Toiminnot

Uskonnonpedagogiikka

Kohteesta Ortodoksi.net

Uskonnonpedagogiikka on määritelty Helsingin yliopiston sivuilla seuraavasti:

Uskonnonpedagogiikka tulkitaan alueeltaan laajaksi, sekä kirkon moninaisen kasvatustyön että yhteiskunnan antaman uskontokasvatuksen kattavaksi oppiaineeksi.
Uskonnonpedagogiikka tutkii kasvatuksen maailmaa ja sen ilmiöitä siltä osin kuin ne liittyvät uskontokasvatukseen, annettiin tätä sitten kirkon, koulun, kodin tai muiden instituutioiden piirissä.

Wikipediassa sitä määritellään seuraavasti:

Uskonnonpedagogiikka tutkii uskonnonopetusta. Sen erityisenä tutkimuskohteena on uskonnollisen oppimisen ja siten myös uskonnon opettamisen erityislaatuisuus verrattuna muuhun oppimiseen. Se tutkii tämän lisäksi uskonnollisten yhteisöjen ja yhteiskunnan uskontokasvatusta. Uskonnonpedagogiikka käyttää metodinaan erilaisia käyttäytymistieteiden tieteellisiä metodeja.

HAP