Toiminnot

UO-kysymykset syksy 2016

Kohteesta Ortodoksi.net

YLIOPPILASTUTKINTO-LAUTAKUNTA


ORTODOKSISEN USKONNON KOE

19.9.2016

Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa, esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri alakohtien enimmäispistemäärät.
1. Kirkkovuoden tapahtumia kuvataan ikoneissa.
a) Mitä kirkkovuoden juhlaa oheinen ikonikuva esittää?
b) Mihin kirkkovuoden ajankohtaan tapahtuma kuuluu?
c) Mikä kirkon opetukselle keskeinen sanoma tähän tapahtumaan liittyy?

Kuva1 s16.jpg


2. ”Raamattu ei ole kirja vaan kirjasto.” Arvioi väitettä Raamatun synnyn ja sisällön näkökulmasta.

3. Mikä on kristillisen kasteen raamatullinen perusta ja merkitys ortodoksisessa kirkossa?

4. Mitä tarkoittaa ekumenia? Kuvaa sen merkitystä ja tavoitteita kirkkojen välisissä suhteissa.

5. Kuvaile piispan asemaa ja tehtäviä ortodoksisessa kirkossa.

6. Vertaile moskeijaa ja hindulaista temppeliä pyhänä tilana.

7. Pakolaisuus koskettaa miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Pakolaisuuteen on monia syitä, mutta usein taustalla on aseellisia konflikteja ja ihmisoikeusrikkomuksia. Pohdi pakolaisuuteen suhtautumista ortodoksisen etiikan näkökulmasta.

8. Tverin Karjalan synnyllä on historiallinen yhteys Suomeen. Mistä tämä yhteys johtuu?

+ 9. Kristillisessä kirkossa on pidetty ekumeenisia synodeja. Minkä vuoksi niitä on pidetty, ja mikä on niiden historiallinen merkitys?

+ 10. Oheiset tilastot (viereisellä sivulla) kuvaavat maailman uskontotilannetta 2010-luvulla ja ennusteita vuodelle 2050.
a) Miten maailman uskontotilanteen ennustetaan muuttuvan vuoteen 2050 mennessä?
b) Mitkä tekijät vaikuttavat ennustettujen muutosten taustalla?
c) Millaisia haasteita liittyy uskontojen maailmanlaajuisten kannattajamäärien arvioimiseen?

Taulukko1 s16.jpg


Taulukko2 s16.jpg


Taulukko3 s16.jpgPrintattava tiedosto -> -> UO-kysymykset (syksy 2016) (PDF-tiedosto, suuri tiedosto)Katso myös