Toiminnot

Anamnesis

Kohteesta Ortodoksi.net

Anamnesis on osa ortodoksisen liturgian eukaristiaa.

Heti sanktuksen jälkeen pappi jatkaa salaista anafora-rukousta, jossa hän yhtyy enkelten ylistyslauluun ylistämään kolmiyhteistä Jumalaa ja Hänen suuruuttaan. Sen jälkeen muitellaan kaikkea sitä, mitä Jumala on pelastuksemme eteen tehnyt ja etenkin Jeesuksen Kristuksen elämää. Sitten pappi rukoilee salaisesti muistellen sitä yötä, jolloin Jeesus antoi itsensä vihollisen käsiin ja kuinka Hän ennen vangitsemistaan asetti ehtoollisen - pyhän sakramentin.

Sakramentin asetussanat pappi lauluu ääneen:

Ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne murretaan syntien anteeksi antamiseksi.

Kirkkokansan amen-vastauksen ja lyhyen siirtymän jälkeen pappi jatkaa:

Juokaa tästä kaikki, tämä on minun vereni, se uuden liiton veri, joka teidän ja monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi.

Tähänkin kirkkokansa vastaa: Amen.

Asetussanojen jälkeen pappi jatkaa ns. anamnesis- eli muistelurukouksta:

Muistaen siis tätä pelastavaista käskyä (Luuk.22:19, 1.Kor.11:24) ja kaikkea meidän tähtemme tapahtunutta – ristiä, hautaa, ylösnousemista kolmantena päivänä, taivaaseen menemistä, oikealla puolella istumista, toista ja kunniallista tulemista.

Sitten pappi kohottaa ehtoollislautasen ja kalkin pyhän pöydän yläpuolelle ja sanoo:

Sinun omaasi, sinun omistasi, me sinulle edeskannamme, kaiken tähden ja kaiken edestä.

Kirkkokansa aloittaa veisun:

Sinulle veisaamme, sinua ylistämme,
sinua kiitämme, Herra,
ja rukoilemme sinua,
meidän Jumalamme.

Noilla papin sanoilla: Sinun omaasi... halutaan ilmaista ajatus, että seurakunnan uhrina esille tuomat lahjat - leipä ja viini - ovat armollisen Jumalan, joka antaa meille lahjatkin, jotka Hänelle uhraamme. Ei siksi, että Jumala olisi uhrimme tarpeessa, vaan siksi, koska Hän näin suo meille mahdollisuuden ja tilaisuuden tulla osallisiksi Vapahtajan ristinkuolemalla ja ylösnousemuksella meille antamaan uhriin ja pelastukseen.

HAP

Tämä artikkeli on osa sarjasta, jonka otsikko on:
Liturgia
Liturgiaan valmistautuminen
Liturgiset esineet | Jumalanpalveluspuvut | Proskomidi | Hetket | Suitsuttaminen
Opetettavien liturgia
Alkusiunaus | Suuri ektenia | Antifonit eli Vuorolaulut | 1. Psalmi 103 | 2. Psalmi 146 | 3. Jumalan ainokainen kuolematon poika ja Sana | Autuuden lauseet | Pieni saatto | Troparit ja kontakit | Pyhän Kolminaisuuden virsi eli Trisagion | Epistola eli Apostoliset kirjeet | Evankeliumi | Opetuspuhe | Hartauden ektenia | Vainajien ektenia | Opetettavien ektenia
Uskovaisten liturgia
Kerubiveisu | Suuri saatto | Anomusektenia | Proskomidirukous | Nikealais-konstantinopolilainen uskontunnustus

EUKARISTIA ALKAA
1. Anafora eli Lahjain ylentämisen rukous
a. Kehotukset | b. Prefatio | c. Sanctus | d. Anamnesis | e. Epiklesis | f. Muuttuminen | g. Intercessio - Esirukoukset
2. Anomusektenia | 3. Herran rukous | 4. Ehtoollinen
Ambonin takainen rukous | Antidora | Psalmi 34 | Loppusiunaus