Toiminnot

Typikon-ohje sunnuntaipäivien palveluksesta

Kohteesta Ortodoksi.net

Ehtoo-, puoliyön-, aamupalveluksesta ja liturgiasta

Ehtoopalvelus

Lauantai iltana, 9:nnen hetken jälkeen, pappi lausuu siunauksen (17, paikalla (virallisesti) oleva piispa (tai esimies) lukee alkupsalmin, sitten diakoni (tai sellaisen puutteessa pappi) suuren ektenian Rukoilkaamme rauhassa Herraa, pappi ylistyslauselman, ja tehtävään määrätty lukija lukee psalmien 1:sen katisman kokonaan. Sitten diakoni lausuu pienen ektenian Taas ja taaskin, ja pappi ylistyslauselman. Sen jälkeen kuorot alkavat laulaa psalmeja 140(141) ja 141(142) eli Herra, minä huudan Sinua ja Minä korotan ääneni sanoihin pelasta minut vainoojistani, sillä he ovat minua väkevämmät asti. Vie minun sieluni ulos vankeudesta alkaen lauletaan lauselmiin liittyen 7 vuorosävelmän mukaista ylösnousemusstikiiraa ja 3 päivän pyhän stikiiraa.

Liitelauselmat ovat:

Ensimmäiselle stikiiralle: Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään Sinun nimeäsi.

Toiselle: Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun Sinä minulle hyvin teet.

Kolmannelle: Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni.

Neljännelle: Tarkatkoot Sinun korvasi minun rukousteni ääntä.

Viidennelle: Jos Sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta Sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että Sinua peljättäisiin.

Kuudennelle: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen toivoni Hänen sanaansa.

Seitsemännelle: Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua. Pane toivosi Herraan, Israel.

Kahdeksannelle: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus Hänen tykönänsä. Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.

Yhdeksännelle: Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ylistäkää Häntä, kaikki kansat.

Kymmenennelle: Sillä Hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti.

[Huomautettakoon, ettei laulajien suinkaan sovi jättää pois tai nielaista sanoja liitelauselmista, koska se on synti, vaan jokainen on velvollinen lausumaan koko lauselman niin, että kaikki kirkossa olevat sen kuulevat].

Jos päivän pyhällä on doksastikon, lauletaan 6 ylösnousemusstikiiraa ja 4 pyhän stikiiraa, Kunnia, pyhän stikiira, Nyt, säv:n 1. stikiira Jumalansynnyttäjälle. Saatto, esimies lukee Oi Jeesus Kristus, kuorot laulavat prokimenin Herra on Kuningas kolmesti 2. säv:llä. Prokimeni jälkeen diakoni lausuu ektenia Lausukaamme kaikki ja pappi ylistyslauselman, esimies lukee Suo, Herra, diakoni Kantakaamme iltarukouksemme, pappi ylistyslauselman, ja kuorot laulavat 4 oktoehoksen virrelmästikiiraa niin, että 2. kuoro alkaa. Ensimmäiseen stikiiraa ei liitetä lauselmaa, muiden kolmen edellä lauletaan

2) Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella. Herra on pukeu-tunut, vyöttäytynyt voimaan.

3) Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju.

4) Pyhyys on Sinun huoneellesi arvollinen, Herra, hamaan aikojen loppuun.

Kunnia, nyt, oktoehoksen virrelmästikiiroiden stikiira Jumalansynnyttäjälle. Jos pyhällä on doksastikon, niin Kunnia, pyhän stikiira, nyt, sen säv:n mukainen stikiira Jumalansynnyttäjälle. Esimies Herra, nyt Sinä lasket, lukija trishagion, pappi Sillä Sinun, 1. kuoro laulaa ylösnousemustropari ja 2. kuoro Kunnia, nyt, Jumalansynnyttäjän troparin. Jos on juhlittavan pyhän muisto, niin ylösnousemustroparin jälkeen lauletaan Kunnia, pyhän tropari, Nyt, sen säv:n mukainen tropari Jumalansynnyttäjälle. Troparien jälkeen diakoni lausuu Se on viisautta, pappi Kiitetty on, esimies Vahvista, Jumala, pappi Kunnia olkoon Sinulle, Jumala, meidän toivomme, kunnia Sinulle! Kuolleista ylösnoussut Kristus, totinen Jumalamme jne, Pyhien isiemme, kuoro Amen, ja niin päättyy ehtoopalvelus.

Sunnuntain puoliyönpalvelus

2. Sunnuntaiaamuna, papin lausuttua siunauksen, esimies lausuu Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle, Taivaallinen Kuningas, lukija trishagion, pappi Sillä Sinun, lukija Herra armahda 12, Kunnia, nyt, Tulkaa, kumartukaamme 3 ja luetaan psalmi 50(51), sitten lauletaan kolminaisuuskanoni, ja jos päivän pyhällä on litania, jatkoksi litanianstikiirat, muuten heti kanonin jälkeen Kolminaisuuden ylistysveisut

Totisesti on kohtuullista ylistää ylijumalallista Kolminaisuutta, alutonta ja kaiken tekevää Isää, Isästä ennen kaikkia aikoja virtauksetta syntynyttä, yhtä alutonta Sanaa ja Isästä ajatta lähtevää Pyhää Henkeä.

Totisesti on kohtuullista ylistää Sinua, Jumalaa, Sanaa, jota kerubit vavisten pelkäävät ja taivasten Voimat ylistävät. Sinua, joka nousit kolmantena päivänä haudasta, elämänantajaa Kristusta, me pelvolla ylistämme.

Jumalallisin veisuin ylistäkäämme kaikki jumalisesti Isää, Poikaa ja jumalallista Henkeä, kolmipersoonaista hallitusta, yhtä valtaa ja herrautta.

Oi puhdas Neitsyt, nähdessään Sinun Poikasi jumalallisesti nousseen kuolleista, luomakunta täyttyi sanomattomasta ilosta, kunnioitti Häntä ja ylisti Sinua.

Kolminaisuustroparien jälkeen lauletaan vuorosävelmän mukainen hypakoe tai pyhän tropari, jos häntä juhlitaan, sitten pappi Armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta armostasi, me rukoilemme Sinua, kuule ja armahda. Vielä rukoilemme arkkipiispamme ..... puolesta. Vielä rukoilemme valtakuntamme päämiehen ja koko esivallan puolesta. Vielä rukoilemme tämä pyhän seurakunnan kirkonpalvelijoille ja toimihenkilöille... Vielä rukoilemme, että Jumala varjelisi maatamme, tätä kaupunkia (kylää) ja tätä pyhää temppeliä (luostaria)... Vielä rukoilemme, että Herra Jumala kuulisi... Kuule meitä, Jumala, meidän Vapahtajamme, Sinä kaikkien maan äärien... Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Jumala, meidän toivomme, kunnia Sinulle! Kuolleista ylösnoussut Kristus, totinen Jumalamme... Rukoilkaamme Herraa pyhän yhteisen, apostolisen seurakunnan, meidän isämme ja arkkipiispamme (nimi)... Valtakuntamme päämiehen... Meitä vihaavien ja rakastavien puolesta. Niiden puolesta, jotka armahtavat ja auttavat meitä. Jotka ovat käskeneet meitä, arvottomia, rukoilemaan heidän puolestaan. Vangittujen pelastumisen puolesta. Poissa olevien isiemme ja veljiemme puolesta. Merillä matkustavien puolesta. Sairasten puolesta. Rukoilkaamme maan hedelmien runsautta. Rukoilkaamme jokaisen oikeauskoisen kristityn sielun edestä. Kunnioittakaamme poismenneitten hurskasten hallitsijain muistoa. Kirkkokuntamme edesmenneitten piispojen ja tämän pyhän temppelin rakentajain muistoa. Täällä ja kaikkialla lepäävien tästä elämästä pois muuttaneitten vanhempiemme, isiemme, äitiemme ja veljiemme ja sisariemme muistoa. Lausukaamme heidän puolestansa Herra, armahda! Herra, armahda! Herra, armahda! Pyhien isiemme esirukouksien tähden... Kuoro Amen, ja näin päättyy puoliyönpalvelus ja alkaa aamupalvelus.

Aamupalvelus

Papin lausuttua siunauksen lukija lukee trishagion, pappi Sillä Sinuna, lukija troparit Pelasta, Herra, Sinun kansasi, Kunnia, Kunnia, Oi Kristus Jumala, Nyt, Peljättävä, luotettava, laupias Puoltaja, pappi Armahda meitä, Jumala jne, lopuksi Sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala. Lukija Herran nimeen siunaa, isä, pappi Kunnia olkoon pyhälle, yksiolennolliselle, kuoro laulaa Amen, ja esimies alkaa heksapsalmin, kaikkien kuunnellessa hiljaa ja hartaasti, yskimättä ja mitenkään muutenkaan häiritsemättä harrasta rukousta, niin kuin vanhat typikonit neuvovat. Heksapsalmin jälkeen pappi lukee suuren ektenian ylistyslauselmineen ja sitten kuorot laulavat neljästi Jumala on Herra päivän säv:llä ottaen ennen toista kertaa mukaan myös liitelauselmat Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi, - He piirittivät ja saartoivat minut, - Herra tämän teki, sitten troparit samoin kuin ehtoopalveluksessa, ensimmäinen kahteen kertaan, mutta jos päivän pyhä on juhlittava, niin ylösnousemustropari kerran, sitten Kunnia, pyhän tropari, Nyt, Jumalansynnyttäjän tropari, samoin kuin ehtoopalveluksessa. Troparien jälkeen luetaan psalmikatismat ja polyeleo (jos päivän pyhä on juhlittava), tai muuten 17. katisma. Sitten lauletaan vuorosävelmän mukaiset katismatroparit järjestyksessään, ja jos pyhällä on katismatropareita, lauletaan ne 3:nnella kerralla (18. Sitten Kiitetty olet Sinä, Herra, pappi lausuu pienen ektenian ylistyslauselmineen, sitten vuorosävelmän mukaiset hypakoe, antifonit ja prokimeni. Sen jälkeen kuorot alkavat laulaa kanoneita, ylösnousemuskanonin ja pyhän kanonin (4 troparia joka veisuun). Irmoksen jälkeen liitetään ylösnousemuskanoniin lauselma Kunnia olkoon pyhälle ylösnousemisellesi, Herra, pyhän kanoniin Jumalan pyhä, rukoile meidän puolestamme. 3:nnen veisun jälkeen pappi lausuu pienen ektenian ylistyslauselmineen, luetaan pyhän kontakki, jos häntä juhlitaan, sitten lauletaan pyhän katismatropari sekä tropari Jumalansynnyttäjälle. 6:nnen veisun jälkeen pappi lausuu pienen ektenian ylistyslauselmineen ja lukija lukee oktoehoksen kontakin ja iikossin sekä päivän synaksarion. Sitten lauletaan kanonien 7., 8. ja 9. veisu. Kanonien jälkeen kuorot alkavat katabasiat. 8:nnen veisun jälkeen diakonia lausuu Rukoilkaamme Herraa, pappi Sillä pyhä, kuorot Kaikki, joissa henki on 2. säv:llä kolmesti, diakoni Rukoilkaamme, että Herra Jumala, Se on viisautta, olkaamme vakaat, kuulkaamme pyhää evankeliumia, pappi Rauha olkoon kaikille, kuorot Niin myös sinun hengellesi, pappi Lukekaamme pyhää evankeliumia ... mukaan, Kuulkaamme ja pappi lukee ylösnousemusevankeliumin, jonka jälkeen kuoro laulaa Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle. Esimies lukee Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen, kuorot laulavat psalmin 50(51). Laulettaessa Katso, Sinä rakastit totuutta pappi tulee evankeliumikirjaa kantaen ja seisahtuu kirkon keskelle, piispa tai esimies suutelee evankeliumikirjaa ja sitten kansa järjestyksessä ja hartaasti. Psalmin päätyttyä Kunnia, Apostolien rukouksien tähden, Nyt, Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden, liitelauselma Armahda minua, Jumala ja Jeesus nousi ylös haudasta. Sitten pappi lausuu Pelasta, Jumala, Sinun kansasi, kuorot laulavat neljästi Herra, armahda! Herra, armahda! Herra, armahda!, pappi ylistyslauselman, diakoni Jumalansynnyttäjää ja Valkeuden Äitiä ja kuorot laulavat katabasioitten säv:n mukaisesti Me ylistämme Sinua lauselmineen.

1) Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani.

Me ylistämme Sinua...

2) Sillä Hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi.

Me ylistämme Sinua...

3) Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä, polvesta polveen Hän osoittaa laupeutensa niille, jotka Häntä pelkäävät.

Me ylistämme Sinua...

4) Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja, Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään.

Me ylistämme Sinua...

5) Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset Hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat Hän on lähettänyt tyhjin käsin pois.

Me ylistämme Sinua...

6) Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista, Hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan, niin kuin Hän on isillemme luvannut.

Me ylistämme Sinua...

Sitten lauletaan katabasioitten 9. veisu. Sitten pappi lausuu pienen ektenian ylistyslauselmineen, ja kuorot laulat Pyhä on Herra kahdesti ja sitten Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme. Ylösnousemuseksapostilario ja Jumalansynnyttäjän eksapostilario, mutta jos pyhällä on eksapostilario, lauletaan ylösnousemuseksapostilarion jälkeen pyhän eksapostilario ja siihen liittyvä Jumalansynnyttäjän eksapostilario. Niiden jälkeen kiitospsalmit ja stikiirat, 1. kuoro Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa, 2. kuoro Ylistäkää Häntä, kaikki Hänen enkelinsä. Lauseen Tämä on kaikkien Hänen hurskaittensa kunnia lauletaan 8 ylösnousemusstikiiraa näiden lauselmien jälkeen:

1) Tämä on kaikkien Hänen hurskaittensa kunnia.

2) Ylistäkää Jumalaa Hänen pyhäkössään, ylistäkää Häntä Hänen väkevyytensä taivaanvah-vuuksissa.

3) Ylistäkää Häntä Hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri.

4) Ylistäkää Häntä pasunan pauhulla, ylistäkää Häntä harpuilla ja kanteleilla.

5) Ylistäkää Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää Häntä kielisoittimilla ja huiluilla.

6) Ylistäkää Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää Häntä kumisevilla kymbaaleilla. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa!

7) Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala! Älä unhota kurjia.

8) Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, ilmoitan kaikki Sinun ihmetyösi.

Jos pyhällä on kiitosstikiiroita, lauletaan 4 ylösnousemusstikiiraa ja 4 pyhän stikiiraa, mutta kahden viimeisen lauselman sijaan otetaan pyhälle sopivat lauselmat, jotka yleensä löytyvät ehtoopalveluksen virrelmästikiiroista. Sitten Kunnia, evankeliumistikiira, Nyt, Korkeasti siunattu, ja lauletaan suuri ylistysveisu doksastikonin säv:llä. Ylistysveisua laulettaessa diakoni lukee hiljaa hartauden ektenian, pappi ylistyslauselman, diakoni anomusektenian, pappi ylistyslauselman ja Rauha olkoon, diakoni Kumartukaamme, pappi rukouksen ylistyslauselmineen, ja suuri päätösveisu. Ylistysveisun jälkeen 2. kuoro laulaa troparin Tänä päivänä, ja niin alkaa liturgia.

Liturgia

Diakoni lausuu Siunaa, isä, pappi alkusiunauksen, kuoro Amen melodisesti. Diakoni lukee suuren ektenia kuorojen laulaessa jokaisen rukouslauselman jälkeen Herra, armahda. Ektenian päätyttyä pappi lausuu ylistyslauselman ja kuorot laulavat typikon psalmin Kiitä, sieluni, Herraa 8. säv:llä. Psalmin jälkeen diakoni lukee pienen ektenia, pappi ylistyslauseen, ja 2. kuoro alkaa 2. säv:llä Ylistä, minun sieluni, Herraa. Sen jälkeen diakoni lukee pienen ektenian ja pappi ylistyslauselman, ja 1. kuoro alkaa autuudenlauseet:

1. kuoro: Herra, muista meitä, kun tulet valtakuntaasi. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.

2. kuoro: Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.

1. kuoro: Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.

2. kuoro: Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.

1. kuoro: Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.

(Tämän ja seuraavien lauselmien jälkeen lauletaan autuudentropareina 8 ylösnousemustroparia, mutta jos päivän pyhä on juhlittava, lauletaan vain 4 ensimmäistä ylösnousemustroparia ja sitten pyhän kanonin 6:nnesta veisusta 4 troparia).

2. kuoro: Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.

1. kuoro: Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.

2. kuoro: Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.

1. kuoro: Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa.

2. kuoro: Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.

ja 1. kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

2. kuoro: Nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.


Saatto evankeliumikirjan kanssa, diakoni Se on viisautta, olkaamme vakaat. 1. kuoro Tulkaa, kumartukaamme... Pelasta, kuolleista ylösnoussut Jumalan Poika, meidät, ja 2 kuoro jatkaa jotka Sinulle veisaamme: Halleluja!. 1. kuoro vuorosävelmän mukaisen ylösnousemustroparin, 2. kuoro pyhän troparin (jos se laulettiin myös Jumala on Herra jälkeen), sitten temppelin pyhän tropari, ja kontakki. Sen jälkeen diakoni Rukoilkaamme Herraa, kuoro Herra, armahda, pappi Sillä pyhä ja kuoro laulaa Amen. Sitten lauletaan trishagion (19, jonka jälkeen lukija lausuu epistolan prokimenit ja diakoni Ottakaamme vaari. Se on viisautta. Kuulkaamme, ja luetaan epistola. Sen päätyttyä 2. kuoro laulaa Halleluja kolmesti 2. säv:llä, ja pappi, seisten kuninkaan ovien edessä, lausuu (ellei ole toista diakonia) Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme pyhää evankeliumia. Pappi Rauha olkoon kaikille, kuorot Niin myös Sinun hengellesi, diakoni lausuu ambonilta (20 Lukekaamme pyhää evankeliumia ... mukaan. Pappi (ellei ole toista diakonia) Kuulkaamme, ja luetaan evankeliumi. Sen päätyttyä 1. kuoro laulaa melodialla Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle, diakoni lausuu hartauden ektenian sekä opetettavien ektenian papin lausuessa kaikki ylistyslauselmat. Kun on lausuttu Että Sinun valtasi 1. kuoro alkaa melodialla, mutta hartaasti ja hurskaasti, päivän säv:n mukaisen kerubiveisun:

Nyt me salaisesti kuvaamme kerubeja ja eläväksitekevälle Kolminaisuudelle pyhintä virttä veisaamme. Heittäkäämme pois siis kaikki maalliset huolet, (loppuosan laulaa 2. kuoro) Ottaaksemme vastaan kaikkeuden Kuninkaan, jota näkymättömästi seuraavat enkelein joukot. Halleluja.

Pyhien lahjojen saaton jälkeen diakoni lukee ektenian:

Kantakaamme rukouksemme Herralle.

Pappi lausuu ylistyslauselman ja heti: Rauha olkoon teille kaikille,

Kuorot: Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni: Rakastakaamme toinen toistamme, että yksimielisesti tunnustaisimme.

1. kuoro: Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, yksiolennollista ja jakaantumatonta Kolminaisuutta.

Diakoni: Ovet, ovet! Viisaudella ottakaamme vaari.

Esimies lukee hartaasti ja selvästi uskontunnustuksen. Sitten diakoni lausuu: Seisokaamme hyvin, seisokaamme pelvossa, ottakaamme vaari, rauhassa uhratkaamme pyhää uhria.

1. kuoro: Rauhan laupeutta, kiitosuhria.

Pappi: Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

2. kuoro: Myös sinun henkesi kanssa.

Pappi: Ylentäkäämme sydämemme.

1. kuoro: Ylennämme Herran puoleen

Pappi: Kiittäkäämme Herraa.

2. kuoro: Se on kohtuullista ja oikein.

Pappi: Voittoveisua laulaen, huutaen jne

1. kuoro: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, täynnä on taivas ja maa Sinun kunniaasi. Hoosianna korkeuksissa. Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa.

Pappi: Ottakaa, syökää; tämä on minun Ruumiini

2. kuoro: Amen.

Pappi: Juokaa tästä kaikki; tämä on minun Vereni

1. kuoro: Amen.

Pappi: Sinun omaasi Sinun omistasi me Sinulle edeskannamme kaiken tähden ja kaiken edestä.

2. kuoro: Sinulle veisaamme, Sinua ylistämme, Sinua kiitämme, Herra, ja rukoilemme Sinua, meidän Jumalamme.

Pappi: Ja erittäin pyhimmän, puhtaimman, siunatuimman, kunniallisen Valtiattaremme, Jumalansynnyttäjän, ainaisen neitseen Marian edestä.

Ja kuoro laulaa Totisesti on kohtuullista 2. säv:llä, jonka jälkeen pappi lausuu Ensimmäiseksi muista, Herra, kuorot Herra, armahda, diakoni Ja keitä kukin mielessänsä muistelee, ja niin myös kaikkia, kuorot Herra, armahda, pappi Ja anna meidän niinkuin yhdestä suusta, Suuren Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen laupeus, kuoro Myös sinun henkesi kanssa, diakoni Muisteltuamme kaikkia pyhiä taas ja taaskin jne viimeiseksi Anottuamme uskon yhteyttä ja Pyhän Hengen osallisuutta, pappi ylistyslauselman Ja tee, Herra, meidät kelvollisiksi, esimies lukee Isä meidän rukouksen, pappi ylistyslauselman, sitten Rauha olkoon teille kaikille, kuoro Myös sinun hengellesi, diakoni Kumartukaamme Herran edessä, pappi Ainokaisen Poikasi armon, laupeuden, diakoni Ottakaamme vaari, pappi Pyhät pyhille, kuoro Ainoa on pyhä, ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi. Amen, ja 2. kuoro alkaa melodisesti, päivän säv:llä ehtoollislauselman Ylistäkää Herraa taivaista. Sen jälkeen diakoni seisten pyhien ovien edessä kantaen pyhää kalkkia lausuu Jumalan pelvossa, uskossa ja rakkaudessa lähestykää. Siunaten kansaa pappi lausuu Pelasta, Jumala, Sinun kansasi ja 1. kuoro laulaa 2. säv:llä Me näimme totisen valkeuden. Ottaen pyhän kalkin pappi kohottaa sitä ja lausuu hiljaisella äänellä pyhän Pöydän päällä Kiitetty on Jumalamme ja kansaan kääntyen ääneen Alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen, kuoro Amen, diakoni Olkaamme vakaat. Tultuamme osallisiksi, pappi ylistyslauselman, diakoni Lähtekäämme pois rauhassa. Rukoilkaamme Herraa, pappi ambonin takaisen rukouksen Herra, joka siunaat niitä, jotka Sinua ylistävät. Rukouksen jälkeen kuorot laulavat resitatiivisesti mutta hartaasti 2. säv:llä Siunattu olkoon herran nimi, sitten diakoni Rukoilkaamme Herraa, kuoro Herra, armahda kolmesti, pappi Herran siunaus tulkoon teille, esimies Vahvista, Herra samoin kuin ehtoopalveluksessa, pappi Kunnia olkoon Sinulle, Jumala. Kuolleista ylösnoussut Kristus, totinen Jumalamme ja lopuksi Pyhien isiemme. Kuorot Amen, Kaikki suutelevat liturgian toimittajan kättä saaden samalla antidorin ja hänen siunauksensa, ja poistuvat Jumalaa kiittäen.

17) Papin jokaisen ylistyslauselman jälkeen kuoron tulee kansan edustajana lausua melodisesti ja hartaasti Amen, muutoin se ei täytä laulajan tehtävää.

18) Jos kirkko juhlii erikoisesti pyhää, niin molemmissa ensimmäisissä ryhmissä lauletaan myös yksi pyhän katismatropari, niin kuin erillisistä typikon ohjeista ilmenee.

19) Diakonin osallistuessa hän lausuu ennen viimeistä Pyhä Jumalaa Voimaa!

20) Jos ei diakonia ole, pappi lausuu kaikki diakonin sanat, mutta silloin evankeliumi luetaan Kuninkaan ovilta eikä koskaan ambonilta, vaikka muutamat viime aikoina ovatkin halunneet niin tehdä tietämättömyyttään tai turhan koreilun tähden.