Toiminnot

Uskontofenomenologia

Kohteesta Ortodoksi.net

Uskontofenomenologiasta sanotaan Helsingin yliopiston sivuilla muun muassa:

Luokka sisältää uskonnollisia ilmiöitä koskevaa vertailevaa, useisiin uskontoihin kohdistuvaa tutkimusta. Osastoon on sijoitettu esimerkiksi fundamentalismia koskevia teoksia.

Wikipediassa oppiainetta määritellään seuraavsti:

Uskontofenomenologiassa menetelmänä on eläytyminen ja pyhän kokemus on keskeinen metodinen apuväline. Jotkut uskontofenomenologit olettavat pyhän johtuvan transsendentista eli tuonpuoleisesta, kun taas antropologisessa uskontotieteessä sen yleisesti nähdään johtuvan yhteisöllisestä vuorovaikutuksesta (sosiaalinen konstruktivismi) tai ihmisen mielen ominaisuuksista.

Lisää tietoa Helsingin yliopiston sivuilta.

HAP