Toiminnot

Valentinolaisuus

Kohteesta Ortodoksi.net

Valentinolaisuus oli yksi gnostilaisuuden suuntauksista. Valentinolaisuus nimettiin sen perustajan, roomalaisen teologi Velentinoksen mukaan, joka eli 100-luvun puolivälissä. Valentinolaisuus levisi nopeasti ja sitä alettiin vastustaa harhaoppina. Valentinolaisuudessa oli keskeistä ihmisen sielullisen olemuksen korostaminen ja aineellisen väheksyminen.

Petja Pyykkönen