Toiminnot

Uskontososiologia

Kohteesta Ortodoksi.net

Wikipediassa uskontososiologiaa määritellään seuraavasti:

Uskontososiologia tutkii uskontoa yhteiskunnallisena ilmiönä, ja menetelmät ovat sekä laadullisia (kuten uskontoantropologiassa) että määrällisiä.

Lisää tietoa Helsingin yliopiston sivuilta.