Toiminnot

Avioliitto: Ortodoksin näkökulma (kirja)

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirjan kansilehti
Johannes Meyendorff: Avioliitto: Ortodoksin näkökulma
Suomennos: Markku Aroma
ISBN: 951-95470-2-9
Julkaisija ja kustantaja: OV
Julkaisupäivämäärä: 1978
Sivumäärä: 99 sivua
Koko: 210 x 150 mm
Sidos: Sidottu / pehmytkantinen

Kustantajan esittely kirjasta

Professori Johannes Meyendorff opettaa Amerikassa Pyhän Vladimirin seminaarissa patrologiaa, kirkkohistoriaa ja kanonista oikeutta. Hän on tullut tunnetuksi yhtenä merkittävimmistä ortodoksisista teologeista omana aikanamme sekä ortodoksisen kirkon omassa keskuudessa että ekumeenisessa liikkeessä.

Kirjassaan ”Avioliitto: Ortodoksin näkökulma” Meyendorff käsittelee tätä keskeistä kysymystä monelta kannalta. Kirkkoisien, kirkon historian ja kanonisen tradition tuntijana hän seikkaperäisesti selvittää, millaisten vaiheitten kautta vihkimistoimitus ja yleensä Kirkon suhtautuminen avioliittoon on muotoutunut sellaiseksi, kuin se on tänä päivänä. Samalla saavat selvityksen myös ne vertauskuvalliset toimitukset, jotka vihkimistoimituksessa ovat läsnä, mutta jäävät tyhjiksi seremonioiksi, jos niitä ei ymmärretä.

Erityisen ajankohtaista meidän tilanteemme kannalta täällä Suomessa on se, mitä tekijä puhuu seka-avioliitoista. Selvästi tuodaan esille se, mikä olisi ihanne, vaikka todellisuus onkin siitä kaukana. Jokaisen ortodoksin toivoisi vakavasti paneutuvan tämän kirjan sanomaan, mutta yhtä tärkeä on tämä kirja sellaiselle, jonka puoliso on ortodoksi. Kirja koskettaa juuri tässä kysymyksessä kipeää ongelmaa, mutta samalla se opettaa meitä seka-avioliitossakin elämään niin, että uskontoa ei tarvitse sysätä sivuun sille kuuluvalta keskeiseltä paikalta.

Kirjan tekijä on myös pappi ja sielunhoitaja. Vaikka teos kuvaileekin pääasiassa historiallisia tosiasioita, se on myös pastoraalisessa mielessä arvokas. Se viitoittaa tietä ihanteisiin ihmisille, jotka elävät vielä tässä maailmassa, sen heikkouksien saartamina ja ihanteista kaukana. Ne eivät kuitenkaan ole saavuttamattomissa.

Sisällysluettelo

 • Johdanto
 • I. Juutalaisuus ja Uusi testamentti
 • II. Alkukirkko ja Rooman laki
 • III. Avioliitto sakramenttina eli mysteerinä
 • IV. Avioliitto ja eukaristia
 • V. Erillinen avioliittoonvihkimistoimitus
 • VI. Nykyinen kihlauspalvelus
 • VII. Kruunaus
 • VIII. Liturginen ehdotus
 • IX. Peräkkäiset avioliitot
 • X. Avioliiton edellytyksiä
 • XI. Seka-avioliitot
 • XII. Avioero
 • XIII. Perhe ja perhesuunnittelu
 • XIV. Abortti
 • XV. Naimisissa oleva papisto
 • XVI. Avioliitto, selibaatti ja luostarielämä
 • XVII. Loppusana
 • Liite 1
  • Uusi testamentti
 • Liite 2
  • Kirkon tradition
 • Liite 3
  • Kanoninen laki
 • Liite 4
  • Liturginen traditio

Piispainkokouksen kannanotto kirjasta

Lukijoitten huomioon

Kun professori John Meyendorffin kristillistä avioliittoa käsittelevä teos nyt ilmestyy suomeksi, haluaa Piispainkokous mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi kiinnittää huomiota sen luonteeseen. Teos ei sellaisenaan periaatteessa ole suoraan verrattavissa kirkollisesti vahvistettuun oppikirjaan. Se rakentuu luonnollisesti ortodoksisen perinteen pohjalle, mutta toisaalta se samalla on ja pyrkiikin olemaan erään ortodoksisen teologin henkilökohtainen panos kristillisestä avioliitosta käytävään teologiseen ja kirkolliseen keskusteluun. Näin ollen ei kirjan kaikkia ajatuksia ja johtopäätöksiä voida välttämättä pitää ohjeellisina, vaikka teosta onkin pidettävä monessa suhteessa tutkimisen ja pohtimisen arvoisena sekä merkittävällä tavalla ortodoksisen avioliittonäkemyksen joitakin keskeisiä piirteitä ja ongelmia valottavana. Viime vuosina on ortodoksista avioliittoperinnettä koskeva teologinen keskustelu päässyt käyntiin erityisesti USA:ssa, osittain seka-avioliittoja koskevien neuvonpitojen ansiosta, ja tämän tärkeän asioihin syventymisen tuloksiin voidaan lähivuosina toivottavasti palata meillä Suomessakin.

25. 4. 1978

Suomen ortodoksinen piispainkokous