Toiminnot

Bordsbön

Kohteesta Ortodoksi.net

Före måltiden:

Allas ögon vänta efter Dig, Herre, och Du giver dem deras mat i rätt tid,
Du upplåter Din hand och mättar allt levande med nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Efter måltiden:

Vi tacka Dig, Kristus vår Gud, för att Du mättat oss med Dina jordiska gåvor.
Förunna oss även del i Ditt himmelska Rike.
Och såsom Du kom till Dina lärjungar, o Frälsare, och gav dem frid,
så kom även till oss och fräls oss.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen

(I annan översättning)

Måltidsbön

Allas ögon är vända mot dig, Herre,
och du ger dem föda i rätt tid.
Du öppnar din hand
och mättar allt levande med din välvilja.

Tackbön efter måltid

Vi tackar dig, Kristus vår Gud, för att du mättat oss med ditt jordiska goda.
Låt oss ej heller gå miste om ditt himmelska rike.
Men så som du, Frälsare, kom och stod bland dina lärjungar och gav dem frid,
kom också till oss, och fräls oss.