Toiminnot

Typikon-ohje arkipäivän palveluksista

Kohteesta Ortodoksi.net

Ehtoopalvelus, aamupalvelus ja liturgia

Ehtoopalveluksessa (14, alkupsalmin jälkeen, laulamme parakletiken stikiiroita vuorosävelmän mukaan, 2 kolmesta ensimmäisestä ja 1 kolmesta toisen ryhmän stikiirasta, sekä 3 päivän pyhän stikiiraa mineasta, Kunnia, Nyt, saman säv:n mukainen stikiira Jumalansynnyttäjälle (tai tiistai ja torstai iltana kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle). Oi Jeesus Kristus, päivän prokimeni, ja kun on lausuttu Olkoon valtakuntasi voima, Parakletiken virrelmästikiirat, Kunnia, Nyt, saman säv:n mukainen stikiira (tai kärsimysstikiira) Jumalansynnyttäjälle. Herra, nyt Sinä lasket, trishagion, pyhän tropari, Kunnia, Nyt, horologionista tai parakletikesta löytyvä arkipäivien tropari Jumalansynnyttäjälle (oktoehoksen mukaan), ja suuri päätössiunaus.

Jos päivän pyhällä on 6 stikiiraa, mutta ei doksastikonia, niin 3 niistä jätetään pois ja niiden sijaan lauletaan parakletiken stikiiroita, jotka lauletaan ensin.

Jos pyhällä on kaksi doksastikonia, niin lauletaan vain pyhän stikiiroita (kahteen kertaan) ja jätetään parakletiken stikiirat.

Jos on kaksi pyhää, joista kummallakin on stikiiroita, lauletaan vain pyhien stikiirat, mutta ei parakletiken.

Jos lauantaiksi sattuvalla pyhällä ei ole doksastikonia, niin perjantai iltana lauletaan Kunnia, Nyt, vuorosävelmän mukainen ensimmäinen stikiira Jumalansynnyttäjälle, mutta jos doksastikon on, niin Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, vuorosävelmän mukainen 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Laulamme myös pyhän troparin ja sen säv:n mukaisen troparin Jumalansynnyttäjälle, mutta jos pyhällä ei ole doksastikoneja, lauletaan troparina Apostolit, marttyyrit ja profeetat, Kunnia, Muista, Herra, hyvyydessäsi, Nyt Sinä sanomattoman valkeuden pyhä Äiti (Kts. horologion, 2:säv tropareista perjantai iltana). Arkipäivien ehtoopalveluksissa ei toimiteta saattoa (poikkeuksena Herran ja Jumalanäidin juhlien päätösjuhlien ehtoopalvelukset), joten IX hetken rukouksen jälkeen luetaan heti alkupsalmi, Oi Jeesus Kristus ja prokimenin jälkeen Suo, Herra ilman ekteniaa, sitten Kantakaamme iltarukouksemme jne. Tässä tapauksessa kuninkaanovi on kiinni, ja suitsuttaessaan, kun lauletaan Nouskoon minun rukoukseni pappi menee sisälle eteläovesta ja tulee pohjoisovesta pukeutuneena epitrakiliin.

2. Aamupalveluksessa pappi lausuu Kiitetty on Jumalamme, Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle, Taivaallinen Kuningas, trishagion, Sillä Sinun, Herra, armahda 12, Kunnia, Nyt, Tulkaa, kumartukaamme kolmesti ja psalmi 50(51). ja puoliyönpalvelus, niin kuin horologionissa on osoitettu. Herran ja Jumalanäidin juhlien esi ja jälkijuhlien aikana Katso, Ylkä tulee sijasta luetaan esijuhlan tropari tai jälkijuhlan aikana juhlan tropari, ja tropareitten Muista, Herra, hyvyydessäsi sijasta kontakit. Puoliyönpalveluksen jälkeen lauletaan katumustroparit Armahda meitä, Herra, armahda meitä, Kunnia, Herra, armahda meitä, Nyt, Armon ovet (tätä laulettaessa avataan kuninkaanovien esirippu). Pukeutuen epitrakiliin pappi seisoo alttarin ovien edessä itään katsoen ja lausuu Armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta armostasi, me rukoilemme Sinua, kuule ja armahda!, 1. kuoro Herra, armahda kolmesti, Vielä rukoilemme hurskaitten ja oikeauskoisten kristittyjen puolesta, toinen kuoro Herra, armahda kolmesti, Vielä rukoilemme arkkipiispamme... Herra, armahda kolmesti, Vielä rukoilemme, että Jumala varjelisi tätä pyhää kirkkoa ja tätä kaupunkia (tai kylää), ja kaikkia kaupunkeja ja kyliä, vihalta, nälänhädältä, kulkutaudeilta, maanjäristykseltä, tulvalta jne ja armahtaisi meitä, kuorot laulavat Herra, armahda vuorotellen, neljä kertaa kymmenen, pappi Vielä rukoilemme, että Herra Jumala kuulisi meidän syntisen rukouksen äänen ja armahtaisi meitä, kuorot Herra, armahda vielä kolmesti, pappi Kuule meitä, Jumala, meidän Vapahtajamme. Sitten kansaan kääntyen hän lausuu loppusiunauksen Kunnia olkoon Sinulle, Jumala, meidän toivomme, kunnia Sinulle. Kristus, totinen Jumalamme, puhtaan Äitinsä, pyhien kunniakkaitten ja maineikkaitten apostolien ja kaikkien pyhien esirukousten tähden armahtakoon ja pelastakoon meidät hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan. Laskeutuen sitten yhden portaan hän jatkaa Rukoilkaamme maailmalle rauhaa, kuorot Herra, armahda jatkuvasti, Hurskaitten ja oikeauskoisten kristittyjen puolesta, arkkipiispamme puolesta jne, Lausukaamme omastakin puolestamme Herra, armahda! Herra, armahda! Herra, armahda! ja heti Pyhien isiemme esirukouksien tähden, ja kansa Amen. Pyytäen anteeksi pappi astuu alttariin ja seisten pyhän pöydän edessä lausuu: Kiitetty on Jumalamme, lukija trishagion, pappi Sillä Sinun, lukija troparit Pelasta, Herra, Sinun kansasi, Kunnia, Kunnia, Oi Kristus Jumala, Nyt, Peljättävä, luotettava, laupias Puoltaja, pappi Armahda meitä, Jumala jne, lopuksi Sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala. Lukija Herran nimeen siunaa, isä, pappi Kunnia olkoon pyhälle, yksiolennolliselle jne. Sitten luetaan heksapsalmi, jota kansa kuunteleen hiljaa ja hartaasti. Heksapsalmin jälkeen pappi lausuu suuren ektenian ja päättää Sillä Sinulle. Jumala on Herra jälkeen päivän pyhän tropari ja saman säv:n tropari Jumalansynnyttäjälle, samoin kuin ehtoopalveluksessa, sitten päivän psalmikatismat, sen jälkeen pieni ektenia. Sitten parakletiken katismatroparit, psalmi 50(51), parakletiken kanonit, joissa lausumme katumuskanonin tropareihin liitelauselman Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle, marttyyrien tropareille Jumalan pyhät, rukoilkaa meidän puolestamme, parakletiken toisen kanonin tropareille maanantaina Jumalan ylienkelit, rukoilkaa meidän puolestamme, tiistaina Kristuksen profeetta, rukoile meidän puolestamme, keskiviikkona ja perjantaina Kaikkeinpyhin Jumalansynnyttäjä, pelasta meidät, torstaina Kristuksen apostolit, rukoilkaa meidän puolestamme ja pyhälle Nikolaokselle Jumalan pyhä, rukoile meidän puolestamme, lauantaina marttyyritropareille Marttyyriesi esirukousten tähden, Kristus Jumala, saata palvelijaisi sielut lepoon, vainajien tropareille Heidän sielunsa saavat nauttia hyvää ja nukkuneitten tropareille Autuaat ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra. Sitten luemme mineasta pyhän kanonin käyttäen sopivaa liitelauselmaa Jumalan pyhä, rukoile meidän puolestamme (jos heitä on kaksi Jumalan pyhät). 3:nnen veisun jälkeen lauletaan minean irmossi, pieni ektenia, pyhän katismatropari tropareineen Jumalansynnyttäjälle. 6:nnen veisun jälkeen irmossi ja pieni ektenia, päivän kontakki (ks horologionista), jos pyhällä ei ole omaa, päivän pyhien synaksario. Sitten kanonien loput veisut, 8:nnen veisun jälkeen lausumme Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme ja 8:nnen veisun irmossi. Sitten Me ylistämme Sinua lauselmineen ja 9:nnen veisun irmossi mineasta, sekä pieni ektenia. Viikonpäivän pyhän eksapostilario (ks horologionista tai parakletikesta), sitten päivän pyhän eksapostilario mineasta ja Jumalansynnyttäjän eksapostilario, sitten heti Sinulle, Herra, meidän Jumalamme, on tuleva kunnia. Pappi anomusektenian Kantakaamme aamurukouksemme Herralle. Ylistyslauselman jälkeen parakletiken virrelmästikiirat kaksine liitelauselmineen 1) Ravitse meitä armollasi joka aamu ja 2) Herra, meidän Jumalamme, ole lempeä meille (kts. horologionista), Kunnia, Nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira, Hyvä on Herraa kiittää, trishagion, Sillä Sinun, aamupalveluksen lopun tropari Jumalansynnyttäjälle, ja niin alkaa liturgia.

3. Liturgian antifonit:

I

Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä Sinun nimellesi, Korkein. Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden, Vapahtaja, pelasta meidät. Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi.

Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden... Herra on minun turvakallioni, hän ei vääryyttä tee. Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden... Kunnia, nyt. Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden...

II

Herra on kuningas! Mahti on Hänen viittanaan, Hän on vyöttäytynyt, kietonut vyötäisilleen voiman! Pyhiesi esirukouksien tähden, Herra, pelasta meidät. Maanpiiri on lujalla perustalla, se ei horju. Pyhiesi esirukouksien tähden... Pyhänä hohtaa Sinun temppelisi, Herra, ajasta aikaan. Pyhiesi esirukouksien tähden... Kunnia, Pyhiesi esirukouksien tähden... Nyt, Pyhiesi esirukouksien tähden... Jumalan ainokainen, kuolematon Poika...

III

Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme. Pelasta, pyhissä ihmeellinen Jumalan Poika, meidät, jotka Sinulle veisaamme: Halleluja! Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi! Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylin valtias. Pelasta, pyhissä ihmeellinen Jumalan Poika... Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja syvyydet, Hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput. Hänen on meri, Hän on sen luonut, Hänen on maa, Hänen kätensä sen teki. Pelasta, pyhissä ihmeellinen Jumalan Poika...

Saaton jälkeen Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen eteen. Pelasta, pyhissä ihmeellinen Jumalan Poika, meidät, jotka Sinulle veisaamme: Halleluja!, päivän pyhän tropari, temppelin pyhän tropari ja viikonpäivän kontakki (ks horologionista), maanantaina Taivaallisten voimien johtajat, tiistaina Jumalan profeetta ja armon edelläkävijä, keskiviikkona ja perjantaina Oi Kristus Jumala, torstaina Horjumattomat saarnaajat, lauantaina Luonnon esikoisina (15, trishagion, päivän epistola ja evankeliumi. Totisesti on kohtuullista, päivän ehtoollislauselma, Me näimme, pappi lukee ambonintakaisen rukouksen, Olkoon Herran nimi kolmesti, Herran siunaus ja suuri päätössiunaus, jota seuraa Pyhien isiemme.

Jos aamupalvelusta ei seuraa liturgia, niin Hyvä on Herraa kiittää jälkeen trishagion, päivän pyhän tropari, sitten heti Tulkaa, kumartukaamme ja I hetki, sen jälkeen päivän epistola ja evankeliumi, sitten pappi lausuu Armahda meitä, Jumala... Sillä armollinen ja ihmisiä rakastava..., Se on viisautta, Kiitetty olkoon aina oleva, kuoro Vahvista, Jumala, pappi Kunnia olkoon Sinulle, Jumala, meidän toivomme, kunnia Sinulle, suuri päätössiunaus ja Pyhien isiemme.

Lauantaipäivänä aamupalveluksessa, jos pyhällä ei ole eksapostilarionia eikä kiitosstikiiroita, laulamme päivän eksapostilarioita (jotka löytyvät parakletiken lopusta tai horologionin lopusta), kiitosstikiiroina parakletiken kiitosstikiiroita, josta myös otetaan Kunnia, Nyt, Jumalansynnyttäjän stikiira. Kunnia olkoon Sinulle, joka näytit meille valkeuden. Pappi anomusektenian Kantakaamme aamurukouksemme Herralle, vainajien virrelmästikiirat, Hyvä on Herraa kiittää, trishagion, tropari Apostolit, marttyyrit, ja sitten liturgia.

4. Jos kyseessä on Herran tai Jumalanäidin juhlan esi tai jälkijuhlan päivä, niin ehtoopalveluksessa laulamme 3 esi tai jälkijuhlan stikiiraa ja 3 pyhän stikiiraa, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, esi tai jälkijuhlan stikiira, virrelmästikiiroina esi tai jälkijuhlan stikiiroita, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, esi tai jälkijuhlan stikiira, pyhän tropari ja esi tai jälkijuhlan tropari, päätössiunaus, johon jälkijuhlan, joskaan ei esijuhlan, aikana liitetään juhlan tunnus.

5. Aamulla, Jumala on Herra jälkeen troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa, esijuhlan katismatroparit (jos sellaisia on) tai jälkijuhlan katismatroparit, esi tai jälkijuhlan kanoni ja pyhän kanoni, 3:nnen veisun jälkeen pyhän sekä esi tai jälkijuhlan katismatroparit, 6:nnen veisun jälkeen esijuhlan tai juhlan kontakki, päivän synaksario, 9:nnen veisun jälkeen pyhän kanonin 8:nnen veisun irmossi ja sitten Me ylistämme Sinua lauselmineen. Pyhän eksapostilario (jos sellaista on) ja esi tai jälkijuhlan eksapostilario. Jos pyhällä on kiitosstikiiroita, lauletaan Kaikki, joissa henki on ja pyhän stikiirat, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, esi tai jälkijuhlan stikiira, muuten heti eksapostilarioitten jälkeen Kunnia olkoon Sinulle, joka näytit meille valkeuden. Pappi anomusektenian Kantakaamme aamurukouksemme Herralle, esi- tai jälkijuhlan virrelmästikiirat sekä Kunnia, nyt. Hyvä on Herraa kiittää, trishagion, esijuhlan tai juhlan tropari ja alkaa liturgia, jossa laulamme esijuhlan päivinä antifonit Hyvä on kiittää Herraa, niin kuin kaikissa arkipäivien liturgioissa, ja jälkijuhlan päivinä juhlan antifonit (16, mutta saatossa Tulkaa kumartukaamme..., johon liitetään juhlan tunnus, esijuhlan tai juhlan tropari, pyhän tropari, temppelin pyhän tropari, esijuhlan tai juhlan kontakki, päivän epistola ja evankeliumi, Totisesti on kohtuullista, päivän ehtoollislauselma, ja päätös.

14) Emme puhu tässä IX hetkestä, joka luetaan ehtoopalveluksen edellä, koska siitä on sanottu tarpeeksi esiteoriassa, 1.

15) Toiset laulavat joka päivä kontakin Kristittyjen varma puolustaja.

16) Toiset laulavat jälkijuhlankin aikana arkipäivän antifonit.