamupalveluksessa evankeliumin jälkeen: Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen...

Kunnia... 8. sävelmä

Synninkatumuksen ovet... Kanoni

Vuorosävelmän sunnuntaikanonin lisäksi triodionista, 6. sävelmä

1. irmossi

Auttaja ja suojelija on minun pelastuksekseni tullut. / Hän on minun Jumalani, ja minä kunnioitan Häntä, / minun isäni Jumalaa; / minä ylistän Häntä, sillä sillä Hän on jalosti kunnian saanut. (2. Moos. 15:1,2)

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Ajatellessani sanoin kuvaamattoman tulemisesi kauheata päivää minä pelosta vapisen ja kauhulla ennalta näen Sinun istuvan silloin tuomitsemassa eläviä ja kuolleita, kaikkivoimallinen Jumalani!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Jumala, kun tulet kymmenientuhansien ja tuhansien enkelien ja taivaallisten henkivaltojen ympäröimänä, niin suo minunkin, ansaitsemattoman ja viheliäisen, tulla pilvissä Sinua vastaan! (1 Tess.4:17).

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Tule, ota vastaan, sieluni, se päivä ja hetki, jona Jumala ilmeisesti tulee. Itke ja paru, jotta koetuksen aikana puhtaaksi osoittautuisit.

3. irmossi

Vahvista, oi Kristus, / Sinun käskyjesi horjumattomalle kalliolle / minun horjahtanut sydämeni, / sillä Sinä yksin olet pyhä ja Herra.

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Armahda minua, Herra, minä huudan Sinulle, armahda minua silloin , kun tulet enkeliesi kanssa antamaan jokaiselle hänen tekojensa mukaan!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Herra, kuinka voisin kestää tuomiosi torjumatonta vihaa, koska en ole totellut Sinun käskyjäsi! Mutta armahda, oi armahda minua tuomion hetkenä!

4. irmossi

Profeetta kuultuaan Sinun tulemisestasi, Herra, peljästyi, / että Sinä tahdot syntyä neitseestä ja ilmestyä ihmisille, ja sanoi: / minä kuulin sanoman Sinusta ja peljästyin. / Kunnia olkoon, Herra, Sinun voimallesi!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Tuomiosi on lahjomaton, ei puhetaidolla voida tuomiotasi sokaista, sitä eivät voi asianajajain vakuutukset eksyttää, eivät todistajain näytteet voi totuutta ehkäistä, sillä Sinulla, Jumala, ovat kaikki asiat tiedossa.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Oi Sana, minun Kristukseni, älä salli minun tulla itkun maahan, älä salli minun nähdä pimeyden paikkaa, älä anna sitoa käsiäni ja jalkojani ja heittää minua häähuoneesta ulos, vaikka minä, viheliäinen, olen katoamattomuuden vaatteeni pahoin saastuttanut.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Kun Sinä, ihmisiä Rakastava, maailmaa tuomitessasi eroitat syntiset pois vanhurskaista, niin ota minut yhdeksi Sinun lampaistasi eroittaen minut vuohista, jotta minä kuulisin Sinun siunatun äänesi.

5. irmossi

Minä rukoilen Sinua, ihmisiä rakastava Jumala, / valista minutkin ja kuljeta käskyjesi polkua, / kun minä varhain, yöstä lähtien Sinua etsin, / ja opeta minua täyttämään tahtoasi!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Hallitusmies sekä päällikkö ovat siellä yhdessä, rikas sekä köyhä, suuri sekä pieni ovat samanarvoisia. Voi silloin jokaista, joka ei ole itseään tuomiolle valmistanut!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Huojenna, jätä ja anna, Herra, anteeksi syntini, jotka olen Sinua vastaan tehnyt, äläkä tuomitse minua enkelien edessä tuleen ja loppumattomaan häpeään!

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Armahda, armahda, Herra, luotuasi! Minä olen syntiä tehnyt. Anna minulle anteeksi, sillä yksin Sinä olet luonnostasi puhdas eikä kukaan muu paitsi Sinä ole vapaa synnin saastasta.

6. irmossi

Minä huusin täydestä sydämestäni laupiaalle Jumalalle, / ja Hän kuuli ääneni / helvetin syvyydessä / ja saattoi minun elämäni ulos turmeluksesta.

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Siellä ovat yhdessä hallitusmies sekä päällikkö, köyhä sekä rikas; ei isä voi sinua, sielu, auttaa eikä äiti, ei myöskään veli voi tuomiosta lunastaa.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Herra, älä salli minun kuulla, että Sinä ajat minut pois luotasi ja sanot: "Ota se, minkä olet ansainnut, mene pois kirottujen tuleen", vaan että kuulisin vanhurskaitten halutun äänen.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Herra, lunasta minut tuonelan porteilta, syvyydestä ja valottomasta pimeydestä, manalasta ja sammumattomasta tulesta sekä kaikesta muusta iankaikkisesta rangaistuksesta.

Kontakki, 1. sävelmä

Kun Sinä, Jumala, tulet kunniassa maan päälle, / ja kun kaikki pelvosta vapisevat; / kun tulinen virta Sinun tuomioistuimesi edessä vyöryy, / ja kirjat avataan sekä salaiset asiat julkaistaan, / niin silloin, vanhurskain Tuomari, päästä minut sammumattomasta tulesta / ja tee minut kelvolliseksi seisomaan Sinun oikealla puolellasi.

7. irmossi

Me olemme syntiä ja vääryyttä tehneet, / olemme pahat olleet Sinun edessäsi, / emme ole mielessämme pitäneet emmekä ole tehneet sitä, / mitä Sinä olet käskenyt meille; / mutta älä meitä lopullisesti hylkää, / oi isien Jumala! (Dan. 9: 5-6).

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Heittäytykäämme Jumalan eteen, uskovaiset, ja itkekäämme ennen tuomiota, jolloin taivaat katoavat, tähdet putoavat ja koko maa järisee, jotta isiemme Jumala olisi loppuun asti meille armollinen.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Lahjomaton on tutkimus ja peljättävä on tuomio siellä, missä Tuomari on totinen, missä ei ole lahjottua puolueellisuutta. Mutta, Herra, armahda minua ja vapahda minut kaikesta kauheasta vihastasi.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Sieluni, tee parannus, avaa salaamasi asiat; puhu Jumalalle, joka kaikki tietää. Sinä, ainoa Vapahtaja, tunnet minun salaisuuteni! Sen tähden minä Daavidin tavoin veisaan: Ole minulle armollinen hyvyytesi tähden!

8. irmossi

Sille, jota taivasten sotajoukot ylistävät,/ ja jonka edessä kerubit ja serafit pelvosta vapisevat, / veisatkaa kaikki, joissa henki on, ja kaikki luodut, / sekä kiittäkää ja suuresti ylistäkää Häntä iankaikkisesti.

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Herra, minä ajatellessani peljättävän toisen tulemisesi lähestymistä kauhistun uhkauksistasi, pelkään vihaasi. Minä huudan Sinulle: Pelasta minut tästä hetkestä iankaikkisesti!

Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Minä palvelen olentonsa puolesta yhtä Jumalaa, ylistän kiitosvirsin kolmea eri, ei kuitenkaan erillään toisistaan olevaa persoonaa, sillä yksi on Jumaluus kolmessa persoonassa, Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikiseen. Amen.

Kristus tultuaan Sinun, oi puhdas Neitsyt, kunnianvaloisasta kohdustasi ikäänkuin ylkä häähuoneestaan valaisi kuten suuri valo pimeydessä olevat. Hän, säteilevä vanhurskauden Aurinko, valisti maailman.

Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, / veisaten ja korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.

Katabasi: Sille, jota taivasten sotajoukot ylistävät, / ja jonka edessä kerubit ja serafit pelvosta vapisevat, / veisatkaa kaikki, joissa henki on, ja kaikki luodut, / sekä kiittäkää ja suuresti ylistäkää Häntä iankaikisesti.

Pappi: Jumalansynnyttäjää, Valkeuden Äitiä, veisuilla kunnioittaen ylistäkäämme!

Laulajat: Minun sieluni suuresti ylistää Herraa...

9. irmossi

Selittämätöntä on syntyminen siemenettömästä sikiämisestä, / turmeltumaton on miehettömän äidin raskaus, / sillä Jumalan syntyminen tekee uudeksi luonnon olemuksen; / sen tähden me, kaikki sukukunnat, Sinua, Jumalan Morsiamena ja Äitinä oikeauskoisesti ylistämme.

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Mooses peljästyi ja vapisi, kun näki Sinut takaapäin. Kuinka minä, viheliäinen, kestän nähdessäni Sinun kasvosi silloin, kun Sinä tulet taivaasta? Mutta Sinä, Laupias, käännä armosi katse puoleeni ja armahda minua!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Ainoa Synnyttäjä, ainokaisen Pojan ainoa Isä, ainoa Valo, ainoan Valon säteily, ja ainoan Jumalan vain ainoa Pyhä Henki, totisesti Herran Herra, oi ainoa pyhä Kolminaisuus, pelasta minut, kun minä Sinun jumaluudestasi todistan.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Sinun synnyttämisesi ihme hämmästyttää minua, oi Kaikkeinpuhtain. Kuinka siemenettömästi siität kohdussasi Käsittämättömän? Sano, kuinka olet neitsyt, vaikka olet synnyttänyt kuin äiti, otettuasi uskolla vastaan yliluonnollisen ilmoituksen? Rukoile Synnyttämääsi, sillä Hän voi tehdä sen, minkä tahtoo.

Katabasi: Selittämätöntä on syntyminen siemenettömästä sikiämisestä, / turmeltumaton on miehettömän äidin raskaus, / sillä Jumalan syntyminen tekee uudeksi luonnon olemuksen; sen tähden me, kaikki sukukunnat, Sinua, Jumalan Morsiamena ja Äitinä, oikeauskoisesti ylistämme.

Eksapostilarioita

Vuorossa olevan eksapostilarion lisäksi triodionista:

Katso, kaikkivaltiaan Herran päivä tulee. Kuka kestää Hänen tulemisensa pelon? Se on vihan päivä, kuin palava uuni. Silloin Herra istuu tuomioistuimelleen ja antaa jokaiselle sen, mitä hänen tekonsa ansaitsevat.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Ajatellessani tutkimuksen hetkeä ja ihmisiä rakastavan Herran peljättävää tulemista minä koko olemuksellani vapisen ja murhemielin huudan Sinulle, Herra: Minun vanhurskain Tuomarini ja ainoa ylen armollinen! Ota Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden minut katuvaisena vastaan!

Kiitosstikiiroja

Vuorosävelmän stikiirain lisäksi triodionista, 6. sävelmä

Liitelauselma: Kaikki, joissa on henki, kiittäkää Herraa! (Ps. 150: 6).

Minä ajattelen sitä päivää ja hetkeä, / jolloin me kaikki alastomina ja juuri kuin tuomittuina / tulemme lahjomattoman Tuomarin eteen. / Silloin pasuuna soi kovalla äänellä / ja maan perustukset järisevät, / kuolleet nousevat ylös haudoistaan / ja kaikki tulevat samanikäisiksi. / Silloin kaikkien salaiset asiat tulevat ilmi, Herra, Sinun edessäsi, / ja ne, jotka eivät olleet koskaan katuneet syntejään, / menevät parkuen ja itkien ulkoisimpaan tuleen, / silloin kun vanhurskasten joukko / menee iloiten ja riemuiten taivaallisiin juhlamajoihin.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Korkeasti siunattu olet Sinä... jne aamupalveluksen loppuun.

Liturgiassa

Prokiimeni, 3. sävelmä: Meidän Herramme on suuri, suuri voimassansa, / Hänen ymmärryksensä on mittaamaton. (Ps. 147: 5).

Liitelauselma: Halleluja! Hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallemme. Se on suloista; ylistäminen on soveliasta. (Ps. 147: 1).

Epistola: 1.Kor. 8: 8-9: 2: Veljet, ruoka ei lähennä meitä Jumalaan...

Evankeliumi: Matt. 25: 31-46: Herra sanoi: Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan...

Ehtoollislauselmat: Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää Häntä korkeuksissa! (Ps. 148: 1).

Riemuitkaa Herrassa te vanhurskaat! Oikeamielisten on soveliasta Häntä kiittää. (Ps. 33: 1).