Toiminnot

Vainajain muistolauantain teksti

Kohteesta Ortodoksi.net

Vainajain muistolauantai

Ehtoopalveluksessa

Avuksihuutostikiiroja

Vuorosävelmän stikiirain lisäksi triodionista, 8. sävelmä

Liitelauselma: Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönänsä. Ja Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. (Ps. 130: 7-8).

Uskovaiset, muistellessanne tänään nimeltään kaikkia aikojen alusta kuolleita, / jotka ovat uskossa hurskaasti eläneet, / ylistäkäämme kiitosvirsillä Herraa Vapahtajaa / ja hartaasti rukoilkaamme, / että Hän soisi heidän tuomiohetkenä, / kun Hän tulee tuomitsemaan koko maata, / antaa hyvän vastauksen Hänelle, meidän Jumalallemme, / soisi heidän tulla silloin iloiten seisomaan Hänen oikealla puolellaan / ja lukeutumaan vanhurskaitten ja pyhien ihmisten valoisaan joukkoon / sekä tulemaan siinä arvollisiksi osallistumaan taivaalliseen valtakuntaasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Minä itken ja valitan kuolemaa ajatellessani / ja nähdessäni Jumalan kuvaksi luodun kauneutemme / haudoissa muodottomana, kunniattomana, näöttömänä makaavan. / Oi ihmettä! Mikä salaisuus onkaan tämä, mikä on meille tapahtunut?/ Kuinka olemme annetut turmion valtaan? Kuinka olemme kuoleman kanssa yhteen iestetyt? / - Totisesti, niinkuin kirjoitettu on, niin on käskenyt Jumala, / joka antaa levon poismuttaneille.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Vuorosävelmän stikiira Jumalansynnyttäjälle.

Oi Jeesus Kristus...

Prokiimenin sijaan lauletaan: Halleluja, halleluja, halleluja (8. sävelmä).

Liitelauselmat: Autuaita ne, jotka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! (Ps 65:5).

Heidän sielunsa tulevat hyvyydessä olemaan. (LXX Ps 25:13).

Virrelmästikiiroja

Vuorosävelmän stikiirain lisäksi triodionista, 6. sävelmä

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Sinun rakentavasta käskystäsi olen saanut alun ja olemuksen: / sillä tahtoen kokoonpanna minut eläväksi olennoksi näkymättömästä sekä näkyväisestä luonnosta, / Sinä muodostit ruumiini maasta, mutta sielun annoit jumalallisella ja eläväksitekevällä puhalluksellasi. / Sen tähden, oi Kristus, saata palvelijasi lepoon elävien maahan ja vanhurskaitten asuntoihin.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Sinun Synnyttäjäsi esirukouksien tähden, oi Kristus, / sekä Sinun edelläkävijäsi, apostolien, profeettojen, esipaimenten, pyhittäjien ja vanhurskaiden / sekä kaikkien pyhien ihmisten esirukouksien tähden, / saata lepoon nukkuneet palvelijasi.

Herra, nyt Sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet Sinun autuutesi, jonka Sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. (Lk 2:29-32).

Pyhä Jumala...

Isä meidän...

Tropari, 8. sävelmä

Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan toimitat / ja annat kaikille sen, mitä he tarvitsevat; / Sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi sielut, / sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, / meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Sinä olet meille muuri ja suojasatama / ynnä otollinen esirukoilija Jumalan edessä, jonka synnyttänyt olet, / oi puhdas Neitsyt, Jumalansynnyttäjä, uskovaisten pelastus!

Ektenia ja loppusiunaus. Aamupalveluksessa

Heksapsalmin jälkeen:

Halleluja, 8. sävelmä

Tropari: Oi ainoa Luoja...

Kunnia... nyt... Sinä olet meille muuri...

Katisma: Psalmit 110, 111, 112 / 113, 114, 115, 116: 1-9, / 116: 10- 19, 117, 118.

Troparit

Kiitetty olet Sinä, Herra, / opeta minulle käskysi.

Pyhien joukko löysi elämän lähteen ja paratiisin oven, / jospa minäkin löytäisin katumuksen kautta sen tien. / Minä olen kadonnut lammas. / Kutsu minut jälleen tykösi, oi Vapahtaja, ja pelasta minut.

Kiitetty olet Sinä, Herra, / opeta minulle käskysi.

Oi pyhät marttyyrit, / jotka olette Jumalan Karitsasta saarnanneet / ja niin kuin lampaat olette itsekin teurastetut / ja muuttaneet vanhenemattomaan ikuiseen elämään, / hartaasti rukoilkaa, / että Hän armossansa meidät syntiveloistamme päästäisi.

Kiitetty olet Sinä, Herra, / opeta minulle käskysi.

Te, jotka olette vaeltaneet ahdasta vaivan tietä / ja ristin ottaneet elämän kuormaksenne ja minua uskolla seuranneet, / tulkaa, nauttikaa siitä voittopalkinnosta, jonka minä olen teille valmistanut, / ja ottakaa vastaan taivaalliset voittoseppeleet.

Kiitetty olet Sinä, Herra, / opeta minulle käskysi.

Minä olen sanomattoman kunniasi kuva, / vaikka kannankin synnintekojeni haavoja. / Ole, oi Herra, laupias luodullesi / ja puhdista minut armollasi. / Anna minulle toivottu isänmaa / ja tee minut taas paratiisin asukkaaksi.

Kiitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi.

Sinä, joka muinoin olet minut olemattomuudesta luonut / ja jumalallisen kuvasi kunniaan saattanut / ja käskyn rikkomisesta palauttanut maahan, / josta minä otettu olin, / jälleen korota minut muotosi mukaan / entiseen kauneuteen.

Kitetty olet Sinä, Herra,/ opeta minulle käskysi.

Anna, oi Jumala, lepo palvelijoillesi / ja saata heidät paratiisiin, / jossa pyhien joukot ja vanhurskaat / loistavat niin kuin tähdet. / Saata, oi Herra, lepoon nukkuneet palvelijasi / ottamatta lukuun mitään heidän synneistänsä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Veisatkaamme hurskaasti ylistystä / yhden Jumalan kolminaiselle Valkeudelle ja huutakaamme: / Pyhä olet Sinä, iankaikkinen Isä / ynnä kanssasi yhtä aluton Poika / ja jumalallinen Henki. / Valista meidät, jotka uskolla Sinua palvelemme, / ja ikuisesta tulesta meidät tempaa pois.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Iloitse, oi kunnioitettava, / joka olet synnyttänyt lihaan tulleen Jumalan kaikille pelastukseksi. / Sinun kauttasi on ihmissuku saavuttanut autuuden. / Salli meidänkin Sinun kauttasi saavuttaa paratiisi, / oi puhdas, siunattu Jumalansynnyttäjä.

Halleluja, halleluja, halleluja. / Kunnia olkoon Sinulle, Jumala! (Kolmesti).

Ektenia vainajien puolesta.

Katismatropari, 5. sävelmä

Saata, oi Vapahtaja, Sinun palvelijasi lepoon vanhurskasten joukkoon, / ja ota heidät asumaan Sinun majoihisi, / niin kuin siitä on kirjoitettu. / Hyvyytesi tähden älä ota lukuun heidän erehdyksiänsä, / joihin he ovat vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan, / tietäen tai tietämättään joutuneet, / oi ihmisiä rakastava!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Oi Kristus Jumala, / joka koitit maailmalle Neitseestä / ja teit meidät hänen kauttansa valkeuden lapsiksi, / armahda meitä. Kanoni, 8. sävelmä

1. irmossi

Veisatkaamme, ihmiset, virsi ihmeelliselle Jumalalle, / joka vapautti Israelin orjuudesta, / laulaen ja huutaen Hänelle voittovirttä: / Sinulle ainoalle Valtiaalle me veisaamme.

Liitelauselma: Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Muistellessamme tänään maailman alusta asti kuolleita rukoilkaamme kaikki hartaasti Kristusta, jotta Hän pelastaisi iankaikkisesta tulesta ne, jotka ovat uskossa ja iankaikkisen elämän toivossa kuolon uneen vaipuneet.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Minä kiitosvirsin ylistän yhden Jumalan kolmea itsenäistä persoonaa, - syntymätöntä Isää, syntynyttä Poikaa ja Pyhää Henkeä, yhtä alutonta valtakuntaa, yhtä valtaa ja yhtä Jumaluutta.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikiseen. Amen.

Sinä, avioton Neitsyt, olet maan päällä ollessasi tullut totisesti suuremmaksi ylhäistä taivasta, sillä Sinusta on maailmaan koittanut vanhurskautta hallitseva Aurinko.

2. irmossi

Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, / joka olen ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyt / ja viimeisinä aikoina olen syntynyt aviota tuntemattomasta Neitseestä, / ja ollen ihmisiä rakastava / olen esi-isän Aadamin synnintuomion purkanut.

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Katsokaa, katsokaa, minä olen teidän Jumalanne, joka olen vanhurskaalla tuomiollani elämän rajat säätänyt ja olen katoavaisuudesta ottanut katoamattomuuteen kaikki ne, jotka ovat ylösnousemuksen toivossa kuolon uneen nukuneet.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Täydellisin, jumalallisin Kolmipersoonallinen Ykseys, - syntymätön Isä, ainosyntyinen Poika, Isästä lähtenyt ja Pojan kautta ilmestynyt Henki, yksi olento ja luonto, yksi herraus ja yksi valtakunta, pelasta meidät kaikki!

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Synnyttämisesi, oi Neitsytäiti, on sanomaton ihme. Kuinka synnytit ollen samalla puhdas Neitsyt? Kuinka Sinulla on lapsi, vaikka Sinä et miehestä ollenkaan tiedä? Sen tietää vain yliluonnollisesti, ihmeellisesti syntynyt Jumalan Sana.

3. irmossi

Jumalan Sana! Sinä olet kädelläsi vahvistanut taivaat. / Vahvista Sinun totisen tuntemisen valossa / myöskin meidän, Sinuun turvaavien, sydämemme.

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Jumala! Kun tulet kaikkia tulessa koettelemaan, niin saata lepoon ne, jotka ovat täältä äkkiä temmatut pois, jotka on polttanut salama, tai jotka ovat kuolleet kylmään tai haavoihinsa menehtyneinä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Sen sijaan, että jakaisin jumalallisen Ykseyden kolmeen persoonaan, yhdistän sen ajatuksellani jakaantumattomana yhteen. Se on kuin salama, joka näkyy yhtenä, vaikka se olisikin kolmeen haaraan äkkiä välähtänyt.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Käsittämätön on ihmeesi: Sinä synnytit miehestä tietämättä ja säilytit neitsyytesi puhtauden, vaikka synnytitkin. Sentähden enkelien suuret joukot sekä ihmissuku Sinua kiitosvirsin ylistävät iankaikkisesti.

4. irmossi

Profeetta Jumalan valaisemana näki Sinut, oi Sana, / joka tahdoit tulla lihaksi metsän varjoamalta vuorelta, / ainoasta Jumalansynnyttäjästä, / ja pelvolla ylisti Sinun voimaasi.

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Ota, Kristus, pyhien joukkoon sekä yksinäiset että perheelliset, nuoret sekä vanhat, jotka ovat vuoritöissä tai matkoilla ollessaan, haudoissa tai erämaissa elämänsä päättäneet.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Käsittämätöntä on, että Jumaluus on yksi ja samalla kolme. Kukin itsenäinen persoona ja samalla jakaantumaton Ykseys, sillä Isä, Poika ja Pyhä Henki on yksi kumarrettava Jumala.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Ohjaa meitä, Neitsyt, Herran synnyttäjä, syntien aallokossa ajelehtivia, rukouksillasi ja johdata turvallisiin satamiin sekä pelasta meidät kaikista onnettomuuksista.

5. irmossi

Aamusta varhain henkeni rientää luoksesi, Jumala, / sillä tulemisesi lupaukset ovat meille valona. / Kirkasta, Herra, niillä ymmärryksemme, / ja elämän poluille meidät ohjaa.

Kunnia olkoon Sinulle, meidän jumalamme, kunnia Sinulle!

Herra, meidän Jumalamme, Sinä tiedät, mikä on parasta kullekin luodullesi, päästä ne, joiden olet sallinut odottamattomasti saavuttaa tapaturmaisen kuoleman, kaikesta rangaistuksesta.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Yhdellä valtaistuimella istuva, aluton, kolmipersoonainen Ykseys, jakaantuneenakin yksi olento, jokainen persoona kuitenkin omaten erikseen oman luontonsa, tee meissä aivan yhdeksi käskyjesi täyttämisen halu.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Puhdas Neitsyt! Sinä olet tullut kunniallisemmaksi tulenkirkkaita serafeja, koska olet synnyttänyt heillekin saavuttamattoman Vapahtajan Jeesuksen, joka on lihaksi tulemisellaan tehnyt maan asukkaiden luonnon jumalalliseksi.

6. irmossi

Olen monien syntien vallassa, / mutta nyt heittäydyn Sinun laupeutesi eteen, oi ihmisiä rakastava Herra! / Ota minut vastaan, niin kuin otit profeetta Joonan, / ja pelasta minut!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Kun tulet tuomitsemaan kaikkia, jotka alastomina ja paljastettuina astuvat kasvojesi eteen, niin silloin armahda, oi laupias Jumala, ne, jotka ovat Sinua uskollisesti palvelleet.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Kolmipyhä, yhdellä valtaistuimella istuva Jumalvalta, Isä, Poika ja Pyhä Henki, Sinä olet minun Jumalani, joka kaikkivaltiudellasi kaikkea hallitset.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Riemastu esi-isä Iisai, sillä sinun kannostasi on kasvanut elämän kukka, joka pelastaa maailman. Hän on puhtaasta Neitseestä syntynyt Kristus Jumala.

Kontakki

Saata, oi Kristus, Sinun palvelijaisi sielut lepoon pyhien joukkoon, missä ei ole kipua, ei surua eikä huokauksia, vaan on loppumaton elämä.

Iikossi, 8. stikiirasävelmä

Sinä itse, joka olet tehnyt ja luonut ihmisen, olet ainoa kuolematon, / mutta me, kuolevaiset, olemme maasta luodut / ja siihen samaan maahan me jälleen menemme. / Sillä niin olet Sinä, minun Luojani, käskenyt, / kun olet sanonut minulle: / Maa sinä olet ja maahan olet jälleen menevä. / Ja sinne me kaikki ihmiset menemme / muuttaen hautaitkumme veisuksi: / Halleluja, halleluja, halleluja.

7. irmossi

Sinä, joka alussa maan perustit / sekä taivaat sanasi voimalla vahvistit, / olet ylistetty iankaikkisesti, / oi Herra, isiemme Jumala.

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Kristus! Ota valittujesi joukkoon palvelijasi, jotta he huutaisivat Sinulle: Ylistetty olet Sinä, Herra, isiemme Jumala, iankaikkisesti!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Ylistettäköön kiitosvirsin Jumalaa, Isää, Poikaa ja jumalallista Henkeä ikään kuin kolmea aurinkoa, joiden paiste on yhdistynyt yhteen valoon. On yksi luonto, mutta kolme persoonaa.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Me veisaamme Sinulle, Neitsyt, Daavidin laulun ja nimitämme Sinua Jumalan vuoreksi, jolla asui Sana tehden itsessänsä hengellisesti meidät jumalallisiksi.

8. irmossi

Laulakaa kiitosvirttä Herralle, / jonka kunnia on ilmennyt pyhällä vuorella / ja joka on orjantappurapensaassa ilmaissut Moosekselle Neitsyttä koskevan salaisuuden, / ja suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle!

Kun tulet valtaistuimellesi ja kutsut eteesi tuomiolle pasuunan äänellä maan ääristä yhteen kootut, niin silloin osoita, oi Kristus, laupeutesi kaikille ja armahda heitä!

Me kiitämme Herraa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Minä ylistystä veisaan Sinulle, Yhdelle, palvelen Sinua Kolmena Persoonana, Isä, Poika ja Pyhin Henki, valtakuntasi aluton voima, ja kunnioitan Sinua iankaikkisesti.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Jumalansynnyttäjä Neitsyt! Sinä olet tullut sinetillä lukituksi eläväksi lähteeksi, sillä miehestä tietämättä synnytit Herran ja juotat uskovaisia kuolemattomuuden virrasta.

Me kiitämme ja ylistämme ja kumarramme Herraa, / veisaten ja korkeasti kunnioittaen Häntä iankaikkisesti.

Katabasi: Laulakaa kiitosvirttä Herralle, / jonka kunnia on ilmennyt pyhällä vuorella / ja joka on orjantappurapensaassa ilmaissut Moosekselle Neitsyttä koskevan salaisuuden, / ja suuresti ylistäkää Häntä kaikkina aikoina.

Pappi: Jumalansynnyttäjää, Valkeuden Äitiä, veisuilla kunnioittaen ylistäkäämme!

Laulajat: Minun sieluni suuresti ylistää Herraa...

9. irmossi

Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa edeltä ilmoitettua / ainaisesta Neitseestä meidän, uskovaisten, / pelastukseksi syntynyttä Poikaa / me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme.

Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia Sinulle.

Suo, Herra, kaikkien niiden, jotka ovat aina maailman alusta asti uskossa ja toivossa kuoloon nukkuneet, riemuita siellä, missä on iloitsevien pyhiesi asunto.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Yksi Jumala Kolminaisuudessa, lakkaamaton kunnia olkoon Sinulle! Vaikka jokainen kolmesta on Jumala, mutta kunnian kolminaisessa kirkkaudessa on yksi luonto, - Isä, Poika ja Henki.

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Sinun synnyttämisesi, Puhtahin, on ylitse kaiken ymmärryksen, sillä Sinä synnytit sen, joka on ollut ennen, Sinä sanoin kuvaamattomasti ruokit maidollasi sitä, joka itse ruokkii koko maailman. Sinä pidit sylissäsi sitä, joka itse pitää vallassaan kaikkia. Hän Kristus, ainoa Lunastajamme.

Katabasi: Lainantajalle vuorella tulessa ja orjantappurapensaassa / edeltä ilmoitettua / ainaisesta Neitseestä meidän, uskovaisten, / pelastukseksi syntynyttä Poikaa / me kiitosvirsin herkeämättä ylistämme.

Eksapostilario

Vapahtaja, Sinä ollen Jumala pidät vallassasi sekä kuolleet että elävät. Saata nukkuneet palvelijasi lepoon valittujen majoihin, sillä vaikka he ovatkin syntiä tehneet, eivät he ole Sinusta kuitenkaan luopuneet.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Helgelle nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Maria, Jumalan morsian, rukoile Jumalaa julistavien profeettojen ja marttyyrijoukkojen, esipaimenten ja pyhittäjien sekä kaikkien vanhurskaitten kanssa lakkaamatta Kristusta meidän, Sinun palvelijaisi edestä, jotta me heidän yhteydessään tulisimme taivasten valtakunnan perillisiksi.

Kiitosstikiiroja, 8. sävelmä

Miksi ihminen ylvästellen pettää itseään? / Miksi hän turhaan puuhaa, / kun itse kohta mullaksi muuttuu? / Miksi hän, tomu, ei ajattele, / että hänen ruumiinsa on vain maata, / vain turmeltuvaa ja lahoavaa ainetta? / Mutta jos me, ihmiset, olemme vain multaa, / niin miksi olemme niin kiintyneet maahan? Tai jos olemme yhtä Kristuksen kanssa, / niin miksi emme riennä Hänen luokseen? / Välittämättä siis tästä ajallisesta ja kuluvasta elämästä / pyrkikäämme katoamattomaan elämään, / joka on Kristus, meidän sielujemme Valkeus.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

2. sävelmä

Iloitse, Jumalansynnyttäjä Maria, / katoamaton ja pyhä temppeli, / kuten profeetta huutaa: pyhä on temppelisi, / vanhurskaudessaan ihmeellinen.

Virrelmastikiiroja

Vuorosävelmän stikiirain lisäksi triodionista, 6. sävelmä

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Puusta nauttiminen tuotti muinoin Eedenissä Adamille kärsimyksiä, / sillä käärme oli siihen myrkyn sylkenyt, / jonka kautta Aadamin sisään astui koko ihmissukua ahmiva kuolema. / Mutta Herra tultuansa kukisti lohikäärrmeen / ja antoi meille rauhan; / huutakaamme siis Hänelle: / armahda, oi Vapahtaja niitä, / jotka Sinä olet luoksesi ottanut, / ja anna heille lepo valittujesi joukossa!

Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Sinä olet Jumalamme / ja viisaudessasi luot sekä täydellisiksi teet kaikki, oi Kristus. / Sinä lähetit profeetat ennustamaan tulemistasi / ja apostolit julistamaan suuria tekojasi, / ja niin toiset edeltäpäin ilmoittivat tulostasi / ja toiset kasteella valistivat kansoja. / Marttyyrit taas kärsimyksillään saavuttivat sen, mitä toivoivatkin. / Näitten molempien joukot yhdessä Synnyttäjäsi kanssa rukoilevat Sinua: / Jumala, saata lepoon sielut, jotka olet luoksesi ottanut / ja tee meidätkin arvollisiksi tulemaan valtakuntaasi, / sillä olethan Sinä kärsinyt meidän edestämme ristin tuskat, / - Sinä, meidän Lunastajamme ja Jumalamme!

Hyvä on Herraa kiittää...

Tropari:

Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmisrakkauden mukaan toimitat / ja annat kaikille sen, mitä he tarvitsevat: / Sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi sielut, / sillä Sinuun he ovat toivonsa panneet, / meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Sinä olet meille muuri...

Liturgiassa

Prokimeni: 6. sävelmä. Heidän sielunsa / tulevat hyvyydessä olemaan. (Ps. 25:13).

Liitelauselma: Sinun tykösi, Herra, ylennän minä sieluni. Jumalani, Sinuun minä turvaan: älä salli minun joutua häpeään! (Ps. 25:1-2).

Epistolat: 1. Kor. 10:23-28: Veljet, kaikki on luvallista... 1.Tess.4:13-17: Veljet, me emme tahdo pitää teitä tietämättöminä...

Evankeliumit: Luuk. 21:8-9, 25-27, 33-36: Herra sanoi: Katsokaa, ettei teitä eksytetä... Joh. 5: 24-30: Herra sanoi hänen luoksensa tulleille juutalaisille: Totisesti, totisesti minä sanon teille...

Ehtoollislauselma: Autuas se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi, oi Herra! Hänen muistonsa pysyy polvesta polveen. (Ps. 65:5; 102:13; 135: 13).