Toiminnot

Kreikkalaiskatolinen kirkko

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Uniaatti)

Kreikkalaiskatoliset eli uniaatit eli bysanttilaiset katoliset ovat ortodoksista, itäistä eli bysanttilaista riitusta, liturgista perinnettä, ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksia ja joiltain osin ortodoksista teologiaa sekä kanonista ja hengellistä perinnettä noudattavia roomalaiskatolisen kirkon jäseniä ja he ovat ehtoollisyhteydessä Rooman paavin ja roomalaiskatolisen kirkon kanssa. He eivät siis kuitenkaan kuulu ortodoksiseen kirkkoon eikä heillä ole ns. ehtoollisyhteyttä ortodoksien eikä siis ortodoksisen kirkon kanssa. Ortodoksinen kirkko pitää heitä skismaattisena kirkkona.

Laajassa merkityksessä katsottuna (nimikkeellä: Idän katoliset kirkot) tähän ryhmään kuuluvat:

  • Bysanttilaista liturgiaa noudattavat kirkot
  • Antiokialaista liturgiaa noudattavat kirkot
  • Kaldealaista liturgiaa noudattavat kirkot
  • Armenialaista liturgiaa noudattava kirkko
  • Aleksandrialaista liturgiaa noudattavat kirkot

Osa näihin kirkkoihin kuuluvista paikallisista kirkoista saattaa kuitenkin olla lähempänä orientaaliortodoksista kirkkoa kuin ortodoksista kirkkoa.

Uniaatit

Uniaatit muistelevat liturgiassa ortodokseista poiketen Rooman paavia ja lukevat eräissä tapauksissa uskontunnustuksen filioque-lisäyksellä. He tunnustavat siis kirkossaan Rooman katolisen paavin ylivallan, vaikka heillä paikallisesti saattaakin olla oma patriarkka.

Uniaatteja on runsaammin Libanonissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Moldovassa.

Uniaattikirkkoja syntyi 1500-1600-luvuilla erilaisista syistä. Venäjän luoteisosissa oli jouduttu 1300-luvulla roomalaiskatolisen Puola-Liettuan vallan alle ja jesuiittojen käännytystyön ja monien muiden syiden seurauksena vuonna 1596 tehtiin Brestissä unioni (mistä nimitys uniaatit johtuu), jossa osa nykyisten Ukrainan, Valko-Venäjän ja Puolan alueen ortodoksisista hiippakunnista siirrettiin roomalaiskatolisen kirkon yhteyteen. Tästä ja muutamasta myöhemmästä unionista on peräisin pääjoukko nykyisiä uniaateista. Ukrainassa heitä on n. 5 miljoonaa, Romaniassa 2 miljoonaa ja lisäksi pienempiä ryhmiä ainakin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Valko-Venäjällä, Slovakiassa, Puolassa, Venäjällä ja Kreikassa. Suomea lähin uniaattien seurakunta on Tallinnassa.

Konstantinopolin patriarkaatin heikkeneminen ottomaanien vallan alla 1600-luvulla synnytti myös tarvetta hakeutua suojaan kirkollisessakin mielessä ja silloin osa kirkoista hakeutui - osa tilapäisesti, osa pysyvästi - Rooman paavin suojelukseen. Moskovan patriarkaatin syntyminen ja tsaarin johtaman Venäjän kirkon valtapyrkimykset herättivät jo silloin pelkoa muissa ortodoksisissa kirkoissa ja lienevät myös olleet osallisena uniaattikirkkojen synnylle.

Bysanttilaista liturgiaa noudattavat kirkot

kirkko asema toiminta-alue
Albanian bysanttilaiskatolinen kirkko apostolinen administraatiokunta Albania
Bulgarian kreikkalaiskatolinen kirkko apostolinen eksarkaatti Bulgaria
Italialais-albanialainen katolinen kirkko kaksi eparkiaa eli hiippakuntaa ja alueellinen apottikunta Italia
Kreikan bysanttilaiskatolinen kirkko kaksi apostolista eksarkaattia Kreikka, Turkki
Križevcin eparkian bysanttilainen kirkko eparkia ja apostolinen eksarkaatti Bosnia-Hertsegovina, Kroatia, Serbia, Montenegro
Makedonian kreikkalaiskatolinen kirkko apostolinen eksarkaatti Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia
Melkiittiläis-kreikkalaiskatolinen kirkko patriarkaatti Syyria, Libanon, Jordania, Israel, Jerusalem, Brasilia, Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, Irak, Egypti, Sudan, Kuwait, Australia, Venezuela ja Argentiina
Romanian kirkko Rooman yhteydessä, kreikkalaiskatolinen suurarkkipiispakunta Romania, Yhdysvallat
Ruthenian katolinen kirkko autonominen metropolia, eparkia ja apostolinen eksarkaatti Yhdysvallat, Ukraina, Tšekki
Slovakian kreikkalaiskatolinen kirkko kaksi eparkiaa ja apostolinen eksarkaatti Slovakia, Kanada
Ukrainan kreikkalaiskatolinen kirkko suurarkkipiispakunta Ukraina, Puola, Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia, Australia, Saksa, Skandinavia, Ranska, Brasilia ja Argentiina
Unkarin kreikkalaiskatolinen kirkko eparkia ja apostolinen eksarkaatti Unkari
Valko-Venäjän kreikkalaiskatolinen kirkko ei hallintoa tällä hetkellä Valko-Venäjä
Venäjän bysanttilaiskatolinen kirkko kaksi apostolista eksarkaattia, joilla ei ole julkista hallintoa ympäri maailmaa 20 seurakuntaa ja yhteisöä, joista viisi Venäjällä

Suomessa on toiminut bysanttilaisen riituksen kappeli Espoon ekumeenisessa keskuksessa, missä isä Robert de Caluwé vietti kreikkalaiskatolista liturgiaa ja opetti ikonimaalausta sekä vastaanotti vieraita.

Antiokialaista liturgiaa noudattavat kirkot

kirkko asema toiminta-alue
Maroniittikirkko patriarkaatti Libanon, Kypros, Jordania, Israel, Palestiina, Egypti, Syyria, Argentiina, Brasilia, Yhdysvallat, Australia, Kanada, Meksiko
Syyrialais-malankarilainen katolinen kirkko suurarkkipiispakunta Intia, Yhdysvallat
Syyrian katolinen kirkko patriarkaatti Libanon, Irak, Jordania, Kuwait, Palestiina, Egypti, Sudan, Syyria, Turkki, Yhdysvallat, Kanada, Venezuela

Kaldealaista liturgiaa noudattavat kirkot

kirkko asema toiminta-alue
Kaldealaiskatolinen kirkko patriarkaatti Irak, Iran, Libanon, Egypti, Syyria, Turkki, Yhdysvallat
Syyrialais-malabarilainen katolinen kirkko suurarkkipiispakunta Intia, Yhdysvallat

Armenialaista liturgiaa noudattava kirkko

kirkko asema toiminta-alue
Armenian katolinen kirkko patriarkaatti ibanon, Iran, Irak, Egypti, Syyria, Turkki, Palestiina, Ukraina, Ranska, Kreikka, Latinalainen Amerikka, Argentiina, Romania, Yhdysvallat, Kanada, Itä-Eurooppa

Aleksandrialaista liturgiaa noudattavat kirkot

kirkko asema toiminta-alue
Etiopian katolinen kirkko metropolia Etiopia, Eritrea
Koptilaiskatolinen kirkko patriarkaatti Egypti

Suomen kreikkalaiskatolinen kirkko

Nimitystä kreikkalaiskatolinen kirkko käytettiin virheellisesti myös Suomen ortodoksisen kirkon nimessä pitkälle 1900-luvun puolenvälin tienoille asti. Syynä tähän lienee osaltaan ollut se, ettei suomeksi ollut käännetty suurta osaa ortodoksisita termeistä ja suomalaisten ortodoksien "kirkollinen identiteetti" ei ollut tuolloinkaan vielä kovin vahva ja kehittynyt. Myös ortodoksinen tietous oli rajoittunutta (pääasiassa papistoon) ja suuri osa tavallisesta kansasta ei tuntenut kuin tärkeimmät kirkon riittiin liittyvät asiat ja termit. Suomessa ei ollut korkeampaa ortodoksista teologian opetusta, ainoana ortodoksisena oppilaitoksena toimi pitkään ortodoksinen pappisseminaari.