Toiminnot

Den helige Johannes Chrysostomos’ bönesuckar

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 21. helmikuuta 2010 kello 13.20 – tehnyt Petja (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

(indelade efter dygnets 24 timmar)

Under dagens timmar

Kl. 7 Herre, undandrag mig icke Dina himmelska gåvor.

Kl. 8 Herre, fräls mig från den eviga plågan.

Kl. 9 Herre, förlåt mig vad jag syndat med förstånd eller tanke, med ord eller gärning.

Kl. 10 Herre, fräls mig från all fåkunnighet, glömska, klenmod och förstenande känslolöshet.

Kl. 11 Herre, fräls mig från all frestelse.

Kl. 12 Herre, upplys mitt hjärta, som förmörkats av onda begärelser.

Kl. 13 Herre, jag har såsom människa syndat, men Du är såsom Gud barmhärtig; förbarma Dig över mig, då Du ser min själs vanmakt.

Kl. 14 Herre, sänd Din nåd till min hjälp, att jag må prisa Ditt heliga namn.

Kl. 15 Herre Jesus Kristus, skriv in mig, Din tjänare, i livets bok och giv mig ett gott slut.

Kl. 16 Herre, min Gud, fastän jag icke gjort något som är gott inför Dig, så förläna mig dock att efter Din nåd begynna göra det goda.

Kl. 17 Herre, bestänk mitt hjärta med Din nåds dagg.

Kl. 18 Herre över himmel och jord, tänk på mig, Din syndige, skamlige och orene tjänare, i Ditt rike. Amen.

Under nattens timmar

Kl. 19 Herre, tag emot mig i min ånger.

Kl. 20 Herre, övergiv mig icke.

Kl. 21 Herre, för mig icke i faror.

Kl. 22 Herre, giv mig goda tankar.

Kl. 23 Herre, giv mig tårar, tanke på döden samt förkrosselse.

Kl. 24 Herre, ingiv mig tanken att bekänna mina synder.

Kl. 1 Herre, giv mig ödmjukhet, kyskhet och lydnad.

Kl. 2 Herre, giv mig tålamod, storsinthet och saktmod.

Kl. 3 Herre, plantera i mig det godas rot, Din fruktan i mitt hjärta.

Kl. 4 Herre, giv mig nåd att älska Dig av hela min själ och av all min ande och att i allt göra Din vilja.

Kl. 5 Herre, beskydda mig från onda människor och onda andar, från lidelser och annat otillbörligt.

Kl. 6 Herre, jag vet, att Du handlar så, som det behagar dig. Så ske Din vilja också med mig syndare. Ty Du är välsignad i evighet. Amen.


Dessa bönesuckar kan användas då man läser Jesusbönen. Efter varje bönesuck läser man Jesusbönen t.ex. 10 gånger.