Toiminnot

Valtaistuimet

Kohteesta Ortodoksi.net

Yhdeksän enkelihierarkiaa, valtaistuimet kuvattu ylhäällä keskellä
kreikkalainen ikoni n. 1700-luku
Kuva: Wikipedia
Valtaistuimet (kreikaksi:Θρόνοι / thronoi) on yksi yhdeksästä enkeliluokasta, jotka on mainittu muun muassa Dionysios Areopagitan enkeliluokituksessa ja jotka liittyvät Isän, Jumalan valtaan. Tästä luokasta on maininta myös Raamatussa kolossalaiskirjeessä (Kol.1:16):
Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten.

Valtaistuimet kuuluvat enkelien korkeimpaan hierarkiaan yhdessä serafien ja kerubien kanssa.

Valtaistuimet kuvataan kirkkotaiteessa usein tulisina ympyröinä tai pyörinä, joissa on siipiä ja siivissä silmiä. Normaalisti pyörissä on neljä tai kuusi siipeä. Ikoneissa pyörät on usein sijoitettu Kristuksen jalkojen alle.

Joskus valtaistuinta kuvaa nuorukainen. Valtaistuimen yllä on piispan jumalanpalveluspuku kädessään evankeliumikirja. Valtaistuimet innoittavat ihmisiä rakastamaan, palvelemaan Jumalaa ja toteuttamaan Hänen tahtoaan.

Joissakin yhteyksissä hierarkiasta käytetään myös nimitystä vanhimmat tai ne tunnetaan esimerkiksi juutalaisuudessa nimillä Erelim (yksikössä: arel, erel / urhea/rohkea, vrt. Ariel) ja Ofanim. Valtaistuimet ovat Jumalan oikeudenmukaisuuden ja auktoriteetin, vallan eläviä symboleja. Niistä on maininta myös Johanneksen ilmestyskirjassa (Ilm.11:16):

Silloin ne kaksikymmentäneljä vanhinta, jotka istuivat Jumalan edessä valtaistuimillaan, lankesivat kasvoilleen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan.

Ofanim eli pyörät on mainittu Raamatun Hesekielin kirjassa (Hes.10:17):

Kun ne pysähtyivät, pysähtyivät pyörätkin, ja kun ne kohosivat ilmaan, kohosivat pyörät niiden kanssa, sillä pyöriä liikutti sama henki.

tai (Hes.1:16-21):

Kaikki neljä pyörää olivat toistensa kaltaiset, ja ne välkehtivät kuin olisivat krysoliitista tehdyt. Niissä oli kuin toinen pyörä ristikkäin toisen kanssa, sellaiset ne olivat rakenteeltaan. Olennot liikkuivat neljään suuntaan, eikä pyörien tarvinnut kääntyä. Pyörät olivat korkeat, pelottavat, jokaisen kehä välkehti kauttaaltaan valoa. [Toinen käännösmahdollisuus: »jokaisen kehä oli täynnä välkehtiviä silmiä».] Kun olennot liikkuivat, liikkuivat pyörätkin niiden vierellä, ja kun ne kohosivat maasta, kohosivat pyörät niiden mukana. Minne henki niitä ohjasi, sinne ne kulkivat hengen käskyjen mukaan, ja niiden vierellä kohosivat ilmaan pyörät, sillä pyöriä liikutti sama henki. Pyörät liikkuivat minne olennotkin, ne pysähtyivät olentojen pysähtyessä ja kohosivat ilmaan niiden vierellä, sillä niitä liikutti sama henki.

Vanhassa Testamentissa Kuninkaiden kirjassa kuvataan profeetta Elia Tisbeläisen taivaaseen ottamista tulisilla vaunuilla, joiden on arveltu olleen mahdollisesti juuri valtaistuinten luokkaan kuulunut enkeliolento (2.Kun.2).

HAP

Katso myös