Toiminnot

Tuomiosunnuntaita edeltävä lauantai - typikon

Kohteesta Ortodoksi.net

Muistelemme kaikkia aikojen alusta asti nukkuneita oikeauskoisia kristittyjä, isiämme ja veljiämme.

7. Perjantai iltana alkupsalmin jälkeen avuksihuutostikiiroina 3 vuorosävelmän mukaista marttyyristikiiraa ja 3 vainajien stikiiraa Uskovaiset, muistellessamme tänään, Kunnia, Minä itken ja valitan, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Oi Jeesus Kristus, ja laulamme 8. säv:llä Halleluja kolmesti, kolmeen kertaan, toisen ja kolmannen kerran edellä liitelauselmat Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! ja Heidän muistonsa pysyy polvesta polveen. Sitten Suo, Herra. Virrelmästikiiroina 4 vuorosävelmän mukaista marttyyristikiiraa, Kunnia, Sinun rakentavasta käskystäsi, Nyt, Sinun Synnyttäjäsi esirukouksien tähden. Herra, nyt Sinä lasket jälkeen alamme laulaa kanonia Oi Kristus, urheat marttyyrit (ks pentekostarionista), liitelauselmina joka veisussa Marttyyriesi rukouksien tähden, Kristus Jumala, saata lepoon palvelijaisi sielut ja Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan, sekä Kunnia, nyt. 9:nnen jälkeen lauletaan irmossi Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, trishagion, tropari Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä, Kunnia, uudelleen troparin loppu Sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme, Nyt, Sinä olet meille muuri ja suojasatama. Sitten laulamme troparit Saata, oi Vapahtaja, lepoon ja muistellaan nukkuneitten nimiä kollyban äärellä näin: Armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta armostasi, me rukoilemme, kuule ja armahda. Vielä rukoilemme autuasta muistoa ja iankaikkista lepoa nukkuneiden palvelijoittesi, kuninkaitten, patriarkkojen (jne, kuten 9 neuvoo). Sitten Henkien ja kaiken lihan Jumala ... Sinä itse, Herra, anna palvelijaisi kuninkaitten, patriarkkojen... Sillä Sinä, Kristus Jumalamme, olet kaikkien nukkuneitten hurskaitten oikeauskoisten kristittyjen ylösnousemus, elämä ja lepo..., kuten 9 osoittaa, sitten päätös.

8. Lauantaina, puoliyönpalveluksen jälkeen, tropari Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä ja heksapsalmi. Halleluja 8. säv:llä, kaksi ensimmäistä kertaa ilman liitelauselmaa, kahden viimeisen kerran edellä liitelauselmat Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja Heidän muistonsa pysyy. Sitten tropari, samoin kuin ehtoopalveluksessa, psalmikatismat ja ektenian jälkeen vuorosävelmän mukaiset vainajien ja marttyyrien katismatroparit. Sitten 17. katisma jakeeseen Ellei sinun lakisi olisi ollut minun iloni, olisin menehtynyt kurjuuteeni asti, jae En minä ikinä unhota sinun asetuksiasi, sillä niillä sinä minua virvoitat lauletaan 5. säv:llä ja muistellaan nukkuneitten nimiä (kuten eilen ehtoopalveluksessa), sitten jatketaan jakeesta Sinun omasi minä olen jakeeseen Sinun oikeutesi minua auttakoot asti, jae Minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas lauletaan kolmesti 5. säv:llä, sitten heti ylistysveisut Kiitetty olet Sinä, Herra... Pyhien joukko löysi elämän lähteen, ja niiden jälkeen muistellaan taas nimiä. Ylistyslauselman jälkeen katismatropari Saata, oi Vapahtaja ja Jumalansynnyttäjän tropari Oi Kristus Jumala, joka koitit, sitten psalmi 50(51), luetaan triodionin kanoni, 3:nnen veisun jälkeen triodionin katismatroparit, 6:nnen veisun jälkeen kontakki ja iikossi sekä päivän ja triodionin synaksariot. 9:nnen veisun jälkeen lauletaan 8:nnen veisun irmossi ja Me ylistämme Sinua lauselmineen. Eksapostilario Vapahtaja, Sinä ollen Jumala ja toinen sekä Jumalansynnyttäjän eksapostilario. Kiitosstikiiroina 4 stikiiraa Tulkaa, kaikki veljet, nähkäämme ennen loppua, Kunnia, Ihminen kuihtuu kuin kukka, Nyt, Iloitse, Jumalansynnyttäjä Maria. Sinulle, Herra meidän Jumalamme ja luetaan suuri ylistysveisu, anomusektenia ja vuorosävelmän mukaiset vainajien virrelmästikiirat, Kunnia, Puusta nauttiminen tuotti muinoin, Nyt, Sinä olet Jumalamme. Hyvä on Herraa kiittää, trishagion, Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä ja Sinä olet meille muuri ja suojasatama.

9. Liturgiassa typikon psalmit, autuudentroparit triodionin kanonin 3:nnesta j 6:nnesta veisusta. Saaton jälkeen tropari Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä, temppelin pyhän tropari ja kontakki Saata, oi Kristus. Epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista, ehtoollislauselma Autuas se, jonka Sinä valitset, Me näimme ja kun on laulettu Siunattu olkoon Herran nimi lauletaan Saata, oi Vapahtaja ja muistellaan taas, niin kuin on jo neuvottu, nukkuneita patriarkkoja, piispoja, pappeja, pappismunkkeja, diakoneita, munkkeja ja nunnia, ja kaikkia kaikissa maan äärissä nukkuneita hurskaita oikeauskoisia kristittyjä, isiämme, esi isiämme, esivanhempiamme, vanhempiamme, veljiämme, sisariamme ja sukulaisiamme, ja päätös.

Huom! Jos vainajien lauantaiksi osuu minean juhla, ks sieltä järjestystä.

-> Triodionin aloitussivulle