Toiminnot

Vallankumous Ukrainan ortodoksiassa

Kohteesta Ortodoksi.net

Tämä alkupeältään ukrainankielinen ja ukrainalaisen UOK-MP:n papistoon kuuluvan henkilön mielipide on referoiden käännetty Ortodoksi.netin toimesta ja saattaa siksi mahdolliesti sisältää joitain epätarkkuukisakin, joita emme ole huomanneet ja jotka ovat syntyneet käännösvirheistä. Niistä voi toki huomauttaa meitä sähköpostilla: info(a) ortodoksi.net

Vallankumous Ukrainan ortodoksiassa


Miksi kyläpappi vaatii patriarkka Kirillin oikeudenkäyntiä - Patriarkka Kirill voidaan haastaa kirkolliseen tuomioistuimeen

11.4.2022 julkaistu UOK-MP:n pappien avoin vetoomus paikallisten ortodoksisten kirkkojen päämiehille sekoitti ortodoksista maailmaa. Vetoomuksen allekirjoittajat vaativat vain Venäjän ortodoksisen kirkon päämiehen, patriarkka Kirillin, saattamista kansainvälisen kirkollisen tuomioistuimen alaisuuteen.

Tämän alkuperäisen haastateltavan nimi on tässä referaatissa ilmaistu vain käsitteellä ”kykäpappi Volosskojesta”.

Kirkko on pelastuksen alue


Volosskojen kirkko on melko pieni. Sen ympärillä on puutarha, jossa on ikivihreitä kasveja. Ja kirkon sisällä, aivan ikonien alla, on patjat levitetty lattialle. Helmikuusta 2022 lähtien kyläpappi on järjestänyt ihmisille suojaa sota-alueella. Volosskojen koulusta on tullut turvakoti. Jos tilaa ei ole tarpeeksi, pakolaiset sijoitetaan pyhäkoulun luokkahuoneeseen ja jopa vain kirkkoon. Nyt ikkunat on laudoitettu, jotta voidaan hieman suojautua hyökkäyksiltä, joita Venäjän armeija säännöllisesti järjestää Dnepropetrovskin alueella.

Kyläpapiin mukaan hän kirjoitti vetoomuksen, jonka sadat papiston jäsenet ovat tähän mennessä allekirjoittaneet yhdessä useiden Ukrainan muilta alueilla olevien pappien kanssa "ei Volosskissa, vaan Googlen avulla".

Patriarkan hulluus ja piispojen hiljaisuus


"En tiedä, kenen kanssa patriarkka Kirill kilpailee, mutta joka sunnuntaisaarnalla hän murtaa edellsen tason. Tämä on jonkinlainen Saatanan pallo! Kristus ei ole siellä! Kristinuskoa ei ole olemassa! On vain viha ja sodan oikeutus!" sanoo kyläpappi.

Papin mukaan myös Ukrainan papistolla on kysymyksiä hierarkialle.

"UOK-MP:n papisto on erittäin närkästynyt piispan, kirkon korkeimpien arvohenkilöiden, tämän hekisetä tilanteesta. Huolimatta siitä, että metropoliitta Onufri 24.2. tuomitsi sodan ja kutsui sitä sodaksi, lisätoimiin ei ryhdytty. Yli 40 päivää UOK-MP on odottanut tilaisuutta keskustella kirkon tulevaisuudesta ja siitä, mitä meidän pitäisi tehdä seuraavaksi. Kaikki odottivat paikallisen tai ainakin piispaneuvoston koollekutsumista, mutta turhaan. Useimmat UOK-MP:n piispat saivat papistolta kollektiivisia kirjeitä, joissa vaadittiin, että he lopettavat Kyrillin muiston, pitävät kirkolliskokouksen ja jopa eroaisivat Moskovan patriarkaatista. Mutta kaikki on jäässä. On tunne, että piispan virkahaltijat työnsivät yksimielisesti päänsä hiekkaan. Tällainen passiivinen asenne on yllättävää. Nytkö on aika olla hiljaa. Hän kutsui itseään kuormaajaksi - hänestä tuli piispa – kiipeä siis kyytiin - tee jotain! Mutta pelko valtasi heidät ja he asettuivat odottavaan asemaan. En tiedä miksi tämä on niin!,” kyläpappi sanoo.

Toisaalta patriarkan asema, toisaalta Ukrainan piispanhallinnon hiljaisuus loi tyhjiön, josta sitten tuli tämän tavallisen papiston vetoomuksen alkujuuri ja lähde.

Kuka voi tuomita Kirillin?


Kyläpapin mukaan vaikka asiakirja, jonka papit nyt allekirjoittavat, on nimeltään "Avoin vetoomus", se on itse asiassa oikeusjuttu.

”Periaatteessa yksi allekirjoitus riittää kanteen nostamiseen, kuten tavallisessa oikeusjärjestelmässä. Mutta yksi pappi voidaan julistaa hulluksi, kummaksi. Voit lasettaa hänet toimituskieltoon ja sanoa, että hän ei ole koskaan ollut uskovainen. Ja kun oikeusjutun allekirjoittaa monet ihmiset, mitä tehdä niille? Voit tietysti aloittaa Poltavan metropoliitta Filippuksen tavoin soittaa ja uhata jollain tämän vetoomuksen allekirjoittaneita Poltavan hiippakunnan pappeja ja vaatia heitä peruuttamaan allekirjoituksensa,” kyläpappi sanoo.

Papin mukaan patriarkka Kirill voidaan haastaa kolmeen eri kirkkotuomioistuimeen

  1. Venäjän ortodoksisen kirkon piispojen kokoukseen, johon kuuluvat ukrainalaiset piispat ja metropoliitat. Tämän kokouksen voi koota vain Kirill itse, minkä suhteen ei ole juurikaan toivoa.
  2. Ekumeeninen, yleinen kirkolliskokoukseen, joka ei ole kokoontunut tuhanteen vuoteen.
  3. Muinaisten itäisten patriarkkojen neuvostoon, johon kuuluu viisi henkilöä: Konstantinopolin, Aleksandrian, Antiokian, Jerusalemin ja Kyproksen kirkkojen päämiehet, neljä patriarkkaa ja yksi arkkipiispa.


"Tämä neuvosto voi käsitellä oikeudenkäyntejä minkä tahansa ortodoksisen kirkon korkeimpia kirkon arvohenkilöitä vastaan. Viimeinen ennakkotapaus muinaisten itäisten patriarkkojen neuvoston koollekutsumisesta Moskovan patriarkaatin toimintamaissa tapahtui 450 vuotta sitten. Vuonna 1666 itäisten patriarkkojen tuomioistuin käsitteli patriarkka Nikonin tapausta. Tuloksena oli patriarkan tuomitseminen, hänen poistaminen patriarkaalliselta istuimelta ja hänen syrjäyttäminen piispan arvosta. Hän muuttui patriarkasta yksinkertaiseksi munkiksi ja lähetettiin luostariin katumaan", kyläpappi sanoo.

Papin mukaan teknisesti itäisten patriarkkojen tuomioistuin voi tuomita käsitteen "venäläinen maailma" harhaoppina eli kirkon dogmia muuttavana ja sisältäpäin tuhoavana.

"Harhaoppi on suurin synti kirkon syntien asteikossa. Jos tällainen tunnistus tapahtuu, on mahdotonta jättää huomioimatta tällaista asiakirjaa. Toivon, että osalla Venäjän papistosta asia on säilynyt muistissa", - sanoo kyläpappi. - Jos käsite "venäläinen maailma" tunnustetaan harhaoppiksi, niin heti kun uusfasistinen keisarillinen hallinto Venäjällä heikkenee, ja jos Venäjän ortodoksisen kirkon hierarkia ei kuuntele viiden tuomioistuinta, tämä kirkko menettää paljon monia seurakuntia, jotka siirtyvät muiden kirkkojen lainkäyttövaltaan, jurisiktioon. Venäjän ortodoksisen kirkon seurakunnat, ymmärtäessään tehdyn pahan, etsivät ulospääsyä ja yhteyttä maailman ortodoksisuuteen.

Valtion rooli kirkon ongelmien ratkaisemisessa


Sillä välin Ukrainan parlamentille, Verkhovna Radalle, esitettiin asiakirjoja, joissa ehdotettiin UOK-MP:n kieltämistä Ukrainan alueella. Kyläpappi kommentoi tätä aloitetta:

"En ole tutkinut tarkasti yhtäkään kolmesta UOK-MP:n kieltämistä koskevasta ehdotuksesta. Mutta historiallisesti ortodoksinen kirkko ei ole oikeastaan koskaan pystynyt itsenäisesti, ilman valtion apua, ratkaisemaan sisäisiä ongelmiaan, tekemään tärkeitä päätöksiä tai ehkäisemään harhaoppien ja skismojen seurauksia.Tosiasia on, että toisaalta kirkossa on liikaa poliittisia toimijoita, joista jokainen soittaa omaa säveltänsä, ja toisaalta se on erittäin kömpelö rakenne. Tällä on hyvät ja huonot puolensa. Kirkko on riippuvainen monista poliitikkojen hetkellisistä päätöksistä, ja toisaalta kirkko on perinteisesti rakenteeltaan kömpelö. Joskus tärkeitä päätöksiä tehdään liian myöhään, kun ihminen asui Rooman ja Persian ja Venäjän valtakunnissa ja Neuvostoliitossa. Ja olen varma, että se tapa elää edelleen. Kirkko on perinteinen instituutio, joka ylittää aikakaudet.

Samaan aikaan 2000-luvulla kaikki muuttuu hyvin nopeasti, eikä tämä lähestymistapa salli hierarkian olla lähellä laumaansa ja vastata oikea-aikaisesti ja rehellisesti uusiin historiallisiin haasteisiin.Tästä näkökulmasta katsottuna Verhovna Radan puuttuminen kirkkoasioihin ei ole vain toivottavaa, vaan yksinkertaisesti välttämätöntä, mutta tätä puuttumista ei pidä rajoittaa siilla tavalla, että kirkko menee maan alle. Sen tulisi pyrkiä saamaan kirkko terveiden muutosprosessien läpi. Minusta näyttää siltä, että tilanne olisi optimaalinen, jos UOK-MP jotenkin eroaisi Moskovan patriarkaatista. Tämä päätös voi olla missä tahansa organisaatiomuodossa. On useita. Laillisesti Onufry voi tehdä tämän, mutta minusta näyttää siltä, että hän ei ole moraalisesti valmis tähän, aivan kuten piispammekaan. Samalla voidaan kirkko jakaa Venäjän ortodoksisen kirkon eksarkaatiksi, jonne voivat mennä ne seurakunnat, joille yhtenäisyys Venäjän kirkon kanssa on olennaisen tärkeää. Niitä on hyvin vähän, mutta niitä on olemassa. Joka tapauksessa kaikki naamarit poistetaan. Ja seurakuntalaiset ymmärtävät, mihin kirkkoon he menevät. Nykyään valtaosa UOK-MP:n papistosta on tavallisia täällä syntyneitä ja kasvatettuja ukrainalaisia, jotka tukevat maataan, auttavat armeijaa, suojelevat terroristien toimilta ja auttavat siirtolaisia. He eivät tee sitä siksi, että he pelkäävät, vaan koska he ovat ukrainalaisia".

Alkuperäisen tekstin, jota tässä nyt toimittaen referoidaan on kirjoittanut Olga Paly.